تازه های بیماری ها و اختلالات

سندرم دیسترس تنفسی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مقداری از مایع ریه ، حین فشرده شدن قفسه سینه در زایمان واژینال (مسیرتناسلی) خارج و مابقی از راه لنفاتیک جذب می شود .rds1

سورفاکتانت (ماده ای که بطورنرمال درون حبابچه های ریه ترشح شده ومانع ازفروپاشی ریه می شود) با کاهش کشش سطحی و جلوگیری از کلاپس ریه طی بازدم ، موجب تثبیت آلوئول (حبابچه) می شود.درصورت کافی نبودن سورفاکتانت ،غشاء هیالن (پرده ای مات) در برونشیول انتهایی و آلوئول (حبابچه)  ایجاد شده و دیسترس تنفسی روی می دهد .گرچه این سندروم در پره ترم ها(نارس ها) دیده می شود ولی در نوزادان ترم مبتلا به سپسیس (عفونت) یا آسپیراسیون مکونیوم (ورودمدفوع جنینی به داخل مجاری تنفسی) نیزاتفاق می افتد. احتمال گرفتاری پسران در مقایسه با دختران بیشتربوده ، و شیوع و شدت بیماری در نوزادان سفید پوست بیشتر از سیاه پوستان است . سندروم معمولا با افزایش تنفس و تو رفتگی دیواره سینه ، بازدم همراه ناله و لرزش پره بینی تظاهرمی کند . شنت خون از نواحی بدون تهویه ریه ، موجب هیپوکسمی و اسیدوز متابولیک و تنفسی خواهدشد . گاهی اختلال درگردش خون محیطی و افت فشار خون سیستمیک (عمومی) نیز مشاهده می شود .تصویررادیوگرافی سینه بصورت ارتشاح رتیکولوگرانولر منتشر همراه با برونکوگرام هوا می باشد . نارسایی تنفسی به علت سپسیس ، پنومونی(ذات الریه) ، آسپیراسیون مکونیوم ، پنوموتوراکس (وجودهواداخل قفسه سینه) ، تداوم گردش خون جنینی ، نارسایی قلبی و ناهنجاری های ساختمان قفسه سینه مثل فتق دیافراگم اتفاق می افتد .همچنین جهش درتولید پروتئین سورفاکتانت می تواند منجربه RDS شود . آلوئول (حبابچه) ها بعلت ناکافی بودن سورفاکتانت ، ناپایداربوده وبااندک فشاری دچارکلاپس می شوند.تغذیه سلول ها ی ریه بعلت هیپوکسی وکاهش فشارخون سیستمیک ، دچاراختلال می شود.گردش خون جنینی تقریبا پایدارمانده ، که حاصل آن افزایش فشارخون ریه وشنت راست به چپ است. باشروع اکسیژن درمانی ، بستر عروقی اتساع یافته و شنت معکوس می شود . این غشاء بارنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین بصورت بی شکل و ائوزینوفیلی به نظررسیده ولذا بیماری غشاء هیالن نیز خوانده شده است . rds

درمان :تنها عامل در بقای این نوزادان ، بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) است . گرچه هیپوکسمی نیاز مند اکسیژن است ، ولی اکسیژن بیش از حد می تواندمنجربه آسیب اپی تلیوم تنفسی و شبکیه شود . فشار مثبت ومداوم راه هوایی (CPAP) می تواند با جلوگیری از کلاپس آلوئول (حبابچه) و کاهش غلظت بالای اکسیژن دمی ، بشدت از مورتالیته نوزادان بکاهد. عوارض CPAP شامل اختلال در اندوتلیوم و اپی تلیوم ، بصورت ترومای فشاری (باروتروما) ، و همچنین اختلال در بازگشت وریدی می باشد . در روش تهویه نوسانی با فرکانس بالا ازآنجائی که از فشاری ثابت ولی اندک با نوسان ها ی کوچکتراستفاده می شود ،خطر باروتروما( آسیب ناشی ازفشارهوا) کمتراست . با این روش می توان حجم مطلوب ریوی رابرقرارنمود وبدون آسیب آلوئول (حبابچه) ، CO2 را حذف کرد .البته تهویه مکانیکی ، علیرغم فوایدی که دارد،از عوامل مهم بیماری مزمن ریه ،یعنی دیس پلازی برونکوپولمونری (رشدنامناسب مجاری تنفسی وریوی) ، می باشد .برای جلوگیری ازاین بیماری، گلوکوکورتیکوئید (کورتون) تجویزمی شده است.ولی بعلت آثار نامطلوب عصبی ـ روانی و فواید محدودی که دارند، تجویزآن ممنوع شده است . البته تجویز کورتیکواستروئید در اواخر دوره نوزدی ، تنها درصورتی مجازاست که نتوان نوزاد را از تهویه مکانیکی جدا نمود . مصرف اکسید نیتریک استنشاقی به منظوربهبود وضعیت درنوزادان تحت درمان با تهویه مکانیکی ،هنوزدرحدتحقیقات است.

پیشگیری با سورفاکتانت : ازسورفاکتانت اگزوژن جهت جلوگیری ازبیماری غشاء هیالین استفاده می شود.ترکیبات موجود حاوی سورفاکتانت های بیولوژیک یا جانوری مانند سورفاکتانت گاوی (Survanta ) ، گوساله (Infasurf ) ، خوکی(Curosurf) یا سورفاکتانت صناعی (Exosurf) می باشد . لوسیناکتانت (Surfaxin R) یک ماده صناعی حاوی سینول پپتید KL4 ، جهت کاهش التهاب ریه، است . سورفاکتانت ، مهمترین عامل کاهش مورتالیته نوزادان در 25 سال اخیر بوده است . از این روش برای پروفیلاکسی در نوزادان پره ترم مستعدبه این بیماری و نیزبرای نجات نوزادان مبتلا به آن ، استفاده شده است . تجویز کورتیکواستروئید قبل ازتولدهمراه با سورفا کتانت ، باعث کاهش بیشتر مورتالیته شده است . سورفاکتانت پروفیلاکتیک باعث کاهش خطر پنوموتوراکس ، آمفیزم بینابینی ریه ، دیسپلازی برونکوپولمونری و مورتالیته شده است.

عوارض :غلظت بالای اکسیژن و فشار بالای آن می تواندموجب دیس پلازی برونکوپولمونری شود .عارضه شایع دیگر آن ،هیپرتانسیون ریوی است .هیپراکسمی مداوم سبب رتینوپاتی نارسی ، سابقامعروف به فیبروپلازی خلف عدسی ، در نوزادان نارس می شود . باوقوع هریک ازاین عوارض ، خطر اختلال حسی –عصبی بشدت افزایش می یابد.

پیشگیری :احتمالاً به جزپروژسترون ، هیچ روش دیگری برای پیشگیری یا درمان زایمان پره ترم راجعه وجود ندارد . تجویز کورتیکواستروئید بین هفته های 24 تا 34 بارداری ، موجب کاهش دیسترس تنفسی و خونریزی داخل بطنی در نوزادان پره ترم می گردد .توصیه شده که تمام زنان در معرض خطر زایمان پره ترم دراین فاصله ازحاملگی ، کاندید درمان شوند .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.