تلقینات برای دندان پزشکی

در . ارسال در هیپنوتیزم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راحت تكيه‌‌بدهيد ...نقطه‌‌اي‌‌را بالاي‌‌سرتان انتخاب كنيد و فقط به‌‌آن نگاه‌‌كنيد ... اگرنگاهتان از آن نقطه‌‌منحرف شد نگران نشويد فقط دوباره‌‌توجهتان را به‌‌آن نقطه‌‌معطوف كنيد .

Dental Fear

دقت كنيدكه‌‌آن نقطه‌‌چه‌‌تغييراتي‌‌مي‌‌كند ... چطور حاشية آن كم و زياد مي‌‌شود ، گاهي‌‌تار و گاهي‌‌واضح مي‌‌شود ... هر چيزي‌‌كه‌‌مي‌‌بينيد درست است ...فقط آنچه‌‌را كه‌‌اتفاق مي‌‌افتد احساس كنيد و كماكان به‌‌آن نقطه‌‌نگاه‌‌كنيد ... بعد از مدتي‌‌خيرگي‌‌شما به‌‌آن نقطه‌‌طولاني‌‌شده‌‌و چشمان شما احساس خستگي‌‌مي‌‌كنند و شما خيلي‌‌تمايل پيدا مي‌‌كنيد كه‌‌چشمتان را ببنديد ... بعد از مدّتي‌‌چشمان شما خود به‌‌خود بسته‌‌مي‌‌شوند ... وقتي‌‌چنين چيزي‌‌اتفاق افتاد مانع آن نشويد ...

شما احساس مي‌‌كنيد كه‌‌كاملا" قادر به‌‌ايجاد آرامش در خودتان هستيد و در همان حال مي‌‌توانيد در صندلي‌‌خودتان به‌‌راحتي‌‌جابجا شويد و بدون احساس ناراحتي‌‌بهترين وضعيت را براي‌‌آرامش خودتان ايجاد كنيد ... حالا فقط آرامش بيشتر را احساس مي‌‌كنيد ... در همان حال كه‌‌به‌‌آرامش فكر مي‌‌كنيد عضلات شما هم واقعا" شروع به‌‌شل شدن مي‌‌كنند ...با پاي‌‌راستتان شروع كنيد ... بگذاريد عضلات پنجه‌‌و كف پايتان كاملا" شل شوند ، كاملا" شل ... مثل موقعي‌‌كه‌‌پايتان از يك كفش تنگ خارج مي‌‌شود و حالت استراحت پيدا مي‌‌كند ... حالا عضلات پنجه‌‌و كف پاي‌‌چپ ......... جريان آرامش شروع به‌‌انتشار مي‌‌كند و بالا مي‌‌آيد، از مچ پاها و ساق هر دو پا بالا مي‌‌آيد ... بگذاريد ساق هر دو پا كاملا" شل شوند ... حالا اين احساس راحتي‌‌بالاتر مي‌‌آيد و وارد زانوي‌‌شما مي‌‌شود ، حالا بگذاريد رانهايتان هم كاملا" شل شوند ... شما اين حالت مطبوع راحتي‌‌و شل بودن را در پاها و رانهايتان احساس مي‌‌كنيد ... حالا جريان مطبوع آرامش وارد لگن مي‌‌شود و سپس عضلات جدار شكم و قسمت پايين كمر كاملا" شل و راحت مي‌‌شوند ... بگذاريد آرامش عميق در سانت به‌‌سانت بدنتان منتشر شود ...بتدريج جريان آرامش وارد قفسة سينه‌‌و پشت شما و بين دو كتف و شانه‌‌هاي‌‌شما مي‌‌شود ... با هر تنفس راحتي‌‌شما بيشتر مي‌‌شود ... هر نفسي‌‌كه‌‌بيرون مي‌‌دهيد خستگي‌‌و تنِش را از بدن شما بيرون مي‌‌كند و آرامش شما بيشتر و عميق تر مي‌‌شود ... بگذاريد جريان آرامش واردِگردن و گلوي‌‌شما شود ... همةعضلات در گردن شما شل و راحت مي‌‌شوند... حالا عضلات پشت سر و بالاي‌‌سركه‌‌روي‌‌جمجمه‌‌را پوشانده‌‌اند كاملا"شل مي‌‌شوند ... بعد جريان آرامش مثل يك موج آرام روي‌‌پيشاني‌‌شما منتشر مي‌‌شود ، و كلّ صورت ، چشم ها ،گونه‌‌ها ، دهان و فكّ شما كاملا" شل مي‌‌شوند ... حالا بگذاريد اين آرامش از راه‌‌گردن شما پايين بيايد ... و شا نه‌‌ها و بازوهاي‌‌شما را كاملا" شل كند ... حالا ساعد هردو دست ، مچ هردو دست ،كف دستها و انگشتان و پنجه‌‌ها ....

