تومورهای کارسینوئید

در . ارسال در بیماری های گوارشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شایع ترین مکان های درگیری دستگاه گوارش به ترتیب نزولی ، عبارتست از روده باریک (ایلئوم) ، رکتوم ، آپاندیس، کولون و معده.

تومورهای کارسینوئید از سلول های نورو آندوکرین منشاء گرفته و انواع مختلفی گرانول های ترشحی حاوی هورمون های مختلف و آمین های بیوژنیک داراهستند. سروتونین از 5- هیدروکسی تریپتوفان ساخته شده و در کبد به اسید 5-هیدروکسی ایندول استیک متابولیزه می‌شود که از لحاظ بیولوژیک خنثی بوده و با ادرار دفع می‌شود.carcinoid tumors

معتقدند که ترشح سروتونین و سایر مواد و ازواکتیو در گردش خون سیستمیک ، منجربه سندرم کارسینوئید می‌شود. بنابراین متاستازهای کار سینوئید در کبد یا نقاطی که خون آ ن ها به وریدهای سیستمیک واردمی شود ، همچون کارسینوئیدهای اولیه تخمدان یا برونش ،می تواند سبب سندرم کارسینوئید شوند. علائم شامل برافروختگی حمله ای، ویزینگ، اسهال ، بیماری دریچه ای سمت راست قلب و احتمالا کولاپس وازوموتوراست. تومورهای موضعی ممکن است بسته به محل خود با خونریزی واضح یا مخفی، علایم انسدادی یا درد شکم تظاهرکنند.

carcinoid syndrome

اکثر کارسینوئیدها سیر نهفته ای دارند ،و احتمال بدخیمی آنها به مکان و اندازه تومور اولیه ارتباط دارد. بیشترین احتمال بدخیمی درکارسینوئیدهای ایلئوم و تومورهای بزرگتر یا مساوی     c m2 دیده می شود. تنها درمان قطعی تومورهای کارسینوئید با رزکسیون جراحی است. آنالوگ های سوماتواستاتین تاثیرخوبی درکنترل علائم سندرم کارسینوئید دارند.