تناسب اندام

در . ارسال در رژیم غذایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خيلي ازشماها حوصله مطالعه رانداريد.فراموش نكنيم كه سرانه مطالعه درنزد ما ايرانيان بسيارناچيزودرحد دقيقه است؟بنابراين خلاصه تجربه خودم رادرمورد اصول كاهش وزن درانتها آورده ام.رعايت اين نكات مي تواند راه كارشما براي رسيدن به وزن مطلوب باشد.

بسياري ازاين نكات درچند بخش تكرارشده اند.تكرار، بيانگراهميت آنهاست.توصيه مي شود كه رسيدن به وزن مطلوب رادرون ذهن خود همواره تكراركنيد.تكراريك مطلب ، آن موضوع رابه هدف اصلي شماتبديل مي كند.قبل ازهرچيزراجع به هنرمندان ومدلهاي لباس صحبت مي كنم، كه عليرغم درآمد خوب مالي ،معمولا تناسب اندام مناسبي نيزدارند.overweightc

رژيم غذايي وهنرمندان
هنرپيشه ها ومدلهاي لباس ازجمله افرادي اند كه دوستداران وطرفداران بيشماري دارند.همه اين افراد داراي اندامي اغواكننده هستند، اما چگونه به چنين اندامي دست يافته اند؟ايندسته ازافراد به مراتب بيشترازسايرين به الگوي غذائي خود توجه دارند.
عمده ترين نكته درالگوي غذايي هنرمندان، تغذيه دقيق است.اين افرادمصرف مفرط كليه موادلبني چرب، گوشت، تخم مرغ وقهوه راممنوع كرده اند.فست فودها و مواد آماده نيزمصرف نمي شودويادرحداقل خودخورده مي شوند.مصرف آب ميوه طبيعي وگاهي قرصهاي رژيمي نيزاضافه مي شود.
هنرمندان ومدلهابشدت نگران نحوه غذاخوردن خودهستند، اكثرآنها بويژه خانمها براي مصرف غذاهاي تازه واجتناب ازموادخوراكي آماده ،قسم خورده هستند.غذاي آنها عموما شامل چربي كمترو مواد با نمايه گلوگزبالاتروكافئين درمقاديرناچيزوحتي هيچ است.مصرف مقاديرفراوان آب معمولي نيزبخشي ازتغذيه آنهاست چراكه سبب دفع موادزائد بدن وطراوت هرچه بيشترپوست مي شود.براي تامين ويتامين ث بدن نيزمصرف روزانه اب ميوه مركبات جزء هميشگي تغذيه مي باشد.
همه هنرمندان ورزش وفعاليت بدني را جزئي اززندگي خود نموده اند.تصويرهنرمندان هميشه درحال فعاليت ورزشی ديده مي شود .ديگركمتربه تصويري ازيك هنرمند برمي خوريد كه درحال خوردن ، نوشيدن ويا سيگاركشيدن باشد.
غذاهائي كه درالگوي غذاي افراد هنرمند ديده ويانديده گرفته مي شود.
1 - غذاهائي كه دررژيم هنرمندان ديده مي شود:
I. نوشيدن مقاديرزيادآب ، مانع مصرف نوشابه هاو آب ميوه مي شود.
II. مي توانيد ازنان گندم استفاده كنيد، بشرط آنكه حاوي شكرنباشد.
III. سالاد سبزيجات مي تواند همراه خوبي براي اين رژيم باشد.مي توانيد ازلوبياها، چغندر،اسفناج،گل كلم يا بروكلي توام بانخود، تخم مرغ، آجيل ،كشمش وسالامي(نوعي سوسيس خشك) وزيتون استفاده كنيد.ازسس سالاد اجتناب كنيد ، گرچه كره بادام زميني ايرادي ندارد.
IV. مي توانيد ازقرصهاي كاهش وزن وآب ميوه تازه نيزكمك بگيريد.
2 - غذاهائي كه دررژيم هنرمندان کمتردیده می شود:
I. گوشت اولين دشمن اندام موزون است.بويژه گوشت قرمزكه حاوي مقاديرزيادي چربي اشباع شده باتوانائي توليد كلسترول است.
II. شيريني هاوسيب زميني ، سبب اضافه شدن گلوكزفراوان به بدن مي شود.حتي الامكان ازمصرف ايندوماده غذائي اجتناب كنيد.
III. شيروفراورده هاي لبني چرب دراين رژيم ممنوع هستند.
IV. قهوه(كافئين)، شمشيردولبه است كه بايد ازآن دوري گزينيد.علاوه برآن ، شكرنيزبايد كنارگذاشته شود.
V. الكل وسيگاربايد كاملا ترك شود.
مراحل كاهش وزن : آنگونكه مي خواهيد باشيد.
