انواع رژیم های غذایی

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رژیم غذایی به هرنوع دستورغذایی اطلاق می شود که توسط مردم رعایت می شود .بنابراین دربدو امرمی توان رژیمهای غذایی دنیا رادریک طبقه بندی کلی قرارداد.دراین طبقه بندی انواع مختلف رژیمهای غذایی براساس نوع گرایش و یا استفاده مردم ازعناصراولیه خوراکی مطرح می شود.

نمونه های مهم آن عبارتنداز:رژیم گیاهخواری،رژیم گوشتخوار،رژیم همه چیزخوار.

u diet
رژیم غذایی طبي
اماعموما منظورازرژيم غذائي هماني است كه باهدف طبي، يعني كاهش ويا گاها افزايش وزن، بكارمي رود.علاوه برواژه رژیم غذایی( diet) واژه های دیگری نیزدراینرابطه بکارمی رود همچون: رژیم سبک، کم کالری، کم چربی، بی چربی، عاری ازچربی، بی شکر، عاری ازشکر، و صفرکالری.دربرخی کشورها مثل آمریکا، استفاده ازاین واژه هاروی برچسب مواد غذایی تابع قانون بوده وتعریف خاص دارد.بطورنمونه کم چربی( low fat) یعنی نباید بیش از3گرم چربی درهرواحدداشته باشد، وعاری ازچربی( fat free ) یعنی کمترازنیم گرم چربی درهرواحد.
اما بطوراختصاصی منظورازرژیم غذایی ، آندسته ازدستورات است که جهت حفظ وزن ، کاهش ویا افزایش وزن ، درمان بیماریهای خاص نظیر دیابت و فنیل کتونوری، ویا تقویت بهبودی بیماریهای مزمن رعایت می شود. هدف ما دراین کتاب ارائه و توضیح آندسته ازرژیم های غذایی است که عمدتا جهت افزایش و یا کاهش وزن ( ویا حفظ وزن درحد طبیعی ) بکارمی رود.توضیحات ما بسیارمختصرودرحد آشنایی با انواع رژیمهای غذایی موجود دردنیاست. اما درنهایت یکی ازبهترین روشها را که براساس تناسب بین وزن و قد براسا س نوع اسکلت فرد است رابطورکامل شرح و بسط خواهیم داد.
بررسي وتفسير رژیم های طبی
دراين فصل راجع به مشهورترين رژیم ها ی غذائي كه تاكنون نام آنها راشنيده ايد، صحبت مي كنيم.درنهايت بهترين شيوه كاهش / افزايش وزن يعني استفاده ازروش تناسب قد به مچ راباذكريك مثال ارائه مي دهيم.توصيه من به شما اين است: اگرخواهان يك رژيم سالم وبي خطرهستيدكه قابليت اجراي آن توسط خودتان امكان پذيرباشد،ازروش تناسب قد به مچ استفاده كنيد.
قبل ازهرچيزبگويم كه برخی رژیم ها نظیر رژيم ديابت، رژيم بدنسازي،رژيم فشارخون بالا، رژيم بارداري ،رژيم عاري ازگلوتن، ورژيم يويو، درواقع نوع خاصي رژيم براي شما نيست.اما ازآنجائيكه تمام بيماران ديابتي ( مرض قند)، زنان باردار،و مبتلايان به بيماري سلياك نيازمند رژيم خاصي هستندلذا نحوه تغذیه آنها تفاوت آشکاری باافراد سالم دارد. رژيم يويو، نيزدرواقع نوعي رژيم حاصل ازاشتباه كاري خودما ن دركاهش وزن مي باشد، بنابراين اطلاع يافتن ازآن كاملا ضروري است.
 رژيم براي ديابت
بسياري ازمردم معتقدند كه رژيم غذايي براي ديابتي ها به معني يك زندگي بي مزه است، اما عملا اينگونه نيست.درواقع بسياري از رژیم ها ی ديابتي بسيارخوشمزه ترازآني است كه تصوركنيد.ازطرفي رژيم ديابتي را مي توان براي كاهش وزن افراد چاق نيزتوصيه نمود.تنها نكته مهم يك رژيم ديابتي اجتناب ازمصرف زياد قندوچربي است.
كنترل ديابت باحفظ رژيم غذائی كارچندان مشكلي نيست.وانگهي رعايت يك رژيم ديابتي سبب تضمين زندگي سالمتروشادابتربراي مبتلايان به ديابت خواهدبود.دراينجا نكات عمده يك رژيم ديابتي رابراي شما خلاصه مي كنيم.
