رژیم غذایی وکاهش وزن

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

می توان یکی ازمشکلات شایع جامعه ایرانی رادرحال حاضر،افزایش وزن دانست..متاسفانه اضافه وزن ناشي ازپرخوري ، وبدخوري باعوارض نامطلوبي درجامعه ايراني همراه بوده است.همه ما با پرخوري آشنائيم.اما بدخوري ديگرچه واژه اي است؟

 شايد تصورآن اندكي مشكل باشد كه چگونه شرکت های توليدروغن نباتي ، مواد اوليه نامناسب وتوكسيك( سمي) ، گاهي حتي روغن ها ی صنعتي راوارد بازارمصرف نموده ومي كنند.سوسيس وكالباس توليدي نيزوضعيت بهتري ندارد.بجزمسئله ماده نيترات موجود دراين مواد كه بيش ازحد مجازاست، ودربدن براحتي به ماده سرطان زا تبديل مي شود، سالم بودن مواد اوليه آن به هنگام توليد خود درمظان اتهام است.Fat Burning Foods To Lose Weight

شواهد موجوددرجامعه نشاندهنده شیوه غلط تغذیه درجامعه ایرانی است. بالابودن ميزان سكته هاي قلبي ومغزي درميان جوانان، بيانگروجوديك زمينه مشترك دربين همه آنهاست: تغذيه نامناسب.

فوت یا معلولیت يك جوان درقیاس با افراد مسن، عواقب بدتري برخانواده ولاجرم جامعه دارد.ازاينروست كه طي سال ها ی اخيروزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي بااعمال فشاربركارخانجات توليد روغن نباتي همراه با تبليغات گسترده مبني برعوارض روغن ها ی جامد(ونيزمحدودساختن تبليغات چيپس وپفك كه سلامت كودكان رابه خطرافكنده بود)، تاحدی ازميزان مرگ وميرهاي ناشي ازسكته هاي قلبي كاسته است.اميد مي رود كه كنترل صحيح برتوليد سايرمواد صنعتي، جامعه اي سالمتروشاداب تربراي ايران به ارمغان آورد.

دراين كتاب ، شما با علت ها وتعاريف دوحالت اصلي وزن بدن، يعني لاغري و چاقي ، آشنا مي شويد.همچنين ، رژیم ها ی مختلفي كه بنوعي دردنياي طب جابازكرده اندرامعرفي مي كنيم.بخش مهمي ازاين متن به داروشناسي اختصاص دارد.علت آنست كه امروزه بسياري ازبيماران ، بعلت ناتواني درانجام دستورات رژيم غذائي ويا كم حوصلگي دررسيدن به نتيجه مطلوب، به مصرف اينداروهاگرايش يافته اند.بنابراين آشنا شدن با داروهاي رژيمي حائزاهميت است.

انواع روش ها ی كاهش ويا افزايش وزن، خصوصيات مواداوليه يك تغذيه صحيح(چربي ، پروتئين، هيدرات كربن)، تعريف كالري، نمايه گليسميك ، نمايه توده بدن، وكالري مواد غذائي ازديگرمباحث اين كتاب هستند.

درانتهايك توصيه رافراموش نكنيد:هرگزقبل ازشروع به رژيم گرفتن، مشورت باپزشك رافراموش نكنيد.اين يك نكته مهم است.حتي اگربراي گرفتن دستورات غذائي به كارشناسان تغذيه مراجعه مي كنيد، ازپرداخت هزينه ويزيت پزشك نهراسيد، بسياري از علت ها ي افزايش يا كاهش وزن، ارتباطي به نوع تغذيه شما ندارد.اگرشما مبتلا به كمكاري تيروئيد ، افزايش قند خون ويا افسردگي مزمن باشيد ، چه كاري ازدست متخصص تغذيه برمي آيد؟اين بیماری ها تنهابكمك داروهاي اختصاصي خود قابل درمان هستند.

the most important foods

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.