چگونه مي توانيم دربرنامه كاهش وزن خود موفق باشيم.بنابرتجربه من با رعايت مراحل 19گانه ذيل احتمال موفق بودن برنامه رژيم غذايي شما ازهرنوع كه باشد بسيارزياداست.پس باهم مراحل 19 گانه كاهش وزن رامرورمي كنيم.
1. داشتن انگيزه و هدف شرط الزامي براي لاغر شدن است. هيچ فردي حاضر نيست كه از لذت غذا خوردن خود را محروم سازد مگر انگيزه اي چون سلامتي و بهداشت بهتر، زيبايي و خوش سيما بودن را در پيش رو داشته باشد. گاهي از اوقات افراد چاق به هنگام روبه رو شدن با برنامه شديد و جدي كاهش وزن ارائه شده توسط پزشكان دچار بحران شخصيتي شده و از پذيرفتن آن اجتناب مي نمايند اما با تقويت انگيزه هاي فردي پذيرفتن اجراي رژیم ها ی لاغري مورد قبول مي افتد.
2. خريد ترازوي ديجيتال:اولين كارشما خريدن يك ترازوي ديجيتال است.اگراين ترازوامكان ثبت روزانه وزن شماراداشته باشد كه بهتر، ولي اكرچنين مشخصه اي رانداشته بود مي توانيد وزن خودراهرروزيادداشت كنيد.بهتراست كه دقت توزين دستگاه بسياربالا باشد.درادامه خواهم گفت كه چرا؟
3. هرروزخودراوزن كنيد:درهمه رژيمها توصيه شده هفته اي يك بارخودراوزن كنيد.امامن توصيه به توزين روزانه مي كنم.براي همين نكته هست كه توصيه نمودم ترازوي ديجيتال دقيق تهيه كنيد، زيرا درتوزين روزانه اگريك روز وزن شما 112.2 كيلوگرم وروزبعد112 كيلوگرم باشد، اختلاف 200 گرم حائز اهميت زيادي است.امااگرترازوي شما چنين دقتي نداشته باشد ودرهردوروزيك وزن 112 رانشان بدهد، حاصل آن نااميدي اززحماتي كه كشيده ايد مي باشد.
4. روزانه 8ليوان آب بنوشيد:بطورخيلي آشكارگفته شده كه نوشيدن آب براي تندرستي اهميت زيادي دارد.اما من ازديدگاه ديگري توصيه به نوشيدن آب زياد مي كنم.اولاآب خنك بنوشيد، سرما باعث مصرف كالري براي حفظ دماي بدن خواهد شد وازآنجائيكه آب فاقد كالري است بنابراين بامصرف صفركالري ، شما كالري مازاد خودراازدست داده ايد.ديگرآنكه آب باعث احساس سيري مي شود.دست كم معده بزرگ شما رابنوعي پرمي كند.
5. برنامه رژيم گرفتن خودرافاش كنيد:به همه بگوئيد كه تحت رژيم غذائي هستيد.ازبيان آن هرگزخجول نباشيد، برعكس پنهان نگه داشتن آن بيشترشمارادرمحذوريت وخجالت نگه خواهد داشت.به دوستان، همكاران واقوام خود بگوئيد كه درحال رژيم گرفتن هستيد.ازيك طرف ديگران روي شما حسابي جداگانه بازمي كنند ، ازطرفي ديگراصراري براي خوردن هرچه بيشتربه شما نخواهند داشت.وانگهي مي تواند به نوعي سبب شود تاديگران نيزبه نوعي به شما ملحق شوند واين موضوع راه شما رابراي كاستن وزن هموارترخواهد كرد.
6. آخرهفته راآزاد باشيد:درهركاري بخود استراحت بدهيد، ازعبادت وتحصيل تا موضوع رژيم لاغري.خواهيد ديد كه رعايت رژيم غذايي براي چندين هفته متوالي سبب خستگي ودلزدگي شما مي شود، وزودترازآنچه كه مي انديشيد ، به همان رژيم هميشگي خود بازگشت خواهيدنمود.بنابراين توصيه من به شما اين است: جمعه هارابي خيال رژيم باشيد.اگردرطول 6روزهفته ، بخوبي دستورات كاهش وزن خودرارعايت كرده باشيد ، يك روزآخرهفته تاثيري درافزايش وزن شما نخواهدداشت.حتي مي تواند بعنوان يك جايزه براي 6روزرژيم، اميد شما رابراي تداوم برنامه بيشتركند.
