کاهنده های کلسترول

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

غذاهاي كاهنده كلسترول
نوع الگوي غذائي شما تاثيربسزائي دركلسترول خون دارد.اگركلسترول خون شما بالاست بهتراست علاوه بردارودرماني كه حتما با مشورت پزشك انجام مي گيرد، با رعايت رژیم ها ی غذايي به حفظ سلامت خود كمك كنيد

امروزه رژیم ها ی كاهنده كلسترول بتدريج عموميت مي يابند.حتي اگركلسترول شما درحد نرمال است ولي درميانه دهه 40 بسرمي بريد، توصيه مي شود حتما ازاين رژيمهااستفاده كنيد.
انواع مختلفي از رژیم ها ی كاهنده كلسترول وجوددارند.ازآنجائيكه منبع اصلي كلسترول ، چربي است اين رژيمها مبتني بركاهش چربي مصرفي وپيگيري مداوم الگوي غذائي كم چرب است.اساس تمامی رژیمهای کاهنده چربی ،مبتنی برمصرف هرچه بیشترسبزیجات،میوه های تازه،لبنیات کم چرب همراه با مصرف اندکی گوشت (بیشترازنوع مرغ وماهی )می باشد.مشهورترین این رژیمها ،رژیم خاورمیانه ورژیم گیاهخواری است،.افراد ساكن درخاورميانه بطورسنتي مقاديرفراواني حبوبات، ميوه ها وسبزيجات همراه با اندكي گوشت قرمزمصرف مي كنند.مي توان ازگوشت ماكيان يا ماهي نيزاستفاده كنيد.برخي ازفراورده هاي لبني نيزمجازاست.مشروب دراين رژيم جائي ندارد.
رژيم گياهخواری،دراين رژيم هرگزازگوشت ، ماهي ويا ماكيان استفاده نمي شود.فهرست اين رژيم بامقاديرفراوان ميوه ، سبزيجات وحبوبات تكميل مي شود.مي توان ازآجيل، سويا و دانه هانيزاستفاده كرد..
غذاهائي كه كم چرب هستند
جهت كاستن كلسترول خون بايد مقدارچربي غذائي خودراكم كنيد.اينجا فهرستي ازمواد غذائي كم چربي ،كم كلسترول راارائه مي دهيم.
I. ميوه ها
II. سبزيجات
III. تخمه ها
IV. آجيل ها
V. ماهي
VI. غلات كامل
VII. حبوبات
VIII. برنج قهوه اي

 

foods to lower high cholesterol 1

 

foods to lower high cholesterol 2

 

foods to lower high cholesterol 3

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.