تازه های بیماری ها و اختلالات

انسفالوپاتی نوزادی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طبقه تعریف آکادمی زنان آمریکا و AAP ، انسفالوپاتی نوزادی شامل ترکیبی ازاختلال درسطح هوشیاری ، تون ، رفلکس ها ، تغذیه ، تنفس و یا حملات تشنجی در نوزاد ترم یا نزدیک به ترم است .neonatal cooling

تنها در صورتی می توان فلج مغزی را به حوادث اینتراپارتوم (هنگام زایمان) منسوب نمودکه نوزاد دچار انسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک شده باشد . از انواع مختلف فلج مغزی ، تنها نوع کوادری پلژیک اسپاستیک (فلج هرچهاراندام که توام با سفتی باشد) آن می تواندناشی ازکاهش ناگهانی خونرسانی قبل از زایمان باشد. حوادث حین زایمان بندرت سبب فلج ازنوع همی پارتیک (بی حسی نیمی ازاندام) ، همی پلژیک (فلج نیمی ازبدن) ، دی پلژی اسپاستیک (فلج دوپا) و آتاکسی می شود . فلج مغزی آتاکسیک و یا دیس کینتیک خالص، مخصوصااگر بااختلال یادگیری همراه باشد ، معمولاً منشأ ژنتیک دارد . هرچندکه بدون شک برخی موارد فلج مغزی ناشی ازحوادث هیپوکسیک –ایسکمیک زمان تولد است ، ولی علت حداقل 70% از موارد انسفالوپاتی نوزادی به حوادث قبل اززایمان برمی گردد.چهار معیاراصلی ارائه شده که، حضورهمزما ن آن ها ، نشان می دهدکه یک حادثه حین زایمان جهت ایجاد فلج مغزی وجودداشته است:

1ـ اسیدوز متابولیک در خون شریان نافی که طی زایمان بررسی شده باشد : PHزیر 7 و کمبود باز 12 mmol/Lیابیشتر.

2ـ شروع زودرس انسفالوپاتی متوسط یاشدید ، در نوزادانی که در هفته 34 یا پس از آن متولد شده اند .

3ـ فلج مغزی کوادری پلژیک اسپاستیک یا دیس کینتیک

4ـ رد سایر علل احتمالی مانند تروما ، اختلالات انعقادی ، عفونت ها و یا اختلالات ژنتیک

پنج معیارنیزوجودداردکه ، همزما ن باهم، نشان می دهد که آسیب احتمالی طی 0تا 48 ساعت پس از زایمان اتفاق افتاده است :

1ـ بروزهیپوکسی بلافاصله قبل یا حین زایمان

2ـ برادیکاردی ناگهانی و مداوم جنین و یا فقدان تغییرات در ضربان قلب جنین در حضور افت پایدار ، تأخیری یا متغیر، معمولاً پس ازیک حادثه هیپوکسیک درزمانی که الگوی ضربان قلب جنین قبلاً طبیعی بوده است .

3ـ نمره آپگار صفر تا 3 پس از دقیقه پنج

4ـ شروع اختلال مولتی سیستم طی 72 ساعت پس از تولد .

5ــ مشاهده شواهدی ازناهنجاری حاد وغیر کانونی مغزی در تصویر برداری اولیه .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.