فرایندتلقینات درتسهیل این پدیده

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

من 8 مرحله را اقتباس و تعريف كرده‌ام كه در مفهوم سازي چگونگي ساختن يك سري از تلقينات هيپنوتيزمي كه براي ايجاد پديدة هيپنوتيزمي طراحي شده‌اند مي‌تواند مفيد باشد.

   1 - تمركز. پيشنهاد شده است كه يك سري از تلقينات با چيزي كه توجه بيمار را جلب كند آغاز شوند. اين عمل ممكن است به‌طور غيرمستقيم با صحبت كردن به روشي كه توجه بيمار را جلب كند انجام شود. براي مثال, " يك چيزي در يكي از دست‌هاي شما اتفاق مي‌افتد, اما تو هنوز نمي‌داني كه چيست. " چنين تلقيني احساس شگفتي ايجاد مي‌‌كند و با برانگيختن كنجكاوي مايه‌هاي ذهني را تخليه مي‌‌كند و جلب توجه مي‌نمايد. به‌طور كلي, هر چند وقت يك بار كسي چيزي مثل آن به بيشتر مردم مي‌گويد؟

از طريق تلقينات مستقيم‌تر نيز مي‌توان توجه بيمار را جلب كرد براي مثال, در مورد ارائة تلقينات براي تسهيل پرواز دست و بازو, مي‌توان گفت: " روي حس‌هاي دست‌هايت تمركز كن. "

humanplank

روش صريح ديگر براي جلب توجه قبل از ارائة تلقينات مهم‌تر اين است كه بگوئيم, " از عميق‌ترين بخش ضمير ناخودآگاهت مي‌‌خواهم كه به دقت گوش دهد. و وقتي اين عميق‌ترين بخش ذهنت كاملاً در حال شنيدن است, انگشت " بله " تو مي‌تواند تكان بخورد تا به من علامت دهد. " اريكسون اغلب به راحتي مي‌گفت, " حالا از تو مي‌‌خواهم كه به دقت گوش كني. "

2 - افزايش آگاهي از تجربه بلافصل. هنگام تلاش براي تسهيل يك عمل بلافصل يا پديدة هيپنوتيزمي‌ احساسي (مثل فعاليت فكري - حركتي يا فكري - حسي, بي‌حسي ), افزايش آگاهي بيمار از تجربه كنوني وي مي‌تواند ارزشمند باشد. براي مثال, به عنوان قدم بعدي در پرواز دست و بازو, در مانگر مي‌تواند چنين ادامه دهد: " و تو به راحتي مي‌‌تواني به من بگويي كه حس مي‌‌كني كدام دستت سبك‌تر شده است؟ " يا, " تو به بافت شلوار راحتي‌ات, و به حس‌هايي كه در انگشتانت است دقت كن. " اين مرحله, كه عموماً به آن " شتاب گيري " گفته مي‌‌شود, يك فعاليت با تجربه را تلقين نمي‌‌كند, بلكه به سادگي درصدد افزايش آگاهي كنوني بيمار است و به آن اشاره مي‌‌كند.

3 - به خاطر سپردن و پذيرفتن هر وضع جديدي از تجربه يا راهنمايي سوژه. و بعد, براي ايجاد انتظار و پيش بيني يك تجربه جديد, تلقيني داده مي‌‌شود. اكنون درمانگر اين فرصت را دارد كه پاسخ هايي كه بيمار به تلقين مي‌دهد يادداشت كند. چندين تلقين اين مرحله را بدين صورت شرح مي‌دهند: " و يكي از دست‌هايت دارد سبك‌تر از ديگري مي‌‌شود. " و حالت سبكي شروع به پيشرفت در يكي از دست‌هايت مي‌‌كند. مكث[ و متوجه تمايل به حركت در يك دستت مي‌شوي. و سپس يك انگشتت شروع به تكان‌هاي ناگهاني يا حركت مي‌‌كند] مكث[ و سپس   ]به سمت بالا حركت مي‌‌كند[ . " متوجه بي‌حسي و كرخي كه در حال پيشرفت در دست راست مي‌شوي. و وقتي متوجه آغاز اين كرخي شدي, فقط با تكان سر مرا آگاه كن. ] اگر بعد از 20 ثانيه هيچ پاسخي دريافت نشد, تلقينات بعدي را مي‌توان ارائه داد: [ و نمي دانم كه‌ آيا تو ابتدا متوجه بي‌حسي در انگشت‌هايت يا كف دستت يا در پشت دستت مي‌شوي. اما هر وقت متوجه شروع بي‌حسي شدي, فقط سرت را تكان بده. ] در صورت لزوم, بعد از 30 ثانيه ديگر مكث, مي‌‌توانيد بپرسيد: هنوز بي‌حسي را احساس مي‌‌كني؟ "

