تقویت حافظه باغذایی ودارو

در . ارسال در تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امروزه موضو ع حافظه وروشهای تقویت آن ،بجزآنکه بشدت موردتوجه داستان نویسان وفیلم سازان است،بسیاردرمدنظرمحققان ودانش پژوهان می باشد.

البته هیچ روشی برای رسیدن به مقصودوجودنداردبجزسعی وکوشش درجهت مطالعه بهتروبیشتر.اماشکی نیست که حتی ورزشکاران حرفه ای نیزبرای بهبودرکوردهای خود،نیازمندتقویت داروئی وتغذیه ای هستندچه برسدبه داوطلبان دستیاری که نیازمند تقویت ذهن هستند.دراین فصل ابتدابه موادغذائی مناسب برای تقویت حافظه وسپس به داروهای مربوطه اشاره می کنم.

Best Foods to increase brain power

تغذیه خوب وبدبرای حافظه

دیده شده که یک رژیم غذائی مناسب می تواند تادوبرابرتوانائی های ذهنی وشناختی افراد راافزایش دهد.دراینجا باتوجه به شرایط مختلف ذهنی،رژیمهای مختلف راتوصیه می کنم.

امابخاطرداشته باشید که نوشیدن نوشیدنهای معروف به انرژی ونیزمصرف مفرط قهوه،بعلت تداخل با خواب باعث بی خوابی شبانه وچرت زدن روزانه میشود .این امرباعث مختل شدن توانائی حافظه شما خواهدشد.

امابیادداشته باشید که تمام چربی ها مفید نیستند.چربی زیادسبب عوارض قلبی عروقی ولذا آسیب سلولهای مغزی خواهدشد.بنابراین باخوردن بستنی ،خودراگول نزنید.

ازخوردن کیک وشیرینی خودداری کنید.محققان موسسه ام آی تی( MIT) ،نمونه خون گروهی ازمردم را که صبحانه ای باپروتئین ونیزباهیدرات کربن فراوان خورده بودند،ارزیابی کردند.دوساعت بعدازصبحان،سطح تریپتوفان درهیدرات کربنی ها ،چهاربرابربیشترازپروتئینی هابود.تریپتوفان ،ماده اصلی برای تامین انرژی است؟؟؟؟؟

امابیادداشته باشید که دیده اندمصرف مشروبات(الکلی ویاغیرآن همچون سودا)،احتمال افسردگی واضطراب رابشدت افزایش می دهد.

ازخوردن آب نبات وشکولاتهای نظیرآن خودداری کنید.اینگونه شیرینی هابعلت تغییرات وسیع درقندخوندسبب آشفتگی ذهن می شوند.

 • B هستندکه جزء اصلی تولید هورمونهای خوش خلقی ،مثل سروتونین،دوپامین و نوراپی نفرین،می باشد.دیده اند که کمبودویتامین B6 باعث عصبانیت،تحریک پذیری وحتی افسردگی می شود.

هرگزشکولات غیرکاکائوی (شکولاتهای رنگین) نخورید.اینگونه شکولاتها ازآنجائیکه حاوی کاکائونیستند،هرگزتوصیه نمی شوند.زیرامجموعه ای ازشکروموادطعم دهنده هستند.بنابراین هرگزنمی توانندنظیرشکولات کاکائوئی سبب تقویت وبهبودخلق شوند.وانگهی هرچه شکولات قهوه ای ترباشد،به معنی کاهش درصد شکرآن است.بنابراین سعی کنید شکولات کاکائوئی تیره بخورید.

الکل،یکی ازموادی است که خیلی ها برمصرف آن اصراردارند.صرف نظرازنکات مذهبی که پیرامون مصرف آن وجوددارد،ازلحاظ علمی نوشیدن الکل گرچه باعث برانگیختگی کوتاه مدت می شوداماعملانتیجه نهائی آن بروزتنبلی وافسردگی است.تاکنون چندبیمارالکلی باهوش مشاهده کرده اید؟
 

نوتروپیکها(Nootropics )،یا داروهای تقویت کننده هوش

نوتروپیکها،شامل گروه وسیعی ازداروها(گیاهی وغیرآن) هستند که به منظورتقویت حافظه وبهبودقدرت شناخت مصرف می شوند.

امروزه داروهای زیادی به منظوربهبودحافظه،تمرکز،برنامه ریزی ذهن وکاهش رفتارتهاجمی واردبازارگشته اند.که شایعترین آن ،داروهای محرک (Stimulants ) هستند.مصرف اصلی این داروها جهت درمان بیماران بامشکلات شناختی مثل بیماری آلزایمر است.هرچندکه سالهاست بشدت توسط محققین جهت تقویت حافظه نیزتبلیغ شده اند.مصرف مودافینیل( modafinil) به منظورافزایش کارائی دردانشکده های غربی رواج یافته است.موادمحرکی همچون متیل فنیدت و آتوموکستین،درفهرست مصرف دانشجویان قرارگرفته است.

طبقه بندی داروهائی که بعنوان تقویت کننده حافظه استفاده می شوند.

بهترین گیاهان برای تقویت ذهن وحافظه

گیاه خفچه(Hawthorn):باخاصیت آنتی اکسیدان قوی ،سبب سمزدائی ازمغزوتقویت جریان خون عصبی می شود.علاوه براین ،اکسیژن رسانی وتحویل موادمغذی به مغزرانیزتشدیدمی سازد.

گوتاکولا(Gotu Kola):ازگیاهان بومی آسیا واروپا،که سبب بهبودگردش خون مغزی ونیزتقویت توانائی ذهن وحافظه میشود.

