تازه های بیماری ها و اختلالات

آمنیوسنتزبرای بلوغ ریه جنین

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چنانچه محیط درون رحم برای ادامه حیات جنین نا مساعدباشد ، حتی اگر پره ترم ( نوزاد نارس) باشد ، توصیه به زایمان شده است.amniocentesis2

چنانچه ادامه حیات بدون خطربوده ومعیاری برای زایمان انتخابی به منظور حفظ تندرستی جنین وجودنداشته باشد،بهتراست بلوغ ریه جنین بکمک آنالیز آمنیوسنتز(نمونه برداری ازمایع کیسه آب مادر) ومایع آمنوتیک ،بررسی شود.amniocentesis

نسبت لسیتین ـ اسفنگومیلین (L/S) :سابقا این نسبت ، تست طلایی بلوغ ریه محسوب می گردید ، ولی امروزه چنین نیست .لایه فعال سطحی که مانع کلاپس آلوئول (حبابچه) می شود، از لسیتین یا همان دی پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC) به اضافه فسفاتیدیل اینوزیتول و بخصوص فسفاتیدیل گلیسرول ،تشکیل شده است . قبل از هفته 34 ، لسیتین و اسفنگومیلین با یک غلظت در آمنیون وجود دارند ، ولی در هفته های 32 تا 34 ، غلظت لسیتین نسبت به اسفنگومیلین بیشترمی شود .هرگاه لسیتین حداقل دو برابر اسفنگومیلین باشد ( نسبت L/S ) ، خطر دیسترس تنفسی کاهش خواهدیافت . بعلت وجود لسیتین و اسفنگومیلین در خون و مکونیوم ، آلودگی با این مواد می تواند نسبت L/S را کاهش دهد .

  تست های مستقیم باکاربردشایع دربررسی بلوغ ریه جنین
 
 
    مقدارپیش بینی عمده (درصد)   
تست a روش زمان وراحتی تست b آستانه منفی رسیده – مقدارپیش بینی مثبت نارس – مقدارپیش بینی نتایج اثرات آلودگی خون نتایج اثرات آلودگی مکونیوم نمونه ترشح واژینال
نسبت لستین / اسفنگومیلین کروماتوگرافی لایه نازک 4+ 2–3.5 95–100 33–50 بله بله نه
فسفاتیدیل گلیسرول کروماتوگرافی لایه نازک 4+ موجود( معمولا بیش از3% فسفاتیدیل توتال) 95–100 23–53 نه نه بله
  آنتی سرم با AminoStat-FLM 1+ 0.5 = مثبت پائین; 2 = مثبت بالا 95–100 23–53 نه نه بله
پولاریزاسیون فلورسان پولاریزاسیون فلورسان با  TDx-FLM II 1+ 55 mg/g آلبومین d 96–100 47–61 بله بله بله
اندکس ثبات کف افزودن اتانول به آمنیون،محلول تکان داده شده، وجودحباب پایداردرمنیسک ملاحظه می شود 2+ 47 95 51 بله بله نه
چگالی نوری در 650 nm خوانش اسپکتروفتومتریک 1+ چگالی نوری0.15 98 13 موجود نیست موجود نیست موجود نیست
شمارش جسم هماتولوژی تجاری 2+ 30,000–40,000 (تحقیقی ) 97–98 29–35 بله نه موجود نیست
نمونه تجاری برای همه تست ها وجوددارد، بجزچگالی نوری وشمارش جسم لاملار a
طیف پیچیدگی:1+ بیانگرسادگی است (همیشه دم دست است،زمان کوتاه است، زحمت پرسنل زیادنیست)،4+: بیانگرپیچیدگی یا مشکل بودن ،وزمان گیربودن است . b
مقدارپیش بینی مثبت ،به احتمال سندروم دیسترس تنفسی نوزادی درزمانی گفته می شود که نتیجه تست بلوغ ریه ، نارس باشد. c
فراورده وروش تست توسط سازنده ،تغییرکرده است.فعلا،آستانه بلوغ 55 می باشد.درروش اصلی ،70 بود. d

فسفاتیدیل گلیسرول (PG) :معتقدبودند که درصورت دیابت مادری ،حتی اگرنسبت L/S از 2 بالاترباشد، نوزاد دچاردیسترس تنفسی خواهدشد .بنابراین توصیه شده که فسفاتیدیل گلیسرول در مایع آمنیون اندازه گیری شود .مشخص نشده که آیاخوددیابت یا میزان کنترل بیماری سبب مثبت کاذب شدن تست فسفولیپیدمی شود.

پلاریزاسیون فلوئورسانس : روش دیگری برای سنجش بلوغ ریه جنین است . دراین روش (بکمک تست تجاری TDx-FLM ) ازنسبت سورفاکتانت به آلبومین در مایع آمنیون، سانتریفوژنشده ، استفاده و نتیجه طی 30 دقیقه مشخص می شود . گفته شده هرگاه این نسبت 50 یا بالاتر باشد ، در 100% موارد بلوغ ریوی راتائید می کند . این تست حتی در زنان مبتلا به دیابت ، نتایج مساوی یا بهتر از نسبت L/S ، اندکس پایداری کف (foam stability index) ،یا تست فسفاتیدیل گلیسرول دارد .

سایرتست ها :تست پایداری کف یا تست تکانش (shake test) ، مبتنی براین پدیده است که سورفاکتانت موجود در مایع آمنیون درترکیب با اتانول ، کف پایداری در سطح اشتراک مایع ـ هوا ایجاد می کند . اما آلودگی ناچیز وفراوانی نتایج منفی کاذب ، ازمشکلات تست هستند . تست ها ی Lumadex-FSI ،پلاریزاسیون فلورسنت (میکروویسکومتری) ، جذب مایع آمنیون در طول موج 650-nm ، و شمارش جسم تیغه ای (lamellar body count) ، دیگرروش های موجودبوده وبا تست TDx-FLM و نسبت L/S ، قابل مقایسه هستند . amniocentesis comp

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.