4 – معرفي هدف (روند ) بلافصل تلقين. و بعد از آن پاسخ رفتاري يا هدف مطلوب براي آينده نزديك به بيمار گفته مي‌‌شود. " و همان‌طور كه سبكي افزايش مي يابد, خيلي زود تمام آن دست و بازو به پرواز درمي‌آيد, و از روي دامنت بلند مي‌‌شود " ] هدف بلافصل[ . " و توجه كن كه ‌اين بي‌حسي چگونه حركت مي‌‌كند و در تمام آن دست پخش مي‌‌شود. ] " آن ", در مقابل “ دست تو " زبان غيرمستقيم است [ . در مدت زمان كوتاهي تمام آن دست كاملاً كرخ, و سفت, و بي‌حس مي‌‌شود. و وقتي تمام آن دست كاملاً كرخ و بي‌حس شد, براي اطلاع من, فقط سرت را تكان بده.

5 - تكرار تلقينات وارائة پاسخ هاي ناقص. اغلب براي كسب پاسخ هاي هيپنوتيزمي, صبور بودن اهميت دارد. تلقيناتي را تكرار كنيد كه بر پاسخ هاي بلافصلي كه به پاسخ هاي كامل مورد نظر شما نياز دارند تكيه مي‌‌كنند. " و آن دست در حال سبك‌تر شدن است ] در طي عمل دم بگوئيد [, بالا مي ره, بالا مي ره, خوبه ] با تقويت تكان‌هاي جزئي [. و آن انگشت سبابه تكان مي خورد و بلند مي‌‌شود ] ارائة بيشتر پاسخ هاي ناقص به تلقين [. و انگشت‌هاي ديگر نيز سبك مي‌شوند, مثل اين‌كه بادكنك‌هاي هليومي با نخ به سر انگشتان و مچ دست وصل شده باشند. " طبيعتاً, پاسخ‌هاي مهم‌تر به تلقينات نيز نياز به ارائه دارند. " درسته, و بالا مي‌آيد. و تو از بالا رفتن بدون تلاش آن واقعاً لذت مي بري. "

6 - تشويق پاسخ غير ارادي, گسسته. همان‌طور كه‌ترتيب تلقيني ادامه مي يابد, همان‌طور كه در مرحله 4 گفته شد, تغيير كلام به زبان غيرمستقيم اهميت دارد زيرا بيمار احساس خودكاري و به ارائة پاسخ غير ارادي تشويق مي‌‌شود. براي مثال: " و دست در حال بالا رفتن است؛ دارد بلند مي‌‌شود, آهسته‌تر و آهسته‌تر, و فقط بگذار آن دست به‌طور خود به خود به بلند شدن ادامه دهد, با همان آهنگ و سرعت خود. " تلقينات زير روند بي‌حسي در ناحيه دست و مچ را بيان مي‌‌كند: " توجه كن, با كنجكاوي, كه كرخي و بي‌حسي چگونه شروع به حركت كردن و پخش شدن در سراسر آن دست مي‌‌كند. حركت و پخش به روش خودش, بدون تلاش واقعي, فقط بگذار اتفاق بيافتد. "

7 - ساختن پيش بيني و انتظار. گاهي در روند ارائة تلقينات براي تسهيل يك نمود, ايجاد حالت انتظار و حس پيش بيني پاسخي كه به زودي داده خواهد شد مفيد است. براي مثال: " و فوراً از ميل به حركت آگاه خواهي شد, و اول يك انگشت, و بعد انگشت ديگر, شروع به بي‌حس شدن مي‌‌كنند. و در مدت كوتاهي حس مي‌‌كني يك انگشتت تكان مي خورد يا حركت مي‌‌كند, و سپس شروع به بالا رفتن مي‌‌كند. " چيزي براي يكي از دست‌هايت اتفاق مي‌افتد, و تو خيلي زود متوجه مي‌شوي كه چيست. "

