کالری

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کالری چیست؟
کالری یک واحد ارزشیابی کهنه برای سنجش انرژی ، بویژه حرارت، است.امروزه واحد ژول جایگزین آن شد ه است و تنها کاربرد آن امروزه برای تعریف انرژی مواد غذایی است.کالری اولین بارتوسط پروفسورنیکولاس کلمن درسال 1824 بصورت کیلوگرم کالری تعریف شد.

 calorie
واحد کالری دارای دوتعریف عمده است که تفاوت آنها درفاکتور1000 است:
1 - کالری کوچک ، گرم کالری ، یا calorie( با حرف c کوچک ) ، مقدارحرارتی ( انرژی) است که جهت افزایش دمای یک گرم آب به میزان یک درجه سلسیوس لازم است.(symbol: cal)
2 - کالری بزرگ، کیلوگرم کالری ، کیلوکالری، یا Calorie(باحرف C بزرگ) ،مقدارحرارتی ( انرژی) است که جهت افزایش دمای یک کیلوگرم آب به میزان یک درجه سلسیوس( دقیقا معادل 1000 کالری کوچک) لازم است.(symbol: kcal)
معیارواحدی که برای توجیه انرژی مواد غذایی استفاده می شود ، تعریف دوم ( کیلوکالری) است.این واحد عمدتا تحت عنوان کالری خوانده می شود.البته گاهی نیزازکیلوکالری استفاده می شود که آنهم بصورت سمبول (symbol: kcal) می باشد.
کالری مواد اصلی
هریک ازمواد اصلی دارای کالری خاصی هستند.
1. چربی:هرگرم چربي معادل 9 كيلوكالري انرژي توليد مي كند.
2. کربوهیدرات:هرگرم كربوهيدرات معادل 4 كيلوكالري انرژي توليدمي كند.
3. پروتئین:هرگرم پروتئين معادل 4 كيلوكالري انرژي توليدمي كند.
سوزاندن كالري
بنظرمي رسد كه زنان به مراتب بيشترازمردان بدنبال رژيم هاي غذايي ويا درانديشه اندامي لاغرترهستند.درهرحال خواه مرديازن، اگرخواهان كاهش وزن هستيد بايد " سوزاندن كالري " رااز انديشه به مركزفعاليتهاي تغذيه اي خود تبديل كنيد.همه مي دانيم كه اين تغييروتحول كاري بس دشواروپيچيده است ، اما تنها راه حل براي رسيدن به اندامي مطلوب مي باشد.هيچكس بجزخودشما نمي تواند كالريهاي اضافي بدنتان رابسوزاند.بايد بدانيد كه هرنوع فعاليت بدني حتي ناچيزهمچون خوابيدن، ايستادن و نشستن سبب مصرف كالري مي شود.كاهش وزن آرام وتدريجي ، موثرترين و ايمن ترين روش كاهش وزن است.كاهش نيم كيلو وزن درهرهفته باعث كاهش وزن درازمدت خواهد شد.اگرشما بدانيد كه چگونه كالريهاي مازاد خودرابسوزانيد ، آنگاه خواهيدديد كه حتي بامصرف مواد خوراكي چرب وچاق كننده نيزدچارافزايش وزن نخواهيد شد.مقداركالري كه بايدبسوزانيد قويا به وزن شما بستگي دارد.بنابراين هرچه سنگين وزن ترباشيد، كاستن وزن نيزمشكل ترخواهد بود.
قبل ازهرچيزتوصيه مي شود عادات بدغذايي وخوردن چاشتهاي آماده( ساندويچ وامثالهم) راكنارگذاشته وموادي رابه فهرست غذايي خودبيفزائيد كه سوزاندن كالري بكمك آنها بيشترازكالري مصرفي آنها باشد.شايد اين نكته براي شما تازه باشد اما اينگونه موادغذائي رااصطلاحا غذاهاي با كالري منفي گويند ، زيرابامصرف آنها كالري ازبدن كم مي شود نه آنكه به بدن افزوده گردد. اين دسته ازچاشتهاي كم كالري عبارتنداز:خيار،كرفس، زردآلو،هويج، گريپ فروت،كاهو، توت فرنگي، پرتقال، نارنگي، گوجه فرنگي،سيب، هندوانه، گل كلم، كدوسبز وفلفل تند.
کالری مصرفي
ازدست دادن کالری کار چندان مشکلی نیست.آیا می دانید که کارهای بسیارساده ای همچون طبخ آش ، بازی باکودکان برای یک ساعت و گردگیری خانه برای تنها نیم ساعت می تواند 500کالری بدن شما رامصرف کند؟
یکی ازبهترین روشها جهت کاستن ازوزن، فعالیت بدنی و کارجسمانی می باشد.کافی است برای تغییرکانال تلویزیون ازریموت کنترل استفاده نکنید،هنگام تلفن زدن راه بروید،زمانیکه نشسته اید (خواه دراداره ویا پشت میزکامپیوتر) مکررپاهای خود راحرکت دهید،هنگام مشاهده تلویزیون ازدوچرخه پائی استفاده کنید اگرندارید کافی است درازکشیده وباپاهای خوددرهوادوچرخه بزنید. برای آنکه بدانیم فعالیتهای ما تا چه اندازه باعث مصرف کالری می شود کافی است نگاهی به میزان کالری مصرفی طی فعالیتهای مختلف بیفکنیم.

tab2

 

Bike To Burn Calories ft

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.