تازه های بیماری ها و اختلالات

امتیازآپگار

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آپگار، یک معیارعددی است که توسط متخصصین نوزادان ارائه شده تابکمک آن بتوان نوزادرا دربدو تولد بررسی نموده وبراساس آن ، کمک های لازم رابرای ادامه حیات نوزاد فراهم نمود.

دراین معیار، از5 مقیاس استفاده می شودکه عبارتنداز:ضربان قلب ، تلاش تنفسی ، تونوسیته عضلانی ، تحریک پذیری رفلکسی ، و رنگ بدن.apgar

هریک ازاین مقیاس های ارزیابی شده وبه هرکدام امتیازی بین صفر تا 2 داده می شود . امتیاز کل ، در دقایق 1 و5 پس از زایمان محاسبه می شود . امتیاز دقیقه اول ، نیاز به احیاء فوری رامشخص می کند. امتیاز دقیقه پنج ،بخصوص تغییر امتیاز از دقیقه اول تا پنج ،معیار مفیدی برای کفایت احیاء می باشد. امتیاز آپگاربرای پیش آگهی بقاء نوزاد نیز حائز اهمیت است. نکات مهم درتفسیر امتیاز آپگار عبارتند از :

1ـ چون برخی معیارهای آپگار ، تا حدی وابسته به بلوغ فیزیولوژیک نوزاد است ،یک پره ترم(نوزادنارس) سالم صرفاً بعلت نارسی ممکن است آپگار پایینی بگیرد .

2ـ باتوجه به آنکه آپگار تحت تأثیر عواملی همچون ناهنجاری های جنینی ، داروهای مادرو عفونت قراردارد،اطلاق پائین بودن آپگاردراینگونه مواردبه آسفیکسی یا هیپوکسی ، به معنی گمراهی ازامتیازبندی مناسب است[بعبارتی باید اختلالات فوق رامدنظرداشته ودرمعیارآپگار، دخالت ندهیم].

3ـ چنانچه در دقایق 10 ، 15 و 20 ، آپگارنوزاد 3 یاکمتر باشد ، گرچه عوارض عصبی (مثل تشنج وعقب ماندگی ذهنی) در آینده افزایش می یابد ، ولی بروزناتوانی رادر آینده نشان نمی دهد .

4ـ آپگار به تنهائی نمی تواند هیپوکسی رابعنوان علت فلج مغزی مطرح کند. آسفیکسی شدیدکه سبب آسیب حادعصبی درنوزاد بهنگام زایمان می شود، باید این معیارها راداشته باشد: 1ـ اسیدمی شدید با pH شریانی بند ناف کمتر از 7 و کمبود اسید ـ باز 12mmol/L یا بیشتر ؛ 2ـ آپگار 0 تا3 که برای 10 دقیقه یابیشتر ادامه یابد ؛ 3ـ تظاهرات عصبی مانند تشنج ، کوما ، یا هیپوتونی ؛ و 4ـ اختلال عملکرد چند سیستم ( قلبی ـ عروقی ، گوارشی ، خونی ، ریوی ، یا کلیوی).

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.