نمونه هایی ازبیان مقدماتی درهیپنوتیزم بیماران

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمونه‌هايي از روش بيان مقدماتي هيپنوتيزمي

 در تلاش براي تسريع روند يادگيري شما, فهرستي از انواع زيادي از عبارات مقدماتي را به شما ارائه خواهيم كرد كه اغلب هيپنوتيزم درمان‌گرها, بخصوص آن‌هايي كه بيشتر كارهايشان مبني بر " كارهاي اريكسون " است از آن‌ها استفاده مي‌‌كنند. مطالعه مكرر اين عبارات و انواع تلقيناتي كه در بالا مشخص شد, بدون شك در ارائة روان‌تر القائات و تلقينات به شما كمك خواهند كرد. ضبط اين عبارات و گوش دادن مداوم آن‌ها مي‌تواند مفيد باشد. اين روش به شما كمك مي‌‌كند تا روش جديد صحبت كردن را ملكه ذهن خود كنيد.

Animal magnetism 1814

 

و تو مي‌‌تواني تعجب كني از........

مي‌‌تواني پي بري..........؟

و مي‌‌تواني خشنود شوي.........

تعجب مي‌‌كني وقتي........

با اجازه شما.........

اكنون مي‌‌خواهم كه تجربه تازه‌اي داشته باشي.

........... به روشي كه احتياجات رفع شود.

مي‌‌خواهم از اين تجربه استفاده كني.

و شگفت زده خواهي شد از.............

و البته واقعاً نمي دانم كه تو در حال تجربه چه چيزي هستي. اما شايد تو در حال...........

اين لذتي خواهد بود براي...........

و مي‌‌خواهم كه تو ........... را كشف كني

شايد حتي نوع خاصي از لذت را (در توانايي ات به )............. ببري

و دير يا زود, نمي دانم دقيقاً كي...............

مي‌‌خواهم بدانم آيا شگفت زده خواهي شد وقتي كه.........

مي‌‌خواهم بدانم كنجكاو مي‌شوي, وقتي پي مي بري........

تو از قبل مي‌داني كه چگونه..........

شايد پي بردن به ........... برايت مهم نباشد

مي‌‌خواهم يك چيز .............. را كشف كني

يكي از چيز هايي كه مي‌‌خواهم كشف كني اين است كه........

و مي‌‌خواهم متوجه چيزي شوي كه دارد برايت اتفاق مي‌آفتد.

نمي دانم آيا لذت خواهي برد كه چقدر طبيعي, چقدر راحت...........

نمي دانم آيا مي‌خواهي لذت ببري از...........

نمي دانم آيا از كشف كردن........... شگفت زده خواهي شد.

نمي دانم آيا دربارة اين حقيقت كنجكاو خواهي شدكه تو..........

شايد با پي بردن به............

شايد پي ببري..........

و ممكن است از پي بردن به........... لذت ببري

مي‌‌خواهم بدانم آيا تا به حال متوجه شده‌اي.........

شايد اين قضيه تو را شگفت زده كند كه به............ پي ببري

مي‌‌خواهم به خودت اجازه بدهي كه بيشتر و بيشتر از.............. آگاه شوي

مي‌‌خواهم شروع كني به خودت اجازه بدهي..........

و ضمير ناخودآگاهت مي‌تواند تو را قادر سازد كه............

مي‌‌خواهم بدانم آيا تصميم خواهي گرفت كه............... يا..............

به احتمال غريب به يقين..........

به احتمال زياد............

و دوست داري.................. را تجربه كني؟

نيازي نيست نگران باشي اگر............

خيلي خوبه كه بداني...........

و متوجه آغاز............. مي‌شوي؟

ممكن است كه تو از.............. لذت ببري.

مواقعي مثل الآن, بعضي‌ها از...................... لذت مي برند.

يكي از اولين چيزهايي كه تو مي‌‌تواني از آن آگاه شوي اين است كه............

و به نظر مي‌رسد كه قبلاً.............

به خودت اين شانس را بده (كه ببيني آيا )............

شايد زودتر از آن كه انتظار داري..........

و اگر بخواهي...........

تعجب مي‌‌كني كه چه.............

و, با يك روش جالب, كشف خواهي كرد كه............

و خيلي با ارزش است دانستن اين‌كه.................

و, كريس, تو بهتر از هر كسي مي‌داني كه............

بسيار مثبت و آرامش بخش است دانستن اين‌كه............

تو جذب خواهي شد و وسواس شديدي نسبت به............. احساس مي‌‌كني.

و آن قضيه احتمالاً تجارب ديگر و احساسات ديگري كه داشته‌اي به ياد تو خواهد آورد.

مي‌‌خواهم بدانم آيا به ياد مي‌آوري كه...........

مي‌‌خواهم بدانم پي بردن به............... تو را خوشحال خواهد كرد.

.................... فقط با توجه كردن.

مي‌‌خواهم بدانم آيا تا به حال متوجه شده‌اي...........

و در حاليكه تو متعجبي, مي‌‌خواهم كشف كني كه................

مي‌‌خواهم شروع كني به خودت اجازه دهي...............

آن‌چه مهم است, توانايي ذهن تو در................. است

مي‌‌خواهم چيزي به خاطرت بياورم كه احتمالاً از قبل مي‌داني, و آن اين است كه...........

و همان‌طور كه آن مسئله اتفاق مي‌افتد, تو واقعاً نمي‌‌تواني كاري انجام دهي اما دقت كن........

تقريباً مثل اين‌كه.............

تقريباً گويي...........

از اين قبيل.............

و فقط خوبه..........

و خوبه...............

درسته.

همه آن‌چه كه واقعاً اهميت دارد...........

همه آن‌چه كه واقعاً مهم است..........

نمي دانم كه‌ آيا تو از اين تغييرات آگاهي يا نه, و واقعاً مهم نيست.........

مي‌‌خواهم بدانم آيا تو به چگونگي يادگيري,.............. علاقه‌مند خواهي شد.

ممكن است تو از قبل از............. باخبر باشي.

موضوع واقعاً مهم اين است كه فقط از........... آگاهي كامل داشته باشي.

ادامه مقاله

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.