7. زندگي خودرافداي رژيم نكنيد:گاهي اوقات درشرايطي قرارمي گيريد كه رعايت رژيم براي شما غيرممكن است، مثل جشن تولد ، مهماني دوستان، محيط كار، سفركوتاه بيرون شهرباخانواده .دراينگونه شرايط كه شما نمي توانيد يا نمي خواهيد رژيم هميشگي رارعايت كنيد، نگران هيچ چيزنباشيد نگذاريد رژيم لاغري شما راازيك زندگي متعارف دورسازد، مي توانيد اين روزرابايك روزديگرجبران كنيد، بعبارتي اگرشنبه دچارافراط درغذا خوردن شديد، روزيك شنبه آنراجبران وازدستوررژيم خود نيزكمي كمتربخوريد.هميشه فرصت براي جبران خطاها وجوددارد.
8. اندكي تغييرراتحميل كنيد:اين ديگرازهمان نكات خوشمزه من است كه به انجام آن مصرهستم.درهمه رژيمها توصيه به عدم مصرف نوشابه ها، آب جو(ماء الشعير) ، چاي ، قهوه ، شيركاكائو وغيره شده است.توصيه من اين است: تنها كافي است اندكي تغييردرآنها بدهيد، آنگاه مي توانيد ازنوشيدنيهاي خوشمزه نيزلذت ببريد.نمي توان توصيه كرد كه براي هميشه نوشابه نخوريد،يا كيك راكناربگذاريد.پس چه بايد كرد؟خيلي ساده است، نوشابه رادرمقاديراندك بخوريد، ومعادل آن ازرژيم خود بكاهيد، يا آنكه نوشابه رژيمي بنوشيد( اكنون كوكاي لايت درايران موجوداست).چاي ويا قهوه راتلخ بنوشيد، روزهاي اول اندكي مشكل است اما اندك اندك عادت خواهيد كرد.آبجوي غيرالكلي درانواع مختلف موجوداست، كافي است ازنوع غيرشيرين آن استفاده كنيد.علاوه براعمال تغييراتي كوچك دررژيم خود، تغييراتي نيزدرسبك زندگي خودبدهيد: هنگام رانندگي اندكي دورترازخانه ويا محل كارتوقف كنيد، تاايستگاه اتوبوس پياده روي كنيد،نه آنكه با ماشين دوستان خودرابه اتوبوس برسانيد.سايرتوصيه ها نيزكه تكراري است:مثل راه پله بجاي آسانسوروغيره.
9. زمان استراحت خودراموجه سازيد:برخي محاسبات اندكي مشكل است،مثلا نمي دانيد اگرپياده به محل كاربرويد چقدرطول مي كشد، اما مي دانيم كه مثلا نيم ساعت كارمعادل 2% شبانه روز(24ساعت) است.من هم مثل خيلي ها دوست دارم جلوي تلويزيون نشسته وبخشي ازسريال محبوبم راتماشا كنم، اما بجاي آن خودم راتوجيه مي كنم كه بجاي نيم ساعت نشستن وتماشاي تلويزيون مي توانم ، بانشستن روي دوچرخه ثابت ويا وزنه زدن سبك به تماشاي برنامه موردعلاقه ام مشغول شوم.
10. چشم اندازي ازآيند ه داشته باشيد:دوران رژيم گرفتن شما كسرناچيزي ازطول عمرشماست.اگربناست 90سال عمركنيد، اما تنها براي 8ماه تحت رژيم باشيد، يعني آنكه فقط 7/0درصد ازعمرخودرادررنج برنامه تغذيه اي خودگرفتار شده ايد.اما بينديشيد كه با اين كسرناچيز، بخش عمده زندگي شما سالم وبدون دغدغه سپري خواهدشد.براي تشويق خود حتي مي توانيد روزهائي كه تحت رژيم بوده ايد راازكل ماههاي عمرخود(1080ماه براي 90 سال) كم كنيد.
11. زماني كه وزن خودراكم نموديد، چه بايدكرد:هرگاه به وزن مطلوب خودبرسيد، بايد آنرا حفظ كنيد.چراغ قرمزبراي شما همينجا ست.هرگزازاين چراغ قرمزردنشويد.بيادداشته باشيد كه تغييرات 2 تا 5 كيلوگرم وزن مي تواند طبيعي باشد.بنابراين همواره 5كيلوگرم بيشترازوزن طبيعي خودرابعنوان چراغ قرمزدرنظربگيريد.مثلا اگروزن مطلوب شما 65 كيلوگرم باشد، چراغ قرمزشما 70 خواهد بود.بنابراين هيچگاه نگذاريد وزن شما ازاين مقداربيشترشود.
