داروهای طبیعی دررژیم غذایی

در . ارسال در داروهاورژیم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

داروهاي رژيمي طبيعي
(گروه دوم ازسه گانه داروهاي رژيمي)
شايد با اطمينان بتوان گفت كه اولين روش درماني انسانهاي نخستين استفاده ازگياهان براي علاج ودرمان مشكلات خود بوده است.

بنابراين تجربه استفاده ازگياهان براي مبارزه بامشكلات جسمي وحتي روحي ، قدمتي به تاريخ بشريت دارد.امروزه بسياري ازداروهاي مهم دردنياي داروهاي شيميائي برخاسته ازگياهان هستندكه نمونه مهم آن داروي قلبي ديگوكسين مي باشد.اين دارومشتق ازگياه انگشتانه است.
امروزه نگرش دوباره اي به استفاده ازگياهان براي درمان بیماری ها وازجمله كاهش وافزايش وزن شده است.بسياري ازتركيبات گياهي درايران وجودندارند ولذا به همان نام اصلي خود آورده شده اند.بنابراين دسترسي به اينداروها دربازارگياهداروئي ايران نيزكمي مشكل است.اما ازآنجائي كه بسياري ازمسافران داروهاي گياهي رابا خود ازاروپا ، آمريكا وآسيا ي دوربه ايران سوغات مي آورند ، دانستن خواص وتاثيرات گياهان داروئي موثردركاهش /افزايش وزن خالي ازفايده نيست.
عليرغم آنكه بازارداروهاي گياهي بسيارسودآوراست، اما ادعاهاي مبني برتاثيراينداروها بركاهش وزن چندان معتبرنيست.اولا، شواهد باليني ناچيزي براي تائيد تاثيرآنها وجوددارد.دوما، بسياري ازاينداروهاي گياهي، حاوي محركهاي شبه - آمفتامين هستند كه مي تواند باعث تحريك سيستم عصبي ، اختلال درتندرستي وحتي مرگ شود.ازجمله مي توان به افدرا اشاره كرد كه باعوارض خطرناكي همچون حملات قلبي ، تشنج ومرگ همراه بوده است.

Fast Natural Diet Pills
عناوين داروهاي طبيعي عبارتنداز:
زوتریم
زنادرین
آدیوس
گیاهان کاهنده کلسترول
هودیا گوردونی
زيره
افشره ليموترش
هيدروكسي سيتريك اسيد
پيرووات
چيتوزان
اسيد لينولئيك كونژوگه
كوآنزيم كيو10
زوتریم
زوتریم( Zotrim) توسط دکترلاسه هسل( Lasse Hessel) محقق دانمارکی تولید شده است.زوتریم حاوی 3 فراورده گوارانا guarana ) )، دامیانا( damiana) ، و یربامت(yerba mate ) بدست آمده ازجنگلهای بارانی آمازون می باشد.ترکیب این سه سبب احساس سیری زودرس وحفظ این حس سیری برای مدتی طولانی می شود.درنیتجه باعث می شود تا دفعات و مقدارغذاخوردن شما کاسته شودومیل شمابه مصرف چاشتهای بین غذا ازبین برود.
آنگونه که سازنده دارو براساس شواهد علمی و مطالعات روی بیماران ادعا نموده است، زوتریم دارای خواص ذیل است:
 موثردرکاهش وزن
 موثردرحفظ کاهش وزن طی 12 ماه
 کاهش وزن حاصله ازمصرف این دارو طی 4هفته قابل مقایسه با درمانهای طولانی مدت کاهش وزن می باشد.
 سبب کاهش سرعت تخلیه معده می شود ، که عامل مهمی درمهارخوردن است.
 سبب کاهش زمان سیری ولذاکاهش مقدارغذای خورده شده می شود.
 سبب کاهش تمایل مصرف چاشت می شود.
 موثردرکاهش اندازه دورکمر
هرچند که شواهد دال برموثربودن ایندارو فراوان است اما همچون هرداروی کاهنده وزن دیگری ، برای رسیدن به وزن مطلوب لازم است که مصرف این دارو توام شود با تغذیه سالم و تمرینات منظم.
زنادرین( Xenadrine)
زنادرین ئی اف ایکس(Xenadrine EFX ) ، نسل دوم مکملهای رژیم غذایی وحاوی طیفی ازعناصرطبیعی است که بنا به ادعای تولید کننده بعنوان " چربی سوزحرارت زا" عمل می کند ولذا میزان سوخت و سازبدن و درنتیجه مصرف هرچه بیشترکالری های بدن راتقویت می کند.وانگهی سازندگان دارو ادعا دارند که زنادرین ئی اف ایکس ، سطح انرژی جسمانی رابالا برده، توانائی ذهنی وتیزهوشی وتمرکزفکری راافزایش داده وفعالیت آنتی اکسیدان باارزشی دارد.