باکوپین(Bacopin):می تواند ظرفیت یادگیری ،تمرکزوحافظه راافزایش دهدونیززمان یادگیری راکاهش دهد.

اکلیل کوهی(Rosemary):این گیاه بایددرهرسفره ای باشد.زیرامی تواند عملکردمغزرابهبودبخشیده وحافظه وتمرکزرازیادکند.

شیاساندرا(Schisandra ):می تواند سبب بهبودحافظه ونیزحس تندرستی وآگاهی ذهنی شود.

لاوانــــــــــد

نام علمی آن لا وانــــــــدولا افیسینالیس(Lavandula Officinali) وبه شکل پودردربازارایران موجوداست.اسانس لاوند جزء گروه روغنهای فراراستری است که برروی سیستم عصبی مرکزی ودستگاه تنفس تاثیرآرامبخش دارد.همچنین جهت تقویت حافظه وسلولهای مغزی استفاده می شود.سایرخصوصیات آن عبارتنداز:رفع آسم ،بندآوردن خون،خاصیت ضدمیکروبی.

نحوه مصرف آن روزانه سه مرتبه هرباریک قاشق چایخوری همراه آب قبل ازغذا می باشد.                                       

کندر

درطب سنتی توصیه به مصرف کندرشده است که نام علمی آن Boswellia thurifera می باشد.گفته شده که مصرف کندردردوران بارداری سبب تقویت تکامل مغزی نوزاد وبهبود حافظه وی خواهدشد.برای مصرف کندر،بهتراست آن راکوبیده وهرروزناشتا یک قاشق مرباخوری آن راهمراه باآب میل نمود.البته می توان همچون آدامس آن راجوید.گفته شده بجزبهبودحافظه ،سبب تقویت استحکام لثه ونیزرفع بوی بددهان می شود.

معجون تقویت حافظه:ترکیبی ازکندر،سعدکوفی،مصطکی وزعفران برای تقویت حافظه توصیه می شود .مصرف آن بصورت کوبیده شده ،ناشتا یک قاشق مرباخوری است.

جینکو

جینگوبیلوبا:یکی ازشناخته شده ترین مواد تقویت حافظه است.این گیاه که درطب سنتی چین مورد مصرف بوده است به شکل قرص روکشدار40میلی گرمی (بطورنمونه قرص جینکوتیدی )واردبازارایران شده است.این داروحاوی عصاره خشک برگ گیاه جینکوبیلوبااست و درتقویت حافظه وافزایش هوشیاری ،درمان افسردگی ونیزبیماریهای مثل آلزایمروسرگیجه ،سردردووزوزگوش بکارمی رود.دوزمصرفی آن روزانه 3تا6 قرص می باشد.مصرف داروزیر12سال توصیه نشده است.

وینپوسیتین(Vinpocetine)

این ماده که مشتق ازگل تلفونی است ،به دلایل زیربرتوانائی مغزتاثیرفراوانی دارد:

راستام(racetams)

پیراستام،شایعترین داروی اینگروه است که بعنوان نوتروپیک مصرف می شود.البته سایرداروهای این خانواده باخواص وعوارض متفاوتی نیزوجوددارند که موردمصرف مشابه دارند.مکانیسم اثراین گروه نامشخص است.هرچندکه متصورمی شودبیشترروی نروترانسمیترهای سیستم عصبی مرکزی ،ازجمله استیل کولین وگلوتامات،تاثیرمی گذارند.

سایرداروهای نوتروپیک اینگروه شاملند بر:hydergine, vinpocetine, bifemelane, huperzine A and dimethylaminoethanol

موادمحرک

اینگروه ازداروهاسبب بهبودتمرکزوتوانائی شناخت می شوند،اما تنها زمانی این خاصیت راداراهستندکه درخون باشند.داروهای اینگروه عبارتنداز:

 • Amphetaminesوداروهای وابسته
 1. Amphetamine - دوپامینرژیک
 2. Cocaine   - دوپامینرژیک
 3. Methamphetamine   - دوپامینرژیک, سروتونرژیک, آدرنرژیک
 4. Methylphenidate - دوپامینرژیک
 5. Pemoline   - دوپامینرژیک
 6. Eugeroics(بهبودحالت بیداری)
 7. Adrafinil
 8. Armodafinil
 9. Modafinil
 • Xanthines
 1. Caffeine(کاهش حس خستگی)
 2. Theophylline

دوپامینرژیک ها

اینگروه ،موادی هستندکه روی نروترانسمیتردوپامین تاثیرمی گذارند.خصوصیات فعالیت دوپامین شامل است بر:تقویت توجه،هوشیاری،وفعالیت آنتی اکسیدان.دوپامین،جزء اصلی موادمحرکه ای همچون ریتالین وآمفتامین است.نوتروپیکهای دوپامینی شاملندبر:پیشتازهای سنتزدوپامین،مهارکننده های بازجذب دوپامین،مهارکننده های مونوآمین اکسیداز،وسایرمواد.

 • - افزایش سطح
 1. L Phenylalanine - احتمالا تقویت شناخت
 2. L Tyrosine - احتمالا تقویت شناخت
 • - بهبودوتثبیت سطح
 1. Amineptine - محرک خفیف
 • - بهبودسطح
 1. Selegiline - محرک خفیف
 1. cocaine and the - بامکانیسمهای مختلف که سبب رهائی دوپامین می شود
 2. amphetamine and relatives
 3. Yohimbe - احتمالا فعالیت دوپامینرژیک

ادامه مقاله

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.