لاغری

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لاغري پديده اي مزمن است ونظيرهربيماري مزمن ديگري جهت درمان نيازمند صبروحوصله وگذشت زمان است.همچون درمان چاقي توصيه مي شود ازداروبراي چاق شدن استفاده نشود، زيرا عمدتا عارضه داشته وازطرفي نمي توان براي همه عمرازآنها استفاده كرد.

slimming hula hoop vector
علت ها ي لاغري عبارتنداز:
1 - ژنتيك
2 - بیماری ها ي رواني:همچون فشارهاي هيجاني، استرسها ، افسردگي، ودوبيماري رواني مشهوركه بين مدلهاي لباس بوفورديده ميشود: آنوركسيا نروزا، بوليميا نروزا
3 - ثانويه به بیماری ها يي ازقبيل : هيپرتيروئيديسم ( پركاري تيروئيد)، ديابت نوع 1 (بيماري قند خون بالا، نوع 1عمدتا درجوانان ديده شده وعلامت اصلي آن كاهش وزن است)، بیماری ها ي انگلي، بیماری ها ي بدخيم، بیماری ها ي گوارشي .
4 - اختلال تغذيهاي (دريافت كم كالري و زيادي فعاليت)
باتوجه به آنكه لاغري بخش اندكي ازمشكلات وزني رابخود اختصاص مي دهد ، بنابراين روش ها ی درماني اين مورد رادرهمين فصل ارائه می دهم.
روش ها ی درماني لاغري رامي توان دردودسته كلي تفكيك نمود:
الف) درمان غيرغذائي:
1 - روان درماني: بويژه درمورد بیماری ها ي مهم آنوركسيا نروزا ، وبوليميا نروزا اهميت دارد.دراينجا توضيح كوتاهي ازايندوبيماري راارائه مي دهم.درمان هردو مورددرحيطه تخصص روانشناسان قراردارد.
a. آنوركسيا نروزا(بي اشتهائي عصبي ):اكثراين بيماران زنان جواني هستندكه تصويرذهني نامناسبي ازبدن خوددارند.حتي زماني كه بشدت ازلاغری رنج می برند ،معتقدند كه چاق مي باشند.بارزترين تظاهراين اختلال، نگراني مفرط درباره شكل ووز ن بدن همراه باتلاش مفرط جهت كاستن وزن مي باشد.اين افرادكم مي خورند،برخي نيزباتوسل به استفراغ يا اسهال عمدي و ،ورزش سنگين اقدام به كاهش وزن مي كنند.عمومااين افراد وزني كمترازحدنرمال داشته وحتي بدليل كاهش وزن شديد وعوارض ناشي ازسوء تغذيه فوت مي شوند.
b. بوليميا نروزا(پرخوري عصبي ):اين اختلال داراي سه ويژگي مهم است:(1) دوره هاي مكررپرخوري مفرط،(2)رفتارنامناسب مكررجهت كاستن وزن،مثل استفراغ ،(3)علايمي كه دراختلال بي اشتهائي عصبي وجودندارد.اكثراين افرادزن هستندووزن نرمالي دارند.
2 - داروها:شامل چندين گروهند:
 داروهاي اشتهاآور: اين داروها با افزايش اشتها سبب بيشتر خوردن شده، دريافت انرژي توسط بدن را افزايش ميدهند. سردستة اين داروها كه در ايران بسيار استفاده ميشود، سيپروهپتادين ميباشد. علاوه بر اين، داروهاي تقويتي مثل ويتامينهاو همچنين عناصر كمياب مثل روي نيز كاربرد دارند. تمامي اين داروها زماني مؤثرند كه شخص از هر نظر سالم باشد.
 كورتونها:اين داروها با احتباس نمك و بدنبال آن آب باعث افزايش وزن ميشوند.ازتاثيرات مخرب اينداروها دراثرمصرف طولاني مدت، مي توان به ضعيف شدن سيستم ايمني ولذا احتمال ابتلا به بیماری ها ي عفوني ، نيزضعف شديد اسكلت ، تخريب بافت پوست ، افزايش احتمال زخم معده وآسيب جدي كليه اشاره نمود.
 داروهايي كه با كاهش متابوليسم بدن باعث افزايش وزن ميشوند: اين داروها به صورت كاذب كمكاري تيروييد ايجاد كرده، با كاهش متابوليسم بدن سبب افزايش وزن ميشوند. اين گروه نيز با توجه به برهمزدن نظم طبيعي بدن باعث ايجاد عوارض ميشوند.
 كراتين:درمبحث داروها(فصل 19)بررسي خواهد شد.

ب) درمان غذائي:
چنانچه تمامي علل لاغري بررسي شده وفرد فاقد بيماري اوليه باشد، روش اصلي درمان مبتني بردستورالعمل غذايي است.افزايش مصرف كالري توام با ورزش وفعاليت مناسب مي تواند با گذشت زمان ، وزن مناسب راتامين كنيد.نكته مهم درمورد افراد لاغرآنست كه افزايش وزن درلاغرها اندكي مشكل ترازكاهش وزن درچاق هاست.
نكته 1- هررژيم غذايي صحيح بايد شامل تمام گروههاي غذايي ذيل باشد:
شير و لبنيات، حبوبات و غلات، ميوه و سبزيجات، گوشت
نكته 2- هررژيم غذايي بايد ويژگيهاي ذيل راداراباشد:
-مطابق فرهنگ ايراني باشد،(گاهی مشاهده می شود که برخی همکاران ،دستورمصرف خوراکی هائی رامی دهند که بافرهنگ بیمارمطابقتندارد،مثل مصرف بیف استرگانف ، که تفاوتی با همان آبگوشت ایرانی ندارد). همچنين تنوع لازم راداشته باشد.
ـ تأمين كنندة انرژي مورد نياز روزانه باشد.
ـ تأمين كنندة ويتامينهاي ضروري وريزمغزيها ( موادي كه وجودآنها درمقاديراندك درمواد غذايي لازم است)باشد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.