در اين آرامش عميق ، هيچ چيزي‌‌شما را اذيت نمي‌‌كند ... هيچ صدايي‌‌آرامش شما را بر هم نمي‌‌زند... شما فقط به‌‌صداي‌‌من توجه‌‌داريد ... آرامش شما درحال عميق تر شدن است ... شما بزودي‌‌در دستتان احساس بي‌‌حسّي‌‌مي‌‌كنيد مثل اينكه‌‌دستكشي‌‌در دست كرده‌‌باشيد كه‌‌آغشته‌‌به‌‌مادة بي‌‌حسّي‌‌است ... وقتي‌‌من اين دست شما را لمس مي‌‌كنم دست شما شروع به‌‌بي‌‌حسّي‌‌و سنگين شدن مي‌‌كند .........

( اين تلقين را مي‌‌توان به‌‌دفعات تكراركردتابي‌‌حسّي‌‌دستكشي‌‌حاصل شود).

وقتي‌‌دست شما كا ملا"بي‌‌حس شد شما اين بي‌‌حسّي‌‌را به‌‌صورت خودتان منتقل مي‌‌كنيد ........

با هرحركتي‌‌كه‌‌دست شما به‌‌سمت صورتتان مي‌‌كند، دستتان بي‌‌حس تر مي‌‌شود ...

( دست بيمار را آهسته‌‌به‌‌آن سمتِ صورت كه‌‌مدّ نظرتان است هدايت كنيد ) وقتي‌‌دستتان با صورتتان تماس پيدا كردكف دستتان را روي‌‌صورتتان فشار مي‌‌دهيد ، وقتي‌‌مطمئن شديد كه‌‌بي‌‌حسّي‌‌از دستتان به‌‌صورتتان منتقل شده‌‌، دستتان راپايين مي‌‌آوريد ...

با هر نفسي‌‌كه‌‌مي‌‌كشيد آرامش شما عميق و عميق تر مي‌‌شود ... شما فقط اين را احساس مي‌‌كنيد كه‌‌بي‌‌حسّي‌‌از دستتان به‌‌صورتتان منتقل شده‌‌است ... بسيار عالي‌‌است... حالا بعد از اينكه‌‌مطمئن شديد كه‌‌آن قسمتِ صورتتان بي‌‌حس شده‌‌است ، شما مي‌‌توانيد دستتان را بر داريد و دستتان به‌‌حالت نرمال بر مي‌‌گردد ولي‌‌صورتتان بي‌‌حس باقي‌‌مي‌‌ماند ...

يادتان باشد شما مي‌‌دانيد كه‌‌من مي‌‌خواهم درجة بي‌‌حسّي‌‌شما را امتحان كنم ولي‌‌شما هيچ دردي‌‌در موقع تست نخواهيدداشت ... (بي‌‌حسّي‌‌را امتحان كنيد) ... من با اين ابزار لثة شما را لمس مي‌‌كنم و مي‌‌بينيد كه‌‌هيچ احساس ناراحتي‌‌نداريد ... خيلي‌‌دقيق به‌‌من گوش دهيد و راهنمايي‌‌هاي‌‌مرا اجرا كنيد ... بسيارخوب...