رژيم وتغذيه نقش بارزي دركنترل صحيح ديابت دارد.نكته اول، رعايت يك دستورغذايي سالم براي هميشه است.كه شامل رعايت هرم غذايي سالم مي باشد: يعني مقاديرزيادي ميوه وسبزيجات و كربوهيدرات، محدوديت گوشت وفراورده هاي لبني وتنها مقاديراندكي قند وچربي.
كربوهيدارتها
درحفظ تندرستي بارعايت رژيم غذايي براي بيماران ديابتي ، كربوهيدراتها نقش مهمي رادربرقراري قند خون درمحدوده نرمال ايفا مي كنند.دراينمورد لازم است تا مقاديركافي ازحبوبات، لوبياها و سبزيجات نشاسته اي مصرف كنيد: يعني انواع نانها، حبوبات كامل، برنج قهوه اي و سيب زميني.بنابراين سعي كنيد بامهارتهاي خانگي خودتان اقدام به تهيه خوراكي هاي كربوهيدراتي با استفاده ازمواد فوق نمائيد.
سبزيجات وميوه جات تازه
افزودن مقاديرزيادي ميوه جات وسبزيجات تازه به رژيم غذايي بسيارحائزاهميت است، هم براي افراد سالم وهم ديابتي ها.امروزه با توجه به موجود بودن انواع ميوه ها وسبزيجات درهرفصل سال، امكان تهيه يك چاشت خوب وسالم براي همگان فراهم است ، پس ازخوردن اين گروه ازمواد غافل نشويد وبراساس درامد مالي خود اقدام كنيد.
فراورده هاي لبني وگوشتي
هنگام رعايت يك رژيم ديابتي ، نكته مهم مصرف فراورده هاي گوشتي ولبني درمقاديركم مي باشد.تنهانكته مهم آنست كه هنگام تهيه اين گروه ازمواد ، تنها مواد كم چربي راتهيه كنيد.ماهي و ماكيان به مراتب بهترازگوشت قرمزهستند.درمصرف گوشت قرمزنيزبهتراست قطعات كوچك وباريك استفاده كنيد تا بتوانيد چربي هاي مشهود آنها راحتي الامكان جداكنيد.
قندوچربي
قند( يا همان شكر) وچربي ها رابايد با وسواس مصرف كنيد.البته جداكردن قندوچربي ازمواد غذايي كارساده اي نيست، بنابراين تنها راه اين است كه شيوه غذاخوردن خودراتغييردهيد.ازمصرف قندوشكرهنگام خوردن چاي، قهوه وشيراجتناب كنيد.ازنوشيدني هاي شيرين همچون نوشابه ها، صرف نظركنيد.به ساندويچ خود ، سس كمتري بزنيد.هنگام پخت وپزازروغن كمتري استفاده كنيد.باگذشت زمان خواهيد ديد كه رژيم كم چربي و كم قند ، بسيارمطلوب ترازهميشه است.البته مي توانيد ازقند هاي صناعي بجاي شكربراي شيرين كردن استفاده كنيد.بنابراين اگرمشتاق نوشابه هستيد، مي توانيد ازنوشابه هاي رژيمي استفاده كنيد.
برنامه ريزي براي خوراكي
بيماران ديابتي نيازبه زمان بيشتري براي خوردوخوراك خوددارند.نكته مهم اينكه بايد به يك رژيم غذايي سالم ومغذي پايبند بود.افرادديابتي بايد بجاي يك يا دووعده غذاي كامل ، ازچندين وعده غذاي كوچك استفاده كنند.همچنين لازم است هميشه درزمان خاصي غذاخورده شود.
 رژيم بدنسازي
اين يكي نيزارتباطي به رژيم گرفتنهاي لاغري ندارد.اما ازآنجائيكه بسياري ازورزشكاران جهت افزايش بافت عضلاني خود نيازمند دستورالعمل غذائي هستند، اصول كلي رژيم بدنسازي راارائه مي دهيم.براي جزئيات بيشتربايد به كتب مربوطه مراجعه كنيد.جستجوبراي بهترين رژيم بدنسازي كارچندان راحتي نيست.اما قبل ازهمه توصيه مي شود كه تمامي انواع غذاهاي آماده همچون ساندويچهاو اسنك ها رافراموش ،و ازلم دادن جلوي تلويزيون وماهواره پرهيزكنيد.
