کلیاتی ازتغذیه صحیح

در . ارسال در تغذیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


بخوريد ، بياشاميد ، اما اصراف نكنيد
اين كلام الهي راتاچه اندازه اي رعايت كرده ايم؟امروزه مصرف نامتعادل مواد غذائي سبب بروز بیماری ها ي متعدد ومخاطره آميزي گشته است.

مصرف بيش ازحد سبب چاقي وعوارض ناشي ازآن ، وازطرف ديگرسبب محروميت بسياري ديگرازتغذيه صحيح شده است.درنتيجه برخي ملل نظيرمردم آمريكاي شمالي ازچاقي مفرط دررنجند، ومردم بسياري ازكشورهاي آفريقائي با بحران گرسنگي درگيرهستند.diet
گرچه زماني خوردن وآشاميدن صرفا به منظورتامين انرژي ونيازهاي بدن بوده است، اماامروزه خواسته يا ناخواسته، خوددرزمره زندگي اشرافي وتجملاتي قرارگرفته است.دست كم درفرهنگ ايراني، خوردن درحد اصراف آن كاملا مرسوم ومتعارف شده است. بنگريد به ضايعات سفره غذائي، پس مانده هاي ميوه ها، خوراكي هاي مازاد وفاسد شده درمنازل وخيلي ازمسائل مشابه آن.
اين پديده بويژه درمهماني وجشن هاي دوستانه به حد افراط خود رسیده است.حاصل آن بجزاتلاف موادغذائی باارزش وکاهش دستیابی سایرین به تغذیه صحیح ، بروزبیماریهای ناشی ازسوءتغذیه وعوارض حاصله ازپرخوری است.بطورنمونه مي توان به اختلالات گوارشي همچون نفخ،‌ سنگيني معده ، ترش كردن ، سوزش سرمعده ، ونيزاختلال خواب ناشي ازپري معده وبالاخره مهمترازهمه چاقي مفرط ومشکلات همراه آن اشاره كرد.متاسفانه مصرف بي رويه مواد خوراكي صنعتي مثل سوسيس وكالباس واستفاده ازمواد اوليه نامرغوب درتوليد اينمواد ،سبب گشته كه متوسط قد جوانان ايراني كوتاه ترازاسلاف خودگردد.تفاوت آشكارقدواستخوان بندي نوجوانان ساكن شهروروستا درايران ، گواه اين امراست.
راه نجات دريك كلام نهفته است: تنها ازموادسالم وغیرصنعتی استفاده کنید،و هنگامي دست به غذاببريد كه واقعا گرسنه باشيد، وزودترازآنيكه احساس سيري كنيد ، دست ازخوردن برداريد.
راه رفتن واجتناب اززندگي شهري ، مثل آسانسورواتومبيل، دركناردستورفوق مي تواند يك زندگي سالم توام با طول عمررابراي همه به ارمغان بياورد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.