برده داری نوین آمریکا
بردگان نوین آمریکا
زایمان پس ازپیوندرحم
حاملگی پس ازپیوندرحم
داستان سه نسل
داستان سه نسل
پیوندسر
اولین اقدام برای پیوندسر

پرستارمهربان

قهرمان ملی آلمان یک قاتل است.

نشانه های سرطان
باعلامت های سرطان آشناشویم
پیوندپوست
تغییرچهره واقعی
درمان گیاهی درد
درمان دردمفاصل باطب گیاهی
خلیج همیشه فارس
سخنگوی ملت درمیان اعراب
Arrow
Arrow
Slider

هوگل ،پرستارمهربان

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در خبرهای پزشکی بین الملل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پرستارآلمانی درهفته ای که گذشت محکوم به حبس ابدشد.اومتهم به کشتن بیش از85بیمارشده است.

رسانه های آلمان ،این اتفاق رابدترین حادثه قتل پس ازجنگ جهانی درآلمان نامیده  اند.

نیلز هوگل(Niels Hoegel)،باتزریق داروی کشنده به بیماران اقدام به کشتن ،وسپس برای خودنمایی اقدام به احیاء بیمار(CPR)می نمود.بدینگونه هوگل درموردخیلی ازبیماران خودکه نجات یافته بودند،موردتشویق مسئولین بیمارستان قرارگرفته است.هوگل دردفاعیه ازخوددربرابرخانواده مقتولین درخواست عفو وبخشش نموده است.

Hoegel 1

دادگاه هوگل رامتهم به قتل بیش از100بیمار طی سال های 2000 و2005 نموده است.هوگل ،قتل 43 موردرابعهده گرفته ومابقی راردنموده است.وی درمورد15بیمارمحکوم شده است.

دادگاه آلمان اوراازخدمات پرستاری برای همیشه محروم کرده است.حکم او حبس ابدمی باشد.

طبق قوانین آلمان،هرفردی که محکوم به حبس ابدباهرعلتی باشد،پس ازگذشت 15 سال آزادخواهدشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.