رژیم ها ی بدنسازي بجزاهميتي كه براي ورزشكاران حرفه اي جهت شركت درمسابقات دارد، براي شما باعث بهبودوضعيت ظاهري، اعتماد به نفس وافزايش كارائي فعاليت جسمي وذهني مي شود.شیوه های گوناگونی براي بدنسازي وجوددارد.شما مي توانيد رژيم بدنسازي خودرابراساس گياهخواري، الگوي پروتئين ويا صرفا كربوهيدرات قراردهيد.انتخاب هريك ازاين الگوها بعهده شما واشتهاي شماست.ابتدا بهتراست درمورد رژیم ها ی بدنسازي ومزاياي آن صحبت كنيم.
رژيم بدنسازي چيست؟
بدنسازي روشي است كه طي آن بكمك مجموعه اي ازفعاليتهاي جسمي ، عضلات بدن راپرورش مي دهيم.عضلات درواقع نيروي محركه بدن انسان هستند.به لطف عضله است كه مي توانيم راه برويم، بدويم، بپريم، و اشياء راحمل كنيم.بنابراين به نفع ماست كه عضلات خودراهميشه آماده وسرحال حفظ كنيم.با آغازقرن 20 ميلادي ، برخي افراد بدنسازي رابعنوان نوعي ورزش پذيرفتند.پدراين جنبش اوژنه ساندو،مي باشد.اين فرد چنان دركارخودشهرت يافت كه كاروكسب موفقي رادرزمينه بدنسازي ، همچون فروش تجهيزات ورزشي، براه انداخت.به منظورپيگيري ازيك برنامه موفق بدنسازي بايد 3 اصل رعايت شود:
1 - اصل اول، بدنسازي مقاومتي است.بعبارتي بايد طي تمرينات ، مقداروزنه اي راكه برميداريد، بتدريج افزايش دهيد.براي انجام اينكاربايد ازتجهيزات استاندارد همچون دمبل ها استفاده نمود.
2 - اصل دوم، تغذيه كافي است.دررژيم غذايي خود بايد مقاديرزيادي پروتئين ومكمل استفاده كنيد.علت مصرف فراوان پروتئين ، نيازعضلات براي رشد خود به اين ماده است.ماده اصلي رشد عضله ، آمينواسيدهاست كه به مقداركافي درپروتئين ها وجوددارد.مصرف کراتین تحت نظرپزشک می تواند به افزایش حجم عضله شما کمک موثری نماید.
3 - اصل سوم وآخر، استراحت است.گرچه بنظراندكي مضحك مي آيد اما اهميت استراحت دربرنامه بدنسازي كمترازورزش وتغذيه نيست.توجه داشته باشيد كه بدن انسان يك ماشين بسيارپيچيده است وهمچون هرماشين ديگري نيازمند استراحت كافي واصولي جهت بازسازي وتقويت خود مي باشد.
 رژيم فشارخون بالا
تغذيه ناسالم ريشه همه بیماری ها ست.مبتلايان به فشارخو ن بالا نيازمند رژيم غذايي با نمك وچربي اندك هستند. بیماری ها ي قلبي وفشارخون بالا، كه اصطلاحا هايپرتنسيون خوانده مي شود، ازعلل مهم مرگ وميردرجوامع امروزي است.بنابراين تنظيم وكاهش فشارخون ازاهميت بسزائي برخورداراست.گرچه راه عمده دركنترل فشارخون، كاهش مصرف نمك وسديم است،اما بجزآن قدمهاي ديگري نيزبايد برداشته شود.كه به آنها اشاره می شود.
موادي كه فشارخون راكاهش مي دهند:
1 - چربي هاي امگا 3:اسيدهاي چرب امگا 3 بعلت دارابودن آلفالينولئيك اسيد باعث بهبود وضعيت گردش خون مي شود.وانگهي ازتشكيل لخته خون ولذا احتمال بروزسكته قلبي جلوگيري مي كندماهی سالمون،قزل آلا وماهی تن حاوی ای اسید می باشد.
2 – سير:سيرتاثيربسزائي دركاهش فشارخون بيماران دارد.بواسطه اثررقيق سازي وتصفيه كننده آن روي خون درهررژيم غذايي براي بيماران فشارخوني توصيه مي شود.