فورمول اصلی زنادرین که حدود 5 سال پیش ارائه شد، حاوی افدرین بود . افدرین یک محرک عصبی است که خواص کاهنده وزن ونیزعوارض جانبی خطرناکی دارد.ازاینروافدرین امروزه کنارگذاشته شده است.فورمول نوین فاقد افدرین است وبجای آن ازماده طبیعی کافئین جهت افزایش میزان سوخت وسازبدن و تقویت سوختن چربی استفاده شده است.
ماده فعال زنادرین شامل است بر:
 ال- تیروزین
 عصاره چای سبز
 فنیل اتیلامین
 یربا مت
 گوارانا
 کلسیم تری بازیک
 ریشه زنجبیل
 عصاره دانه انگور
اما تاثیرمفیدایندارو نظیرهرداروی دیگری هنگامی ظاهرخواهد شد که همراه با رژیم غذایی متعادل توام با افزایش فعالیت جسمانی مصرف شود.
آدیوس
قرصهای لاغری آدیوس ( Adios ) همانگونه که ازنامش برمی آید جهت رهائی ازچربی ( Adipose ) تولید شده است.بنابه ادعای تولید کننده قرص آدیوس با تشدید میزان سوخت وسازبدن و افزایش سوختن چربی باعث کاهش وزن می شود.عناصرعمده موجود درقرص آدیوس شاملندبر:گردوی آمریکائی،ریشه قاصدک،عصاره خشک بولدو( boldo)،عصاره خشک فوکاس(نوعی جلبک دریایی).معتقدند که فوکاس بعنوان محرک خفیف تیروئید عمل کرده ومتابولیسم بدن راافزایش می دهد ، درحالیکه سایرعناصرباتحریک کبد همین تاثیررادارند.
این دارو نیززمانی بهترین تاثیرراخواهد داشت که همراه با یک برنامه متعادل رژیم غذایی توام با افزایش فعالیت جسمانی مصرف شود.
گیاهان کاهنده کلسترول
بهترین راه دوری ازکلسترول ، خوردن غذاهائی است که میزان چربی اندکی داشته باشند.اما اگرشما ناپرهیزی کرده اید واینک دراختیارچربی های مضرقرارگرفته اید، هیچ راهی بجزتجویزداروباقی نمی ماند.بسیاری ازمردم، داروهای گیاهی رابه انواع شیمیائی آن ترجیح می دهند.یکی ازعلل آن ، ناچیزبودن عوارض جانبی داروهای گیاهی نسبت به شیمیائی است.
هرکسی می تواند درمعرض خطرافزایش کلسترول باشد اما افرادی که سبک زندگی پراسترسی داشته ورژیم غذایی نامناسبی داشته باشند بیشتردرمعرض خطرهستند.همیشه بهترین راه مقابله با این مشکل، رعایت رژیم غذایی با چربی متعادل(بویژه چربی اشباع شده) همراه با افزایش فعالیت جسمانی است.
اما درمیان داروهای کاهنده کلسترول ، می توان به گیاهان بذرک ویونجه اشاره کرد.نحوه عمل اکثراینداروها یکسان است: یعنی تولید صفرای بیشتروافزایش جریان ثابت صفرادربدن.
گیاهان کلسترولی وبرخی سبزیجات همچون آرتیشو(کنکرفرنگی)با افزایش جریان صفرابه هضم غذا کمک می کنند.بدینوسیله چربیها و کلسترول بلافاصله پس ازورود به بدن، خارج می شوند.زمانیکه صفرا درون بدن به جریان نیفتد، احتمال رسوب درنقاطی همچون کبد ولذا ایجاد آسیب وجوددارد.
گیاهان کاهنده کلسترول بندرت عارضه دارند اما مهمترین عارضه آنها خاصیت ملین خفیف می باشد.عوارض دیگرشاملندبرطعم نامطبوع(مثل گیاه فلفل قرمزکه بسیارتند است) ویا رایجه ناخوشایند(مثل سیر).
الف)بذرک(Flax Seed )
بذرک (تخم کتان)حاوی مقادیرزیادی اسید لینولنیک، اسیدهای چرب امگا 3 ( مشابه ماهی قزل آلا)می باشد.بسیاری ازتحقیقات علمی نشان داده اگربذرک همه روزه همراه با سالاد، کیک ویا غلات خورده شود بسیارموثرواقع می شود.همراه کردن بذرک با رژیم غذایی می تواند باعث کاهش چشمگیر کلسترول و فشارخون گردد و به هضم غذا کمک کند.همچنین شواهد علمی نشان داده که بذرک با ممانعت ازچسبیدن پلاکتهای خونی به یکدیگر، سبب کاهش خطربروزحملات قلبی می شود.
