داروهای رژیم غذائی

در . ارسال در داروهاورژیم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


كليات قرصرهاي رژيمي
آیا واقعا قرص های رژيمي تاثیردارند؟ هم آري وهم نه.

اينداروها هرگاه همراه با رژيم مناسب غذائي وفعاليت جسماني توام شوند،مي توانند موثرواقع گردند.مسئله مهم اين است كه درصورت مصرف طولاني مدت، بدن با اينداروها تطبيق یافته ولذا ازتاثيردارو کاسته می شود.برخی قرصهای لاغری ياچاقي مدعی نتایج معجزه آسائی هستند ، وبه شما نوید اندامی لاغروترکه ای ويا افزايش وزن درمدت زمان کوتاهی رامی دهند وازآنجائیکه بسیاری بدنبال حصول نتیجه درمدت کوتاهی هستند ،لذا چندان مایه تعجب نیست که صنعت داروهای رژیمی ، رشد واهمیت بسزائی یافته است.اماازمصرف اینگونه داروها بدون تجویزپزشک،برحذرباشید.اینگونه داروها حتی اگرطبیعی باشند(مشتق ازگیاهان )،می تونند بی خاصیت،خطرناک ویاهردوویژگی رادارا باشند.

side effect of diet pills to lose weight
انواع قرصهاي رژيمي: بانسخه وبدون نسخه
داروها را مي توا ن دردودسته كلي قرارداد: بانسخه، وبدون نسخه.منظورازداروهاي نسخه اي ، آندسته ازداروها هستندکه تحت نظارت مراجع رسمي توليد شده وعمدتا مجوزتوليد راازسازمانهای بهداشتی دولتی دريافت نموده اند.عوارض جانبي آنها بررسي شده وتحت شرايط خاص توسط پزشكان براي كاهش ويا افزايش وزن تجويزمي شود.نمونه هائي ازاينداروهاعبارتنداز:مريديا، زنيكال،آديپكس، بونتريل،ديدركس،فنترمين، تنوآت، كراتين.این گروه ازداروها ،عوارض مشخصی دارند که دربخش داروشناسی بیان خواهد شد.اما داروهاي بدون نسخه، به گروهي اطلاق مي گردد كه بواسطه عوارض اندك وناچيزبودن تداخل داروئي آنها ، مي توان بدون تجويزپزشك ازداروخانه تهيه نمود.معهذا درمورد اينگروه نيز، داروسازموظف به كنترل دوزوميزان داروي تحويلي به بيمارمي باشد.امابیادداشته باشیدکه درمورد خواص وعوارض جانبي آنها هيچگونه بررسي علمي صورت نگرفته است.ازآنجائیکه بسياري ازاينداروها حاوي تركيبات واجزاء بسيارمتنوعي با مقاديرمتفاوتي هستند،می توانند عوارض متفاوتی داشته باشند.عوارض احتمالي آنها شامل است بر:عصبانيت، لرزش، اسهال، برجستگي چشم، تشديد ضربان قلب، افزايش ویا کاهش فشارخون، وحتي نارسائي قلبي.
آيا قرصهاي گياهي سالم ترهستند؟
تمامي داروهاي كه تحت عنوان طبيعي يا گياهي تبليغ مي شوند، لزوما سالمتر ازسايرداروهانيستند.درواقع برخي ازاينداروهاباعوارض مهمي همراه بوده اند.بنابراين تنها بخاطر طبيعي يا گياهي بودن يك دارو، آنرا مصرف نكنيد.
هميشه با پزشك خودمشورت كنيد.
هرگاه بهردليلي نيازبه كاهش وزن احساس كرديد، قبل ازمصرف داروهاي رژيمي حتما باپزشك خود مشورت كنيد.مصرف خودسرانه داروها ازهرنوع آن مي تواند بسيارخطرناك باشد.هنگام مشورت باپزشك ، اين نكات رافراموش نكنيد:
1. سابقه طبي و بیماری ها ي احتمالي خود ونيزتمامي داروهاي مصرفي خودراتوضيح دهيد.
2. درخواست معاينه كامل كنيد( مثل كنترل فشارخون، آزمايش خون درصورت نياز)
3. تمامي روش ها ی احتمالي براي كاهش وزن راجويا شويد.
4. درموردتمامي عوارض احتمالي داروهاي رژيمي ، كسب اطلاع كنيد.
5. زمان ويزيت مجددخودرامشخص كنيد.
درصورت مصرف قرص رژيمي:
1. قرص راطبق دستورپزشك مصرف كنيد.
2. هنگام مصرف دارو، ازرژيم غذايي صحيح وفعاليت بدني استفاده نمائيد .
3. درصورت بروزعوارض جانبي براي مدت طولاني ويا بدترشدن حال عمومي خود با پزشك خودتماس بگيريد.
4. باگذشت 30 روزازشروع درمان به پزشك خودمراجعه كنيد، خواه براي ادامه رژيم ويا جهت بررسي عوارض جانبي احتمالي .
5. اگربامصرف قرص به نتيجه مطلوب دست نيافتيد،به مصرف خوسرانه آن ادامه ندهید.

 

 

diet drugs

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.