8 - پذيرفتن سرعت پاسخ بيمار. با سرعت بخشيدن پاسخ رفتاري, تطبيق دادن, پذيرفتن و اظهار نظر كردن دربارة آن, خود را با سرعت پاسخ بيمار چه سريع باشد و چه كند هماهنگ كنيد. سپس, براي تسريع يا كند كردن ( " هدايت " ) سرعت پاسخ مي‌توان تلقيناتي ارائه كرد. براي مثال, و به وقت خود روي بيمار ادامه دهيد و به حركات كوچك و ناچيز وي توجه كنيد. سپس, تلقينات اصلي را مي‌توان ارائه داد. براي مثال, " و اكنون گويي نيروي ديگري آن بازو را فشار مي‌دهد يا مي‌كشد. مثل اين‌كه يك بادكنك هليومي (گازي ) زير كف آن دست قرار دارد, يا با نخ به سر انگشتان و مچ دست وصل شده است, و آن دست و بازو شروع به بلند شدن با سرعت بيشتري مي‌‌كنند, سبك‌تر و سبك‌تر [همان‌طور كه درمان‌گر بسيار آهسته زير ساعد را نوازش مي‌‌كند, يا هنگامي كه بيمار در حال انجام عمل دم است سر انگشتان را بلند مي‌‌كند]. "

به عهده گرفتن شكست پاسخ به تلقينات

وقتي كه هيچ پاسخي به يك تلقين دريافت نمي‌‌كنيد چكار مي‌‌كنيد؟ يك راه‌ اين است كه پذيرنده باشيد (مثلاً, بگوئيد " خوبه " ) و سپس به راحتي موضوع را به چيز ديگري بكشانيد, احتمالاً به تلقيني كه دفعه بعد آن‌ها پاسخ كامل‌تري به آن خواهند داد. اما بهترين استراتژي كه من كشف كرده‌ام اين است كه با بيمار در حال خلسه تعامل كنيد. مي‌‌توانيد از او بخواهيد, " در حالت خلسه عميق بمان, فقط شفاهاً به من بگو, در حال تجربه چه چيزي هستي؟ ممكن است پي ببريد كه تلقين شما براي بيمار واضح و روشن نبوده يا اين‌كه بيمار تلقين را اشتباهي درك كرده است. به عبارت ديگر, ممكن است پي ببريد كه شايد بعضي از انواع پاسخ‌هايي كه ارائه شده است, پذيرفته شوند و براي پيشرفت درمان از آن‌ها استفاده شود. براي مثال, پس از اين‌كه نتوانستيم يك علامت فكري – حركتي در پاسخ به تلقينات دريافت كنيم, اين پرسش مي‌تواند نشان دهد كه بيمار حسي در يك انگشتش احساس مي‌‌كند, اما " به نظر نمي‌رسد كه بخواهد بالا برود " اين موضوع را مي‌توان پذيرفت و در طريق زير از آن استفاده كرد: " خيلي خوبه بيشتر افراد به جاي احساس حركت يك انگشت, حس هاي ديگري را تجربه مي‌‌كنند. بنابراين هر وقت ضمير ناخودآگاهت حس جداگانه‌اي را در آن انگشت ايجاد كرد, نيز مي‌تواند خود نشانه‌اي از علامت " بله " باشد, سپس مي‌‌تواني براي اطلاع من به‌طور ارادي آن را بلند كني. " وقتي سوال مي پرسيد نسبت به عكس العمل بيمار هوشيار باشيد. از اين طريق ممكن است به چيزي پي ببريد كه براي تسهيل يك پاسخ موفقيت آميز لازم باشد كه آن را اصلاح كني, تغيير دهي يا تلقين نمائي. همچنين به ياد داشته باشيد كه صبور باشيد و به پاسخ‌هاي مثبت پاداش دهيد.

پذيرفتن اين مطلب كه به نظر مي‌رسد دانستن اين‌كه بعضي از بيماران در تجربه كردن پديده‌هاي مشخصي ذاتاً با استعداد هستند و شايد در بقيه آن‌ها مشكل داشته باشند تقريباً مهم است. اين مسئله را مي‌توان به بيمار به عنوان يك پديدة عادي فهماند و همين امر موجب كاهش احساس شكست در بيمار مي‌‌شود.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.