ب)یونجه(alfalfa herb )
علف یونجه حاوی تمام ویتامینهای شناخته شده و مقادیرزیادی موادمعدنی ازجمله کلسیم، منیزیم و پتاسیم است.یونجه به منظوردرمان کلسترول بالا(ودرمان علائم یائسگی) استفاده می شود.این گیاه بواسطه دارابودن ساپونین ها(مشتقات قند که درمهاربازجذب کلسترول بسیارموثرند) مانع ازرسوب درخون وکمک به انتقال کلسترول بخارج بدن می شود.
هودیا گوردونی
عصاره ساقه گیاه آبدارهودیا گوردونی( Hoodia gordonii) درآفریقای جنوب جهت کاهش اشتها استفاده می شود.
زيره ( Cumin)
اين دارو ازاسانس زيره تهيه شده وداراي عناصرزيرمي باشد:كومين آلدئيد، گاما ترپن، بتاپينن،پاراسيمن.
نحوه مصرف آن، روزانه 3بار، هربار15قطره همراه با يك ليوان آب می باشد.گرچه هیچگونه عارضه ای برای آن گزارش نشده،اما مصرف آن طی بارداری ممنوع است.
افشره ليموترش( Lime)
اين دارو ازاسانس پوست ليمو ترش تهيه شده وداراي عناصرزيرمي باشد:ليمونن،كامفن،پينن،فلاندرن.
نحوه مصرف آن،روزانه 3بار، هربار15قطره همراه بايك ليوان آب می باشد.گرچه هیچگونه عارضه ای برای آن گزارش نشده ،اما مصرف آن دربیماران بافشارخون پائین ممنوع است.
هيدروكسي سيتريك اسيد( HCA)
نوعي عصاره گياهي است كه دراكثرداروهاي تجاري كاهنده وزن ديده مي شود.اين ماده شيميائي كه از14 نوع گياه مختلف درهند توليد مي شود ، احتمالا ازطريق مهاراشتها و كاهش سرعت تبديل كربوهيدارت به چربي عمل مي كند
پيرووات( Pyruvate)
اين ماده طبيعي كه بوفوردرتمام گياهان وحيوانات ديده مي شود،بعنوان عضله سازو كمك به كاهش وزن مطرح شده است.
سلولهاي بدن هنگام دريافت انرژي ازقند، توليد پيرووات مي كنند.برخي مطالعات نيزنشان داده اند كه مصرف مكمل هاي پيرووات به سوزانيدن كالري بدن كمك مي كند.برخي توليد كنندگان مدعي هستند كه پيروات مي تواند جانشين مناسبي براي داروهاي رژيمي همچون فنترمين وفنفلورامين(فن – فن phen-fen) باشدگرچه مطالعات خلاف آن راثابت کرده است.بااینحال مصرف داروباکاهش وزن همراه می باشد.عوارض مصرف زیاد اینداروعبارتنداز: آشوب روده اي ، نفخ، و اسهال
چيتوزان( Chitosan )
چيتوزان مشتق ازچیتین( chitin ) نوعي پولي ساكاريد موجوددراسكلت خارجي صدفي ها همچون خرچنگ، لوبستروميگومي باشد.برخي مدعي هستند كه چيتوزان سبب كاهش وزن وكم كردن ميزان كلسترول خون ازطريق اتصال به چربي هاي غذائي موجوددردستگاه گوارش شده ولذا مانع هضم وجذب آنها مي شود.
هرچندكه شواهدي دال برتاثيرچيتوزان دركاهش ميزان كلسترول خون حيوانات وجوددارد، اما بررسيهاي علمي درمورد انسان هنوزانجام نگرفته است.
اسيد لينولئيك كونژوگه( Conjugated Linoleic Acid )
اين اسيد فراورده جانبي ناشي ازتبديل اسيد لينولئيك به اسيد اولئيك توسط باكتريهاي گوارشي است.اين اسيد بطورطبيعي درون گوشت وفراوردهاي لبني وجوددارد.جهت رسيدن به بهترين نتايج ، لازم است درمقاديرزياد بصورت مكمل داروئي مصرف گردد.ایندارو روي آنزيمها تاثيرگذاشته و بطورعمده ميزان ذخيره چربي دربدن راكاهش مي دهد، همچنين باعث افزايش توليد بافت لخم بدن مي شود كه خود سبب تقويت سوخت وسازمي گردد.معهذا اين داروبتازگي واردبازارشده ونيازمند بررسيهاي بيشتري است.
كوآنزيم كيو ( Co-enzyme Q10 )10
نام ديگرآن يوبيكيونون( Ubiquinone ) مي باشد ودراسفناج به وفوروجوددارد.اين ماده به تبديل مواد غذائي به انرژي كمك نموده وهمچنين خواص آنتي اكسيدان دارد.
شايد علت تاثيراين ماده دركاهش وزن ناشي ازتاثيرآن درمقابله با خستگي وبنابراين كمك به افزايش فعاليت بدني باشد.لذا باافزايش فعاليت بدني سبب كاهش وزن بدن مي شود.ايندارونيزدرابتداي ورود خودبه بازارداروئي است ونيازمند بررسيهاي بيشتري مي باشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.