3 - الياف گياهي محلول:الياف محلول بايد بخش مهمي ازرژيم غذايي روزانه باشند.فشارخون ورژيم غذايي ارتباط تنگانگي بايكديگردارندوالياف گياهي يكي ازعناصرمهم يك رژيم سالم هستند.رژيم حاوي الياف محلول باعث كاستن ازفشارخون وكلسترول خون مي شود.موادي كه مقاديرزيادي الياف محلول دارند عبارتنداز:جودوسر،لوبیاها ونخودها،سبوس گندم ،مرکبات.
4 – پتاسيم:افرادي كه مقاديرزيادي پتاسيم راازطريق غذامصرف مي كنند عملا با كاهش چشمگيردرفشارخون همراه هستند.پتاسيم مفيد براي كاهش فشارخون دراين مواد ديده مي شود:آووکادو،چغندر،انار،گوجه فرنگی وسیب زمینی.
5 – منيزيم:ازطريق اتساع عروق خوني سبب كاهش وتنظيم فشارخون مي شود.بهترين منابع غذايي براي منيزيم عبارتنداز:اسفناج،آووکادو،شکولات،تخم کدو وآفتاب گردان،صدف خوراکی،جو،تاج خروس،گردوبرزیلی.
6 - ويتامين ث: ماده ديگري است كه مي تواند عروق خوني رامتسع سازد.ازآنجائيكه ويتامين ث داراي خواص ديگري نيزمي باشد، ازجمله تقويت سيستم ايمني و تغذيه پوست، لذا بايد دراين رژيم قرارگيرد.منابع فراوان ويتامين ث عبارتنداز:کلم،فلفل قرمز،نارنگی،پرتقال،سیب زمینی،کیوی،توت فرنگی.
 رژیم غذایی برای کودکان
امروزه ازلطف تنوع فراوان موادخوراکی صنعتی ، ساندویچهای چرب،بازیهای کامپیوتری واینترنت، چاقی دربین کودکان ایرانی درحال افزایش است.دیگرامروزه کمترمشاهده می شود که کودکان بدنبال بازیهای میدانی وجست وخیزکودکانه باشند.مشکل چاقی درکشورهای صنعتی شایعتروچشمگیرتراست.والدین بواسطه آگاهی ازعوارض درازمدت این مسئله بدنبال تغذیه صحیح برای کودکان خود هستند.تغذیه صحیح برای کودک یعنی آنکه کودکان نیزنیازمند کاهش کالری مصرفی خود وانجام فعالیتهای فیزیکی مناسب هستند.زمان انجام این برنامه نیزتابع مقداروزنی است که بایستی کاسته شود.
برای رسیدن به نتیجه مطلوب ،نیازبه همکاری دوطرفه بین کودکان ووالدین می باشد.بدیهی است که انجام هرکاری برای کودکان بدون کسب رضایت وی امکان پذیرنیست.هرگاه کودکی نخواهد ازدستورات غذایی پیروی کند، وظیفه والدین است تا وی راازمزایای کاهش وزن مطلع سازند.
البته اینگونه روشها موثرواقع نخواهند شد مگرآنکه کودک نمونه آن رادروالدین خود مشاهده کند.هرگاه پدریا مادر ویا هردو ازچاقی رنج می برند چگونه می توان به کودک درمورد مضرات اضافه وزن ونیازبه کاهش وزن نصیحت نمود درحالیکه والدین خود رعایت مصرف صحیح رانمی کنند.
بطورمثال خیلی مضحک است که کودک شما به تبعیت ازدستورات پزشک، ازمواد غذایی کم چربی وکم شکراستفاده کند درحالیکه مشاهده نماید که والدین ویا سایراعضاء خانواده درحال خوردن کیک شکولاتی خوشمزه ، چیپس و نوشابه درحین تماشای فیلم جذاب تلویزیونی هستند.حتی ازمصرف نوشابه های سبک نیزبواسطه داشتن شکرفراوان وعاری بودن هرگونه مواد مغذی باید اجتنا ب نمود.بنابراین شرط اول درموفقیت برنامه کاهش وزن کودکان،رعایت تمامی دستورات رژیم غذائی توسط والدین است.نکته دیگر،توصیه به مصرف هرچه بیشترآب درطی روزمی باشد.دیده شده که مصرف آب به تنهائی می تواند وزن کودک راکم کند.فراموش نکنید که برخلاف تصوربسیاری ازوالدین،خوردن یک صبحانه کامل نه تنها سبب چاقی کودک نمی شود ،بلکه به کاهش وزن اونیزکمک می کند.صبحانه کامل سبب می شود که کودک ازخوردن هله هوله درطی روزاجتناب کند وازطرفی دیگربه یادگیری هرچه بیشتردروس تحصیلی نیزبه وی کمک شایانی می کند.
