داروهای شیمیائی دررژیم غذایی

در . ارسال در داروهاورژیم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

(گروه سوم ازسه گانه داروهاي رژيمي) فهرست داروهاي شيميايي كه روي وزن تاثيرمي گذارند هرسال تكميل ترمي شود.برخي ازاين داروها درواقع براي منظورديگري توليد وعرضه شده اند،

همچون انسولين وفوروزمايد، اما بواسطه عوارض جانبي خود كه سبب افزايش ويا كاهش وزن مي شوند بعنوان داروهاي كاهنده ويا افزاينده وزن نيزبكاررفته و مي روند.استفاده اين داروها بدين منظورمي تواند مخاطره آميزباشد، لذا دانستن تاثيرات داروئي و عوارض جانبي آنهاكاملا ضروري است.درهرحال توصيه مي گردد كه درمصرف اين داروها حتما با احتياط عمل كنيد وپزشك خودرامطلع سازيد.chemical diet drugs
بسياري ازاينداروها به منظوركاهش وزن استفاده مي شوند اما برخي همچون كراتين و كورتونها صرفا خاصيت افزايش وزن دارند.
خطرات داروهاي رژيمي و مكمل هاي غذائي
معمولا منظوراز داروها ي رژيمي ومکمل غذایی ، هرگونه جایگزین غذا برای کاستن ازوزن ويا افزايش وزن است .البته دررژیمهای غذایی افزایش وزن که بویژه جهت بدنسازي بكارمي رود ازمکملهایی استفاده می شود که می تواند درمدت کوتاهی سبب افزايش وزن شود، مشهورترين آنها كراتين است كه مي تواند همچون چاقوي دولبه عمل كند، گرچه مصرف آن تحت نظرپزشك مي تواند بسيارمفيدواقع شود،اماازآنجائيكه متاسفانه براحتي درداروخانه ها قابل ابتياع مي باشد، بسياري آنرا براحتي وبدون كنترل مصرف مي كنند .ايندارومي تواندبراحتي سبب نارسائي كليه شود؟لذابخاطرداشته باشيد كه براي تغييروزن خود بكمك دارو هميشه اندكي ازوقت وپول خودراصرف پزشك كنيد.
خطرمکملهاوداروهاي رژيمي ازآنجاست که این مواد صرفا حاوی عناصرغذایی ( همچون الیاف ویا پروتئین) نیستند ، بلکه دارای ویتامین، مواد معدنی و گاهی نیزگیاهان طبی می باشند.بعضا نيزمشاهده شده كه درمكملهاي چاق كننده براي رسيدن سريعتربه نتيجه ، ازكورتون استفاده شده است كه مي تواند عوارض وخيم برتقريبا تمامي سيستمهاي بدن بگذارد.برخی دیگرازداروها( اکثرا قرصها)، کاری به کاهش وزن ندارند بلکه روی روان اثرمی گذارند و با ایجاد بی میلی و کاهش اشتها سبب کاهش خوردن ولاجرم کاهش وزن می شوند.ازطرفی بواسطه تصورجامعه ازبی خطربودن داروهای گیاهی ، این نوع داروها توام با داروهای شیمیائی مصرف می شوند که این خود می تواند منجربه بروزعوارض جانبی ناخواسته وگاها خطرناکی ناشي ازتداخل داروئي ويا تاثيرگياهان براندامهاي داخلي شود.
برخی ازاین مکمل ها دارای کافئین ( جهت تقویت سوخت وساز) هستند واین موضوع می تواند برای افرادی که به آن حساس هستند سبب عوارضی همچون طپش قلب ، لرزش شدید بدن و تعریق شود.
دراين مبحث كليه داروهاي شيميائي موثردركاهش وافزايش وزن راموردبررسي قرارمي دهيم.
عناوين كلي اينداروها عبارتنداز:
1. داروهاي افزاينده وزن
 كورتونها
 كراتين
 سيپروهپتادين
 داروهاي گياهي :مثل شربت اشتها آورباريج
 ناندرولون
 تستوسترون
 هورمون رشد انساني
2. داروهاي كاهنده وزن
 داروهاي مدر(ديورتيك)
 انسولين
 فنترمين
 مازيندول
 زنيكال
 دي اتيل پروپيون
 متفورمين
 سيبيوترامين
 تيروكسين
 كوله سيستوكينين
 افدرا
 فنيل پروپانيلامين
 ملين ها
گروه داروهاي طبيعي

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.