دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

تحصیلات دانشگاهی خارج کشور

در . ارسال در آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تحصیلات علوم پزشکی ودندانپزشکی همیشه موردتوجه ویژه خانواده های ایرانی بوده وهست.باافزایش داوطلبان ومحدودیت پذیرش درداخل کشوروگاهی نیزبواسطه تمایلات تحصیل درمراکزعالی تر، سبب گشته تا خیل عظیمی ازجوانان ایرانی درراه سفربه کشورهای ناشناخته شوند.

اما، همیشه کسب اطلاعات کامل قبل ازسفربرای هرمسافری الزامی است.دراینجا مجموعه ای ازاطلاعات مفید وکاربردی درمورد ادامه تحصیل درکشورهای مدنظرجوانان راآورده ایم.

education

کلیات

پزشکی ومشکلات ادامه تحصیل درخارج ازایران:بحث وگفتگو

انجمن گفتگوی مهاجرتی

آمریکا وکانادا

تحصیلات رشته پزشکی درآمریکا:رزیدنتی وسایرموارد

آشنائی با رشته های پزشکی درآمریکا وکانادا

توصیه هائی به دانشجویان متقاضی تحصیل دردانشکده های پزشکی آمریکا

آشنائی با مقررات زندگی وادامه تحصیل درآمریکا

تحصیل در رشته دندانپزشکی در ایالات متحده آمریکا

ادامه تحصیل پزشکی درکشورکانادا

انگلستان

شرایط تحصیل دررشته پزشکی درانگلستان

تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

آمادگی برای رشته پزشکی درانگلستان

اروپا

نکاتی اززندگی وتحصیلات دانشگاهی دررشته پزشکی ودندانپزشکی درفرانسه

ادامه تحصیل دررومانی

تحصیل پزشکی دردانشگاه پج مجارستان

تحصیل پزشکی دردانشگاه پزشکی بلاروس

آشنائی باسیستم آموزشی اکراین وبلاروس

کاروتخصص ویژه پزشکان عمومی درآلمان

رشته پزشکی درآلمان: آشنائی با کلیات

حقایقی ازتحصیل ،کاروتخصص پزشکی درآلمان

آشنائی با سیستم آموزشی نروژ

ادامه تحصیل دردورها های دکترای پزشکی ودندانپزشکی درفرانسه

ادامه تحصیل دراسپانیا

آسیا

تحصیل دررشته پزشکی ودندانپزشکی درکشورچین

پزشکی عمومی وتخصصی درهند

شهریه رشته های علوم پزشکی دربنگلور

شرایط ادامه تحصیل درترکیه

رشته پزشکی درمالزی

استرالیا

فرایند ادامه تحصیل برای پزشکان دراسترالیا

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.