معیارهای چاقی : نمایه توده بدن

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمایه توده بدن بعنوان معیاری ازروش قد به وزن

روش نمایه توده بدن (BMI )
اين روش تقريبي است وتفاوتی براي استخوان بندي ها متفاوت و جنس زن و مرد قائل نمی شود، لذا باید بعنوان راهنما استفاده شود.

این روش دربرخی موارد ازصحت چنداني برخوردارنیست مثلا درافرادورزیده ویا ورزشکاران حرفه ای ، بطورگمراه کننده ای معرف چاقی است .درصورتیکه با این روش احساس کردید که چاق هستید قبل ازهراقدامی با پزشک خود مشور ت کنید.
برای محاسبه نمایه توده بدن دراین روش وزن برحسب کیلوگرم برمجذورقد برحسب مترتقسیم می شود.
BMI = وزن(کیلوگرم) تقسیم برمجذورقد(متر)
بطورمثال نمایه توده بدن برای فردی با وزن 80کیلوگرم وقد170سانتی مترعبارت است از:

tabbmi

طبقه بندی نمایه توده بدن:
i. هرگاه نمایه توده بدن زیر18.5 باشد:
معرف پائین بودن چربی بدن است.این امردربرخی موارد( مثلا ورزشکاران) می تواند مفیدباشد، اما بطورعادی بیانگرلاغری نامناسب و افزایش استعداد به بیماریهای ناشی ازضعف ایمنی است.اگرنمایه فوق ونیزوزن شما پائین است ، توصیه می شود که با تغذیه مناسب وورزش کافی ، سعی کنید تا توده عضلانی شما افزایش یابد.
ii. هرگاه نمایه توده بدن بین 18.5 و 24.9 باشد:
این نمایه بیانگروضعیت تندرست ومطلوب است.زیرا همراه است باطول عمربیشتروکاهش بروزبیماریهای خطیر.مطالعات نشان داده اند که این طیف ازنمایه ازلحاظ زیبائی ظاهری نیزبسیارمطلوب افراد است.
iii. هرگاه نمایه توده بدن بین 25 و 29.9 باشد:
این محدوده بیانگراضافه وزن است و همراه با افزایش خطربروزبیماریهای مربوطه است.بهتراست اگردراین طیف قراردارید ، اقدام به کاهش وزن خود ازطریق رعایت یک رژیم غذایی سالم توام با یک برنامه ورزش مرتب نمائید.
iv. هرگاه نمایه توده بدن بین 30 و 39 باشد:
این مقداردرطیف چاقی است.لازم تا تغییرات کاملی درسبک زندگی خود بدهید.تغییررژیم غذایی و انجام منظم ورزش توصیه می شود.اگرفردی دراین طیف قرارداشته باشد و دورکمر وی نیزبیش از1متر(درمردان) ویا 90سانتیمتر(درزنان) باشد، احتمال بروزبیماریهای خطرناک بسیارزیاد است.
v. هرگاه نمایه توده بدن بالای 40 باشد:
این مقدارنشاندهنده ابتلاء به چاقی مفرط است وحالتی بسیارنگران کننده می باشد.چربی مفرط باعث خطربروزبیماریهای قلبی ، دیابت، افزایش فشارخون، بیماریهای کیسه صفرا و برخی سرطان ها می شود.با چنین نمایه ای قطعا باید به فکررژیم کاهش وزن و برنامه ای برای افزایش فعالیت جسمانی شوید.شاید نیازمند مصرف دارو، جراحی و یا تغییرکامل سبک زندگی خود باشید.
براي دسترسي سريعتربه جدول نمايه توده بدن مراجعه كنيد.

bmi chart

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.