رنسانس وطب

در . ارسال در منتخب تاریخ پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رنسانس اروپا و طب دوران اشراق

باافزایش تحقیقات تجربی بویژه تشریح و معاینه اجساد، مفهوم علم طب نیز دراروپا دستخوش تغییرگردید.

کارهای افرادی همچون آندرووسالیوس و ویلیام هاروی ،چالشی برسرراه طب عامیانه ایجاد نمود.درک وتشخیص بیماریها بهترشد اما تاثیرچندانی بربهداشت نداشت.تنها چند دارو مثل کینین و افیون ، وجودداشت، و روشهای درمانی رایج دراروپای قرون وسطی عمدتا مبتنی برطب عامیانه و ترکیبات فلزی بسیارسمی بود.

درواقع طب درقرون وسطی دوران تاریک خودراطی می نمود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.