برده داری نوین آمریکا
بردگان نوین آمریکا
زایمان پس ازپیوندرحم
حاملگی پس ازپیوندرحم
داستان سه نسل
داستان سه نسل
پیوندسر
اولین اقدام برای پیوندسر

پرستارمهربان

قهرمان ملی آلمان یک قاتل است.

نشانه های سرطان
باعلامت های سرطان آشناشویم
پیوندپوست
تغییرچهره واقعی
درمان گیاهی درد
درمان دردمفاصل باطب گیاهی
خلیج همیشه فارس
سخنگوی ملت درمیان اعراب
Arrow
Arrow
Slider

تغییرچهره

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در خبرهای پزشکی بین الملل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تغییر چهره  یک فیلم اکشن ساخته‌شده در سال ۱۹۹۷ و به کارگردانی جان وو است.

در این فیلم  جان تراولتا و نیکلاس کیج ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم هرچندکه یک داستان سرگرم کننده داشت ،اما واقعیت خارجی آن هم اکنون درجامعه دیده می شود.سال 2006 بود که اندی سندنس[Andy Sandness] 21 ساله  درحالیکه بشدت مست بود،باگذاشتن لوله تفنگ زیرچانه خود اقدام به خودکشی نمودوتنهاچندثانیه پس ازآن تازه متوجه گردیدکه چه تصمیم خطرناک وغیرقابل جبرانی گرفته است. تمام صورت او دریک لحظه نابودشد.علیرغم تصمیم نابخردانه اش برای خودکشی ،باورود پلیس به منزل شخصی او، عاجزانه ازتیم پزشکی درخواست نمود که "کمکم کنید،نگذاریدبمیرم".

face transplant 2

باگذشت 10 سال و500 مایل آنطرفترازمحل سکونت اندی، یک جوان 21 ساله دیگرنیزاسلحه رابسوی خودآتش نمود.کالن رودی راس [  Calen “Rudy” Ross] درژوئن 2016 بااقدام به خودکشی ،که موفق هم بود، همسر19 ساله اش [لیلی] درحالیکه 9 ماهه بارداربودرا تنها گذاشت.

کالن رودی راس ، سمت چپ که باداشتن همسرحامله اقدام به خودکشی منجربه مرگ نمود، اندی سندنس ،سمت راست که باگذشت 10 سال ازچهره کالن استفاده کرد.

 

کالن اهداء کننده عضو بودوبنابراین قلب،ریه ها،کبد،کلیه ودرنهایت صورت او به گیرندگان اهداء گردید.دریافت کننده صورت او کسی نبودجزآقای اندی.

پیوندصورت طی یک عمل جراحی پیچیده وطی 56 ساعت درژوئن 2016 انجام گردید.ماه گذشته خانم راس با دریافت کننده پیوندصورت همسرش ،رودروگردید.این مواجهه برای خانم راس بشدت احساسی وتاثربرانگیزبودوبادیدن آقای اندی،تمام خاطرات همسرجوانش رایادآوری نمود

دیدارخانم راس وکودک شیرخوارش ، با دریافت کننده پیوند صورت همسرش

امروزه آقای اندی مشغول کاردریک شرکت نفتی است وبه لطف عمل جراحی پیوندصورت ،می تواند درجامعه ظاهرشودوبراحتی غذابخورد[ناتوانی غذاخوردن اوناشی ازتخریب وسیع ناحیه فک ودهان بعلت شلیک اسلحه بود].اندی می گوید که  تاقبل ازپیوندهرگزازمنزل خارج نمی شده وازتماس بادیگران هراس داشته است. اما امروزه او دیگرآزاداست.

خانم راس می گوید که همه چیزبرای اوخیلی سریع اتفاق افتادوسرنوشت اووتنها فرزندش رابشدت تحت تاثیرقرارداد.


ویدیوکلیپ کوتاه ازآتش نشانی که دریک حادثه آتش سوزی دچارسوختگی کامل صورت شده ،وتحت عمل پیوندصورت قرارگرفته است.

 

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.