تازه های بیماری ها و اختلالات

نوزاد: بدوتولد

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بقاء نوزادبلافاصله پس ازتولد، بستگی کامل به تنفس هوازی دارد.آلوئول های انباشته ازمایع ،باهوااتساع یافته وبابرقراری جریان خون ،تبادل اکسیژن ودی اکسید کربن صورت می گیرد.

نوزادبلافاصله پس ازتولد،شروع به تنفس وگریه می کند،که بیانگرتنفس فعال است.عواملی که براولین تنفس تاثیرگذارهستندعبارتنداز:

1ـ تحریک فیزیکی : هماننددر دست گرفتن نوزاد بهنگام زایمان

2ـ محرومیت از اکسیژن و احتباس دی اکسید کربن : که دفعات و شدت حرکات تنفسی را قبل وبعدازتولد افزایش می دهد.

3ـ فشردگی قفسه سینه :که طی نزول در لگن و درزایمان واژینال باعث دفع مایعی به حجم تقریبی یک چهارم ظرفیت باقیمانده عملکردی نهایی ازریه نوزادمی شود.

باتولد نوزاد ، مایع باقیمانده درون ریه توسط گردش خون ،وبه مقدارکمتری توسط مجاری لنفاوی، تخلیه می شود.تاخیردرخروج این مایع سبب سندروم تاکی پنه گذرای نوزادی (TTN ) می شود[به اختلالی گویندکه نوزادطی آن به تندی تنفس داشته وحتی ازخوردن شیرامتناع می کند. درمواردشدید، نیازبه بستری نوزاداست].باکاهش فشارخون شریان ریوی ،داکتوس آرتریوزوس (یک مجرای شریانی بین شریان ریه وآئورت ، که بازبودن آن طی دوران جنینی بسیارمهم است) نیزبسته می شود. ، پس از تقریباً 5 تنفس ، تغییرات فشاری ـ حجمی حاصل از هر تنفس در نوزاد طبیعی و رسیده ، کاملاشبیه بالغین می شود. بنابراین ، الگوی تنفس از دم های سطحی واپیزودیک ،که ویژگی جنین است، به دم های منظم و عمیق تر تبدیل می گردد . سورفاکتانت (یک ماده ضروری درحفظ ثبات ریه) ، مترشحه از پنوموسیت های تیپ II ،کشش سطحی آلوئولی را کاهش داده و بدینگونه، مانع از کولاپس ( رویهم قرارگرفتن ) ریه ها طی بازدم می شود.کافی نبودن سورفاکتانت ، که در پره ترم (نارس ها) شایع است ، منجربه سندرم دیسترس تنفسی می شود. ttn

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.