حالا دهانتان را كاملا" باز مي‌‌كنيد و تا موقعي‌‌كه‌‌من نگفته‌‌ام دهانتان كاملا" باز مي‌‌ماند ... شما فشار انگشت مرا روي‌‌دندانتان احساس مي‌‌كنيد ولي‌‌هيچ دردي‌‌احساس نمي‌‌كنيد ... بسيار خوب ... شما هر چه‌‌فشاربيشتري‌‌در اين ناحيه‌‌احساس كنيد راحتي‌‌شما بيشتر مي‌‌شود ...

( كار را شروع كنيد و درحين كار نيز متناوبا" به‌‌دادن تلقينات مناسب ادامه‌‌دهيد: ) شما درآرامش عميق هستيد و آرامشتان هر لحظه‌‌بيشتر مي‌‌شود ... هر موقع كه‌‌من مكث مي‌‌كنم براي‌‌اين است كه‌‌شما از اين احساس آرامش عميق لذت بيشتري‌‌ببريد.........

( به‌‌دادن تلقينات مناسب از اين قبيل تا پايان كار دندانپزشكي‌‌، ادامه‌‌دهيد.درحين كاراگرلازم باشدمي‌‌توان ازتلقينات مربوط به‌‌كاهش بزاق وخونريزي‌‌نيزاستفاده‌‌كرد )

(وقتي‌‌كار دندانپزشكي‌‌خاتمه‌‌يافت: ) حالا شما مي‌‌توانيد دهانتان را ببنديد و بعد از مدتي‌‌بي‌‌حسّي‌‌شما بتدريج رفع مي‌‌شود و حسّ اين قسمتِ صورتتان بر مي‌‌گردد ولي‌‌شما تا 24 ساعت آينده‌‌هيچ احساس دردي‌‌در اين ناحيه‌‌نداريد و تا آن موقع بافتِ اين قسمت خودش را ترميم مي‌‌كند ... شما از اين تجربه،‌‌خاطرة خوبي‌‌بياد خواهيد داشت و بعد از اين هر موقع براي‌‌انجام كار دندانپزشكيِ‌‌هيپنوتيزمي‌‌‌‌روي‌‌اين يونيت بنشينيد و با نگاه‌‌كردن به‌‌نقطه‌‌اي‌‌در بالاي‌‌سرتان ، پنج نفس عميق بكشيد چشم شما خود به‌‌خود بسته‌‌مي‌‌شود و در حالت آرامش عميقي‌‌فرو مي‌‌رويد ... حالا من از عدد پنج تا يك مي‌‌شمرم و وقتي‌‌به‌‌عدد يك رسيدم شما در حالتي‌‌كه‌‌كلّ بدنتان در وضعيت راحت وخوبي‌‌قرار دارد چشمانتان را باز مي‌‌كنيددر حالي‌‌كه‌‌كاملا "سرحال هستيد و هيچ احساس ناراحت كننده‌‌اي‌‌در هيچ جاي‌‌بدنتان و صورتتان نداريد ، شما تا 24 ساعت آينده‌‌هيچ نوع دردي‌‌دردهان‌‌و فكّتان نداريد وتا آن موقع بافت دهان شما ترميم شده‌‌است ...

پنج ... شما كم كم به‌‌بيداري‌‌معمولي‌‌نزديك مي‌‌شويد ...چهار ... با رسيدن به‌‌عدد يك شما كاملا" سرحال و با نشاط چشمانتان را باز مي‌‌كنيد و كاملا" راحت هستيد... سه‌‌... دو ... (آماده‌‌براي‌‌باز كردن چشم )...يك ... چشمانتان را باز كنيد ...

( صورت و دست بيمار را كه‌‌قبلا" بي‌‌حس شده‌‌بود امتحان كنيد و از عدم وجود هر نوع احساس ناراحت كننده‌‌در بدن بيمار مطمئن شويد.در صورت وجودِ هر مشكلي‌‌، مجددا" از بيمار بخواهيد كه‌‌چشمانش را ببندد و با كشيدن نفس عميق در حالت آرامش قرار گيرد،سپس با تلقينات مناسب به‌‌رفع مشكل بپردازيد)

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.