خطرات رژيم گرفتن

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 رعايت رژيم غذايي براي آندسته افراد كه مبتلا به اضافه وزن هستند، بويژه اگردچارعوارض خطرناك آن باشند، مي تواند بسيارمفيد واقع گردد.

رژیم ها ی سالم غذايي شامل محاسبه كامل كالريهاي مورد نيازبدن بارعايت نوع مواد خورده شده وارزش غذايي آنهاست.برنامه غذايي بايد براساس نيازمنديهاي فردي بوده ، سبب تقويت فعاليت هاي بدني شده وهمه انواع مواد مغذي رافراهم سازدبنحوي كه تمامي مسائل يك زندگي باتغذيه سالم رادرمدنظرداشته باشد.Apple or pear shaped body
رژیم ها ی مدروز(رژیم های سه روزه،رژیم های کاهش وزن باروزه گرفتن ویا آب درمانی،وامثالهم)عموما مضرهستندچراكه سبب كاهش وزن سريع ولي ناپايدارمي شوند.رژيم گرفتن ازنوع يويو، غالبا منجربه اضافه وزن بيشترازوزن اوليه مي شود.ساير رژیم ها ی مدروزبگونه اي هستند كه بدن راازدستيابي به تمامي گروههاي غذايي محروم نموده ونويد بخش نتايجي هستند كه هيچ مبناي علمي ويا شواهد طبي ندارند.اينگونه رژیم ها ی يويو، ونيزساير رژیم ها ی مدروزچنانچه بطورمداوم استفاده شوند مي توانند منجربه سوء تغذيه وضعف بدني شوند.
قبل ازرعايت هرگونه دستورالعمل غذايي به منظوركاهش وزن بايستي با پزشك خود مشورت كنيد، زيرانصايح پزشك درزمينه بهداشت، تغذيه وتناسب اندام هميشه باارزش خواهند بود.
فست فود يا هله هوله
هله هوله وفست فود ، به مواد خوراكي آماده اي اطلاق مي شود كه تهيه ومصرف آنها زمان چنداني نمي برد.ارزش تغذيه اي اين مواد صفربوده وتنها حاوي چربي است كه مصرف زياد آن مي تواند سبب بروزمشكلاتي براي تندرستي افراد شود.مهمترين نكته جذاب درفست فودها،طعم ومزه آنهاست.گرچه اين مواد تاثيراندكي درحفظ تندرستي وسلامتي جسماني ما دارند.
فست فودها حاوي مقاديرزيادي نمك ويا شكر، وچربي هستند كه كالري زياد اما بي ارزشي رافراهم مي كنند.بانگاهي اجمالي به فهرست كلي تمامي فست فودها( كنتاكي، ساندويچ ها، پيتزا، سوخاري ، چيپس سيب زميني،شكولات، و...)، مشاهده مي كنيم كه مصرف اين مواد در رژیم ها ی غذايي نمي تواند جائي داشته باشد.شايد به همين دليل است كه فست فودها راغذاي فاقد كالري مي نامند.
معهذا فست فودها بين همه مردم عموميت دارندكه علت آن سادگي درتهيه ومصرف ونيزطعم خوبي كه دارند، مي باشد.
چرافست فودها ازنظررژيم غذايي مهم هستند؟
1 - عامل زمان
اعتياد به فست فودها وغذاهاي آماده بعلت سادگي آنها بسيارشايع است.آماده كردن اين مواد بسيارساده است.برخي همچون چيپس سيب زميني وپفك نيازي به طبخ وياگرم كردن نيزندارند.تنها كافي است جلوي تلويزيون لم داده وآنها راميل كنيد.طبيعتا زماني كه شما عجله داريد تابكارخود برسيد ويا فرصت هيچگونه آشپزي رانداشته باشيد، تهيه ومصرف يك ساندويچ همبرگرويا پيتزاي خوشمزه براي شما بسيارراحت ومسرت بخش است.بنابراین سعی کنید باتهیه ساندویچهای سالم (مثل نان وپنیروسبزی،کوکوسیب زمینی)ونگهداری آنها درشرایط بهینه،به این نیازخودپاسخ دهید.
2 - عامل طعم
اگرزمان براي شما عامل مهمي درتهيه فست فودها هست، طعم اين مواد نيزتاحدودزيادي برانتخاب شما تاثيرگذارمي باشد.البته فست فودها طعم خودرامديون مصرف فراوان چربي ها، نمك ويا شكرهستند.زمانيكه به مصرف اينگونه موادغذايي عادت كنيد آنگاه خواهيدديد كه كنارگذاشتن اين غذاها تاچه حدمشكل است.پس حتی الامکان سعی کنید که تهیه این نوع فست فودها،انتخاب آخرشماباشد.
3 - آگهي هاي هله هوله
شركتها ورستورانهاي مواد غذائي نقش مهمي درمصرف اين مواد دارند.درواقع تبليغات نقش عمده اي درگسترده شدن مصرف اينگونه مواد داشته ودارد.ازاينروست كه مشاهده مي كنيم دربسياري برنامه ها بويژه آندسته كه براي جوانان وكودكان تهيه وتوليدمي شود ، پخش اين آگهي ها بيشترصورت مي گيرد.درواقع نيازكودكان وجوانان به مواد غذائي كاملا تحت تاثيرتوليدات صنعتي قرارگرفته است.بنابراین سعی کنید که تلویزیون رادرزمان پخش آگهی هابویژه درحضورکودکان،خاموش کنید.
فست فودها وعوارض
به همان دليلي كه افزودني هاي فست فودها سبب خوشمزه شدن اين غذاها مي شود، باعث مخاطره آميزشدن آنها براي تندرستي نيزمي شوند.چربي اين مواد عمدتا داراي كلسترول فراواني است.ديگرآنكه نمك وشكراين مواد اثرات مضري برتندرستي دارند.كالري بالا ناشي ازشكرمي تواند سبب چاقي فردشود.كلسترول و نمك ازعلل شناخته شده افزايش فشارخون، سكته و بیماری ها ي قلبي هستند.نمك زياد مي تواند درعملكرد كليه نيزتداخل اثرداشته باشد.

waist to height ratio calculator

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.