تازه های بیماری ها و اختلالات

کمخونی درنوزاد

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میانگین غلظت هموگلوبین بند ناف پس از هفته 35 حدود 17 g/dL است و چنانچه کمتراز 14 g/dL باشد ، غیر طبیعی می باشد.

هموگلوبین ممکن است بعلت انتقال خون ازجفت به جنین ، تا 20% افزایش یابد .کلامپ تاخیری ناف ،با افزایش غلظت هموگلوبین به میزان 2/2g/dL همراه است ، گرچه هیپربیلی روبینمی تاحدنیازبه فتوتراپی، نیز به دو برابر افزایش می یابد . ولی چنانچه جفت قطع یا پاره شده ، یک رگ جنینی بریده یا پرفوره شده ، یا نوزاد قبل از کلامپ بند ناف بالاتر از سطح جفت نگه داشته شود ، غلظت هموگلوبین ممکن است کاهش یابد .

anemia of newborn in twin twin transfusion کمخونی درنوزادسمت راست ، وپرخونی درنوزادسمت چپ دردوقلویی

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.