اختلالات مغزی نوزادان

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آسیب مغزی ازحوادث معدودی است که والدین ومتخصصین رابشدت نگران می کند.babybrain

اختلالات و آسیب های مغزی ، همچون فلج مغزی ، تحت تاثیرعوامل مختلف وپیچیده ژنتیک ، فیزیولوژیک ، محیطی و زایمانی است .آسفیکسی زایمان طبق تعریف آکادمی زنان آمریکا ، شامل هر سه مورد زیر می باشد :

1ـ اسیدمی شدید متابولیک یا مختلط (PH زیر 7) که درنمونه خون شریان نافی تائید شده باشد.

2ـ نمره آپگارصفر تا 3 ، بیشتر از 5 دقیقه .

3ـ شواهدی ازمشکلات نرولوژیک مانند حملات تشنج ، اغماء ، هیپوتونی ،یا اختلال عملکرد یک یا چند سیستم قلبی ـ عروقی ، گوارشی ، خون ، ریوی و یا کلیوی .

چنانچه این سه عامل همراه با آسیب مغزی باشند ،آن را انسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک پری ناتال می نامند. نکته مهم اینکه فقدان این شرایط ، بر اهمیت ارتباط بین حوادث پیش اززایمان باایجاداکثرمواردفلج مغزی اشاره می کند.