 رژيم گريپ فروت
رژيم گريپ فروت قاتل كلسترول خون ورفيق قلب مي باشد.وانگهي شما مي توانيد تاجائيكه مي خواهيد اين ميوه رامصرف كنيد..بنابراين باپيروي ازرژيم گريپ فروت شما كلسترول و چربي هاي ناخواسته خودراخواهيد سوزاند.اين رژيم بادارابودن ماده مهم بتاكاروتن باتصفيه كلسترول به سوزانيدن چربي بدن كمك مي كند.بنابراين عجيب نيست كه به گريپ فروت ، ميوه تندرستي قلب مي گويند.دررژيم گريپ فروت كه براي حداقل 12 روزمتوالي بايد پيگيري شود، نيازي به امساك نيست وشما مي توانيد هرچه كه مي خواهيد ميل كنيد، زيرا اين ميوه مي تواند به دفع هرچه بيشتركلسترول ازبدن كمك نمايد.خيلي ها معتقدند كه رژيم گريپ فروت يك الگوي تغذيه اي حائزاهميت ازآنجهت است كه شما مي توانيد همه چيزبخوريد درحاليكه چربي بدنتان رابسوزانيد.اينجا دستورالعمل اين رژيم رامرورمي كنيم:
1. هرروز8 ليوان آب بنوشيد.هرليوان معادل 250 سي سي است ولذا 8 ليوان تقريبا برابر2ليترمي باشد.
2. تاحدمتعارف بخوريد بي آنكه چيزي رافراموش كنيد.
3. مقدارمصرف ميوه ويا آب ميوه گريپ فروت راتغييرندهيد ، زيرا تنها جزء اين رژيم است كه به سوزاندن چربي كمك مي كند.
4. مصرف قهوه راقطع كنيد،و خوردن سبزيجات سفيد وسيب زميني وهمچنين دسرها رافراموش كنيد.
5. غذاهاي سرخ شده درون كره ونيزمصرف خود كره موردتائيد است.هيچگونه محدوديتي درمصرف گوشت نيست.
6. دوره غذائي فوق رابا يك استراحت 2روزه ، براي 12 روزديگرتكراركنيد.
7. براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد دست كم به مدت 2 ماه ونیم اين رژيم راادامه دهيد.توصيه مي شود هرگاه ميل به مصرف اين ميوه داشتيد قبل ازغذا بخوريد.
دستورالعمل رژيم گريپ فروت
صبحانه: صبح ناشتانصف يك ميوه گريپ فروت ويا يك ليوان آب آن را بخوريد.مي توانيد دوعددتخم مرغ و دوتكه گوشت نيزميل كنيد.
نهار:نهارهم نظيرصبحانه است، البته مي توانيد سالاد نيزبه دستورفوق اضافه كنيد اما بدون سس ، البته مصرف گوشت آزاد است.
شام:همان نصف ميوه ويا يك ليوان آب ميوه تكرارمي شود.درشام مي توانيد ازسالاد وسبزيجات سبزوقرمزكره اي وتند استفاده كنيد.مصرف گوشت يا ماهي درهرشكل آن مجازاست.نوشيدن يك فنجان قهوه يا چاي مجازاست.چاشت قبل ازخواب مي تواند شامل يك ليوان شيربدون چربي يا آب گوجه باشد.
نكته مهم آنست كه درصورت مصرف آب ميوه بايد ازافزودن مواد قندي به آن اجتناب كنيد.درسالاد توصيه مي شود ازموادي همچون اسفناج، كرفس ، ميگو، جوجه ، آووكادو،وپيازقرمزاستفاده شود.دراينجا بايد ها ونبايدهاي يك رژيم سالم مبتني برگريپ فروت رابطورخيلي خلاصه متذكرمي شويم.
 بايدهاي الگوي گريپ فروت :مصرف اين مواد مجازاست:پيازقرمز، فلفل دلمه اي، تربچه، كلم بروكلي، غلات كم چرب يا عاري ازچربي و سس رژيمي براي سالاد.
