تازه های بیماری ها و اختلالات

عقب ماندگی ذهنی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شیوع نوع شدید آن 3 در 1000 کودک است . دلایل درجدول آمده اند .

همراهی شایعی بین زایمان پره ترم و عقب ماندگی ذهنی وجوددارد. عقب ماندگی ذهنی ایزوله ، بدون ارتباط با صرع یا فلج مغزی ، بندرت به دلیل هیپوکسی پری ناتال می باشد . Mental Retardation1

برخی علل اتیولوژیک عقب ماندگی شدیدذهنی
فاکتور درصد
پره ناتال (قبل اززایمان)   73
کروموزومی 36  
ژن های جهشی 7  
آنومالی های مادرزادی متعدد 20  
اکتسابی :عفونت ها،دیابت،محدودیت رشد 10  
پری ناتال(دوران پیرامون زایمان)   10
آسفیکسی یا هیپوکسی 5  
علت های نامشخص 5  
پست ناتال( پس اززایمان)   11
نامشخص   6

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.