12. با حواس کامل غذا بخورید.
حواس شما بهترین راهنمای شما برای خوردن هستند. چنانجه حس شامه ویا چشایی شما از نوع خاصی غذا امتنا نمود بهتر است که از خوردن آن اجتناب نمایید. زیرا حواس شما بهترین راهنما برای خوردن موادی است که تاثیرمضري بر بدن نخواهد داشت.
13. در نهایت آرامش و علاقه بخورید.دستگاه گوارش جهت هضم و جذب نیازمند آرامش و آسایش می باشد . لذا از هرگونه درگیری فکری ، بحث و جدل ، تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه و یا انجام کارهای فکری ( حساب و کتاب دفتری اداره ویا بررسی دخل و خرج محل کار ) موقع تناول غذا حتما اجتناب کنید، بگذاريد اعصاب ودستگاه گوارش شما درآرامش كاركنند.
14. رژیمهای غذایی مختلف را تجربه کنید.
اولا بدینوسیله شما تمام مواد غذایی شامل ویتامینها و املاح ضروری بدن را بطور طبیعی مصرف میکنیدودوم آنکه از مصرف مستمر مواد توکسیک که بطور معمول درون مواد غذایی حتی بظاهر سالم وجود دارد( نظیر افلاتوکسین موجود در کپکهای مستقر بر میوه ها و یا ماده کاناوانین موجود بر جوانه یونجه )اجتناب خواهد شد.
15. همیشه غذاهای تازه مصرف کنید. مواد یخ زده ، منجمد، کنسرو شده ، سنتتیک ، خشک شده گرچه در زندگی نوین جای مهمی یافته اند ولی سعی کنید حتی الامکان از مواد تازه استفاده نمایید. بهتر است ذایقه خود را با مواد تازه و بوی و رنگ بکر و طبیعی آنها وفق دهیدو از خوردن خود لذت ببرید.
16. همیشه کمتر از نیاز خود بخورید . ثابت گشته حیواناتی که کمتر از همنوعان خود تغذیه شداه ندعمر طولانی تری داشته و سالمتر نیز زیسته اند. توصیه می شود اگر می توانید روزه بگیرید تا بدینوسیله دستگاه گوارش شما و لاجرم بدنتان مدت کوتاهی استراحت کند.
17. بیشتر از مواد غذایی ساده استفاده کنید. البته همه ما از خوردن پیتزا ویا ساندویچ کالباس لذت می بریم ولی آیا مطمین هستید که مواد بکار رفته در آنها سالم و بهداشتی می باشد . همیشه از خوردن سالاد ساده ( مخلوط گوجه و خیار و پیاز و کاهو با اندکی روغن زیتون ) یا ساندویچ نان و پنیر و سبزی ویا مصرف خوراکهای ساده ای همچون املت خرما ویا املت گوجه لذت ببرید و ذایقه خود را نیز با این مواد وفق دهید.دیده شده رژیم اصلی افرادی که عمر طولانی دارند ( بالای 100 سال ) و تندرست زندگی می کنند شامل مواد ساده وطبیعی ( عمدتا لبنیات و گیاهان و کمتر از پروتیین ) است.
18. از رژیم غذایی متعادل استفاده کنید . رژیم متعادل شامل نسبتهای مطلوبی از 3 ماده اصلی است: کربوهیدراتها ، چربیها ، قندها.
19. سبزیجات را فراموش نکنید.اکثر آنها بسیار کم چربی و کم پروتیین و برخی نظیر سیب زمینی و کدو سرشار از نشاسته اند. سبزیجات مملو از املاح ( پتاسیم ) ویتامینهاو فیبر میباشند. البته هیچوقت جوانه یونجه و جوانه عدس ، قارچ خام ، نخود سبز و لوبیا سبز خام نخورید( نوعی ماده در قارچ است که باحرارت نابود نشده و احتمالا با ایجاد انواعی از سرطانها ارتباط داردلذا در مصرف آن امساک کنید.)سبزیجات سالادی ( کاهو ، خیار ، تربچه ،شاهی و....) بهتر است خام مصرف شوند.برخی سبزیجات خام و پخته آن مفید است ( سیر ، پیاز ، پیازچه ، کرفس ، هویج ، شلغم ، مارچوبه ، گوجه فرنگی ، فلفل ).سایر سبزیجات را بهتر است پخت .اما زیادتر از حد لازم که رنگ آنها را تغییر دهد نباید حرارت داد.Tip 20

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.