 نبايدهاي الگوي گريپ فروت :مصرف اين مواد مجازنمي باشد: سس مايونز، چيپس سيب زميني، پيازسفيد، خيار، همه انواع پنير،هات داگ
 رژيم سركه سيب
بسياري ازمردم رژيم سركه سيب رانوعي رژيم هوسي مي دانند كه همچون خيلي از رژیم ها ی زودگذرنيامده ، مي روند. اما بسياري معتقدند كه رژيم سركه سيب مي تواند موثرومفيد باشد.بسياري ازبيماران من ازاين رژيم استفاده برده اند.سیب رابکمک ماشینهای خاصی خردنموده وباتهیه آب سیب به آن قند ومخمرافزوده می شودتافرایند تخمیرصورت گیرد.بدینوسیله الکل به اسیدولاجرم آب میوه سیب به سرکه سیب تبدیل می شود.مصرف سركه سيب نه تنها بخاطر طعم ورايحه مطلوبي كه دارد بلكه بواسطه آثارمفيد طبي آن دردنيا گسترش يافته است.
رژيم سركه سيب چيست؟
اولين نشانه هاي مصرف سركه سيب درسفالينه هاي مصرباستان يافت شده است، امروزه معتقدند كه سركه سيب باعث بهبود سوخت وسازبدن ولذا مصرف چربي هاي مازاد بدن مي شود.امروزه مي دانيم كه تنهاشيوه مصرف چربي دربدن ، انجام فعاليتهاي مرتب جسماني است.تنها بدين روش است كه واكنشهاي لازم جهت سوزاندن كالري هاي بدن فعال مي شوند.
تنها كاري كه دررژيم سركه سيب مي كنيد اين است كه 2 تا3 قاشق چايخوري سركه راقبل ازغذا مصرف كنيد. چنانچه مصرف اين مقدارمطابق ذائقه شمانيست ، مي توانيد آنرا مطابق سليقه خود،مثلا همراه باسالادمصرف كنيد.اگرتابحال سالاد نمي خورديد، بهترين زمان براي شروع مصرف سالاد همين حالاست.سالاد منبع خوبي براي مواد مغذي، ويتامينها ومواد معدني براي بدن است.اگربازهم ازخوردن سالاد امتناع مي كنيد، مي توانيد آنرا به سس غذا بيفزائيد.البته بياد داشته باشيد كه طبخ سركه سيب، خواص آنرا ازبين مي برد.
 رژيم تناسب قد به مچ
درفصل 8 گفته شد كه بررسي چاقي به روش تناسب قد به مچ دست، بهترين شيوه محاسبه چاقي است.بنابراين مي تواندبهترين روش براي تهيه يك دستورغذائي نيزباشد.ديديم كه دراين روش بايد دورمچ دست راست وقدبه سانتي مترسنجيده شود.انگاه عددقدبردورمچ دست تقسيم مي شود.سپس براساس جدول مربوطه كه درهمان فصل آمده است، نوع اسكلت فردبسته به نوع جنسيت وي مشخص مي گردد.حالا مي توان بكمك دوجدول ويژه آقايان وخانمها، ميزان اضافه وزن احتمالي آنها رامشخص كرد.
دراينجا باذكريك مثال ، به تفسيررژيم غذائي براساس اين شيوه مي پردازيم.
مرحله اول:ابتدا وزن مطلوب و نیز اضافه وزن خودرا مشخص کنید.
برای اینکار بهتراست از روش تناسب قد به مچ دست استفاده کنید.مثلا اگر خانمی به قد160 سانتیمتر و اسکلت درشت دارای وزنی معادل 75 کیلوگرم باشد. طبق جدول وزن مطلوب وی بین 66.8 و 59.5 می باشد. چنانچه متوسط وزن مطلوب وی را 63 بگیریم.آنگاه اضافه وزن بیمار 12 = 63 -75 کیلوگرم خواهد بود.
نکته1/ مدت کاهش وزن ازاین رابطه بدست می آید: حداکثرزمان کاهش وزن = 14 + ( 14* میزان اضافه وزن )
مثلا برای بیمار فوق داریم : 182 = 14 + ( 14 * 12)روز . یعنی این بیمار باید در فاصله 6 ماه ( 180 روز) وزن خودرا کم کند.
نکته 2/ البته همراه نمودن ورزش به این رژیم می تواند مدت زمان را بشدت کم کند.
