تازه های بیماری ها و اختلالات

خونریزی داخل جمجمه ای نوزادان

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خونریزی داخل جمجمه ای درنوزادان ، ازحوادث خطرناک ونگران کننده برای والدین ونیزپزشک معالج می باشد.intracranial hemorrhage

این نوع خونریزی درنوزادان شامل 4 نوع است :

  • خونریزی ساب دورال معمولاً ناشی از تروما
  • خونریزی ساب آراکنوئید و خونریزی داخل مخچه ای معمولاً در نوزادان ترم بعلت تروما و در نوزادان پره ترم بعلت هیپوکسی
  • خونریزی دور بطنی ـ داخل بطنی ناشی ازتروما یا آسفیکسی درنیمی ازنوزادان ترم وباعلت نامشخص دریک چهارم موارد

خونریزی دور بطنی در نوزادان پره ترم تابع چندین عامل، شامل حوادث هیپوکسیک ـ ایسکمیک ،عوامل آناتومیک ، کواگولوپاتی(اختلالات انعقادی) و بسیاری موارد دیگرمی باشد . پیش آگهی خونریزی ، به محل و وسعت آن بستگی دارد . مثلاً اختلال نرولوژیک در خونریزی ساب دورال و ساب آراکنوئید اغلب ناچیزویا هیچ است .ولی خونریزی داخل پارانشیم ، می تواند سبب آسیب جدی دائم گردد.

  • ·خونریزی دور بطنی ـ داخل بطنی

پارگی مویرگ های شکننده درون ماتریکس ژرمینال ،سبب خونریزی به درون بافت مجاورشده که می تواند به سیستم بطنی و پارانشیم مغزی گسترش یابد . این حادثه بطورشایع درپره ترم ها ، بخصوص قبل از هفته 32 ، و گاهی نیز در نوزادان ترم مشاهده می شود. اغلب خونریزی ها طی 72 ساعت پس از تولد بروزمی کنند ، ولی تا 24 روز پس از تولد هم دیده شده اند . خونریزی داخل بطنی پیش از زایمان نیزاتفاق می افتد. تقریبانیمی از خونریزی ها بدون علامت هستند ، واکثرخونریزی های کوچک ماتریکس ژرمینال و مواردمحدود به بطن های مغزی بدون عارضه بهبودی می یابند . ضایعات بزرگ ممکن است سبب هیدروسفالی یا لوکومالاسی دور بطنی شود . خطر فلج مغزی متناسب با شدت لکومالاسی دور بطنی است .

پاتولوژی : آسیب شبکه مویرگی ماتریکس منجربه نشت خون به بافت مجارمی شود.شبکه مویرگی درپره ترم ها به دلایلی بسیارشکننده تراست .اولا ، ماتریکس ژرمینال زیراپاندیم ، بسیارضعیف می باشد.دوما ، عروق وریدی این ناحیه بگونه ای است که سبب استازواحتقان میشود،بنابراین عروق مستعدپارگی هستند.سوما ،خودتنظیمی عروق قبل ازهفته 32 ، بخوبی عمل نمی کند.حتی اگر خونریزی وسیع یا سایر عوارض زایمان پره ترم ، منجر مرگ نوزاد نشوند ، باز هم معلولیت های شدید درانتظارنوزاد خواهدبود . اکثرعوارض خونریزی دور بطنی ـ داخل بطنی ناشی ازلکومالاسی پری ونتریکولاربوده است.

شیوع خونریزی بطنی بستگی به سن بارداری در زمان تولد دارد. شواهدخونریزی در تقریبا نیمی از نوزادان متولدشده قبل از هفته 34 و تنها در 4% از نوزادان ترم، دیده می شود. در نوزادان با وزن تولد بسیار کم، شروع خونریزی ، بسیارزودرس و خطر درگیری پارانشیم ،بسیاربیشتراست. لذا بیشترین میزان مرگ و میردراین نوزادان دیده می شود . نوزادان پره ترم سیاه پوست ، بطورمتفاوتی درمعرض خطرخونریزی داخل بطنی هستند. درجه بندی زیرجهت تعیین وسعت ضایعه و تخمین پیش آگهی خونریزی ارائه شده است : درجه 1 : خونریزی محدودبه ماتریکس ژرمینال ، درجه 2 : خونریزی داخل بطنی ، درجه 3 : خونریزی با اتساع بطن ها ، ودرجه 4 : گسترش خونریزی به پارانشیم

درخونریزی درجه 1 و2 ، میزان بقاء بیش از 90% و میزان معلولیت حدود 3 درصد، مشابه نوزادان گروه شاهد، است . میزان بقاء برای خونریزی درجه 3و4 ، تنها 50% می باشد. پیش آگهی تکامل عصبی درنوزادان با وزن تولدبسیارکم ،مبتلا به خونریزی درجه یک یا دو ، پس از 20 ماه بسیاربدترازگروه شاهدبوده است .

عوامل دخیل :خونریزی درماتریکس ژرمینال و عارضه آن لکومالاسی دور بطنی ، به عوامل متعددی بستگی دارد . عروق درون جمجمه نوزادپره ترم ، شکننده بوده زایمان پره ترم نیز معمولاًهمراه عفونت است . این دو زمینه را برای فعال شدن آندوتلیوم ، چسبندگی پلاکت ها ، و ترومبوزمستعدمی کند .چنانچه PH شریان نافی کمتر از 2/7 باشد ، خطر خونریزی درجه 3 یا 4 حدوداً سه برابربیشترمی شود . سندرم دیسترس تنفسی و تهویه مکانیکی ازعلل شایع دراین رابطه هستند . هپارین نیزخطر خونریزی ماتریکس ژرمینال را چهار برابرافزایش می دهد .

پیشگیری با کورتیکواستروئید قبل از تولد : ظاهرا تجویزکورتیکواستروئید دست کم 24 ساعت قبل اززایمان ، می تواند ازشیوع وشدت خونریزی داخل بطنی پیشگیری کند. دربیانیه مجمع مؤسسات ملی سلامت چنین آمده که درمان پیش از تولد با کورتیکو استروئید در نوزادان پره ترم، بین هفته های 24 تا 32 ، بویژه هرگاه با سورفاکتانت همراه شود ازمیزان مورتالیته ، دیسترس تنفسی و خونریزی داخل بطنی می کاهد . بنظرمی آید که این درمان برای پارگی زودرس پره ترم پرده ها نیزمفیدواقع می شود .البته تجویزمکرر استروئید در دوره پیش از تولدمجازنیست.

سایر شیوه های پیشگیری :کارائی فنوباربیتال ، ویتامین K ، ویتامین E و یا ایندومتاسین در کاهش شیوع یا شدت خونریزی داخل جمجمه ای ، زمانی که به نوزاد یامادرحین زایمان تجویزشود،هنوزموردتائیدنیست. سولفات منیزیم نیزاحتمالااز خونریزی دوربطنی پیشگیری می کند .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.