علت های چاقی

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چه عواملی سبب افزایش وزن می شود.نگاهی کلی و اجمالی به علت ها ی چاقی بیفکنیم.

بسیاری ازاین علل تنها با رژیم غذایی ویا فعالیت ورزشی برطرف نمی شود، بلکه نیازمند بررسی کامل طبی دارد.ازاینروهیچگاه بدون مشورت باپزشک نسبت به تغييروزن خود اقدام نكنيد.Causes of Weight Gain
چاقي زماني اتفاق مي افتد كه مصرف كالري بيشترازسوختن آن باشد.بسياري تصورمي كنند كه تنها علت چاقي ، خوردن زياد وفعاليت اندك است.،اما عوامل متعددي بروزن تاثيرمي گذارند، كه دراينجا به آنها اشاره مي شود:
 سن:همچنانكه سن شما بالامي رود ،بدن نيزدچارضعف درسوخت وسازمواد مي شود.بنابراين خيلي طبيعي است كه عليرغم عدم تغييردررژيم غذايي ونيزميزان فعاليت بدني، صرفا باافزايش سن وزن شما نيزبيشتر شود.
 جنسيت:اضافه وزن درزنان بيشترازمردان است.سرعت سوخت وسازدرزمان استراحت نزدمردان بيشتراززنان است، بعبارتي مردان درزمان استراحت انرژي بيشتري مي سوزانند.ازاينرومردان براي حفظ وزن خودنيازمند كالري بيشتري هستند.وانگهي زنان دردوران قاعدگي دچاركاهش سرعت سوخت وسازمي شوند.اين خوديكي ازدلايل چاق شدن زنان پس ازيائسگي است.
 ژنتيك:چاقي(ولاغري) معمولا دربرخي خانواده ها شايع است.درمطالعه روي كودكاني كه به فرزند خواندگي پذيرفته شده اند ، ديده شده كه وزن درسنين بلوغ اين كودكان بيشتربه والدين اصلي آنها شباهت دارد تا والدين انتخابي . بعبارتي تاثير محيط بروزن به مراتب كمترازتاثيرارث بوده است، يعني چنانچه مادرواقعي شما فرد چاقي بوده است، احتمال چاق شدن شما حدود 75 % مي باشد. اما نگران نباشيد، همه افرادي كه مستعد چاقي هستند، بارعايت اصول ساده ورزش و رژيم سالم، مي توانند به وزن مطلوب خود برسند.
 عوامل محيطي:هرچندكه ژن ها نقش مهمي درچاقي دارند، اما محيط زندگي فرد نيزبي تاثيرنمي باشد.عوامل محيطي شامل سبك زندگي است. مثلا چگونه خوردن و ميزان فعاليت بدني شما تاثيرزيادي بروزن آتيه شما دارد.عوامل محيطي رامي توان تفكيك نمودبه:
o عادات تغذيه اي غلط: مثل خوردن مكررومداوم، استفاده ازروغن فراوان ، خوردن جلوي تلويزيون
o خوردن غذاهاي غير طبيعي: مثل خوردن غذاهاي آماده همچون ساندويچ، پيتزا
o كاهش فعاليت جسمي
 فعاليت جسماني:افراد فعال درمقايسه با افراد كمترفعال ، نيازمند كالري بيشتري جهت حفظ وزن خودهستند.وانگهي ، فعاليت جسمي سبب كاهش اشتها درافراد چاق همراه با افزايش توانائي بدن جهت سوزانيدن ترجيهي چربي به منظورتامين انرژي بدن مي شود.علت عمده افزايش وزن بخصوص در2 دهه اخيرناشي ازكاهش فعاليت جسمي مردم بوده است.(بنگريد به وفوراتومبيلها، وسايل كنترل راه دور،‌آسانسور، وسايل شستشوي خانگي ، غذاهاي آماده و...).
 عوامل رواني:عوامل رواني نيزروي عادات تغذيه اي وچاقي اثرمي گذارد.بسياري ازمردم درواكنش به هيجانات منفي همچون غم، سوگ ويا خشم، بطورناخواسته دست به غذا مي برند.گرچه اكثرافراد چاق نسبت به افراد هم وزن خود ،ازمشكلات رواني بيشتري رنج نمي برند، اما حدود30% مردمي كه بعلت مشكلات وخيم اضافه وزن مراجعه مي كنند، مشكلاتي نيزبا پرخوري مرضي دارند.درطي حملات پرخوري مرضي، افراد غذاي زيادي مي خورند اما حس كنترل برغذاخوردن خودندارند.
 ناخوشي: گرچه برخلاف اعتقاد بسياري اينمورد چندان شايع نيست، اما برخي بیماری ها مي توانند باعث چاقي شوند.اين ناخوشي ها شاملند بر: اختلالات هورموني مثل هيپوتيروئيديسم( كاهش فعاليت غده تيروئيد كه سبب كاهش سرعت سوخت وسازمي شود)نارسائي كليوي ويا كبدي ( كه سبب ادم بدن مي شود وبا چاقي قابل اشتباه است)،افسردگي، و برخي بیماری ها ي نادر مغزي كه منجربه پرخوري مي شود.
 دارو:برخي داروها همچون استروئيدها،‌وبرخي داروهاي ضدافسردگي، مي تواند سبب افزايش وزن شود.
چه موقع بايد به پزشك مراجعه كنيد:
 هرگاه نمايه توده بدن شما معادل ويا بيش از30 باشد.
 هرگاه ظاهرشما شبيه سيب باشد، كه اصطلاحا به آن شكم گنده ويا لاستيك زاپاس گويند.بعبارتي چربي فراوان درناحيه شكم شما ذخيره شده است.درمورد زنان ، دوركمر بايدزير90 سانتي متر ودرمورد مردان بايدزير100 سانتي مترباشد.درغيراينصورت بهترا ست با پزشك خود مشورت كنيد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.