مرحله دوم:محاسبه انرژی مورد نیاز برای وزن فعلی و وزن مطلوب بکمک فرمول زیر:دراين فرمولها، قد به متر، وزن به كيلوگرم، وسن به سال مي باشد.( BEE يعني انرژي پايه بدن، كه طبق فرمول ذيل محاسبه مي شود).
 برای مردان
(سن * 6/8) -- ( قد * 5) + ( وزن * 13/8) + 66/5 = BEE
 برای زنان
(سن * 4/7) -- ( قد * 1/8 ) +( وزن * 9/6 ) + 655/1 = BEE
نکته: اعداد حاصل برای یک فرد سالم بدون هیچگونه فعالیت است. لذا باید عدد حاصله را در یک ضریب ثابت ( که معرف نوع فعالیت بیمار است ) ضرب نمود.
ضريب ثابت براي فعاليتهاي مختلف ، بدين قراراست:

1) خوابیده در بستر BEE مردان در 1/1 و در زنان در 1 ضرب شود. ( مثل بیمار استراحت مطلق)
2) فعاليت خیلی سبک BEE مردان در3/1 و در زنان در 2/1 ضرب شود. (مثل بیمار استراحت نسبی )
3) فعاليت سبک BEE مردان در 5/1 و در زنان در 4/1 ضرب شود. ( مثل دوران نقاهت ویا کار اداری سبک)
4) فعاليت معمولی BEE مردان در 7/1 و در زنان در 6/1 ضرب شود. ( مثل کار در خانه ویا فعالیت معمولی روزانه)
5) فعاليت سنگین BEE مردان در 2/1 و در زنان در 9/1 ضرب شود. ( مثل کار سنگین کارگران ویا ورزش روزانه)
مثال مورد فوق( خانم 75 کیلویی ): ابتدا BEE را برای وزن کنونی ( معادل1213 ) وآنگاه برای وزن مطلوب وی ( 1098) محاسبه می کنیم.چنانچه این بیمار دارای فعالیت سبک باشد اعداد حاصله را در ضریب 4/1 ضرب میکنیم. لذا BEE برای وزن فعلی 1698 و برای وزن مطلوب 1537 خواهد شد.
مرحله سوم: انتخاب رژیم غذایی
1) به مدت 2 روز رژیم غذایی خودرا طبق کالری فعلی خود تعیین کنید. البته اگر کالری شمااز 3200 کیلوکالری بیشتر شود بهترآنست که همان 3200 را در نظر بگیرید.درموردبيمارفوق ، كالري روزانه بايد حدود1700 كيلوكالري باشد.
2) آنگاه برای 2 روز دیگر رژیم غذایی با 100 کیلوکالری کمتر را تعیین کنید.مثلابراي بيمارفوق بايدحدود 1600 درنظرگرفت.
3) هر 2 روز از رژیم خود 100 کیلوکالری کم کنید.
4) اینکار را آنقدر ادامه اهید که به انرژی مطلوب خود برسید.يعني درمورد مثال خودمان ، به حد 1500كيلوكالري درروزبرسيم.
5) حالا تا 500 کیلوکالری انرژی غذایی خودرا بیشتر کاهش دهید. البته اگر رژیم شما قبلا به روزانه 1200 کیلوکالری رسیده باشد بهتر است همان راادامه دهید.درموردمثال ، بايد به 1000برسانيم، اما طبق قانون زير1200 توصيه نمي شود.
مرحله چهارم و آخرین قدم: لازم است ماهیانه خود راوزن کنید وهرگاه به وزن مطلوب خود رسیدید هر هفته وزن کنید.از این لحظه به بعد هرروز 100 کیلوکالری به رژیم خود بیفزایید( تا 5 روز) تا زمانی که به انرژی موردنیاز مطلوب خود برسید.درموردخانم فوق، بايد از1200به 1700برسيم.اما چون انرژي مطلوب براي اين فرد، 1500 مي باشد بنابراين درهمان حد 1500كيلوكالري آن راحفظ مي كنيم.
روش فوق اندكي پيچيده، ومبتني برمحاسبه روزانه كالري مواد غذائي مصرفي است.اما تنهاروشي است كه خيلي خوب جواب مي دهد وكمترين احتمال بازگشت رادارد.براي محاسبه كالري مواد مصرفي كافي است ازجداول بخش اول استفاده كنيد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.