تازه های بیماری ها و اختلالات

هیدروپس فتالیس

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تجمع غیر طبیعی مایع را در بیش از یکی از نواحی بدن ( مانند آسیت [تجمع مایع درون حفره شکم] و افوزیون پلور[تجمع مایع درون حفره قفسه سینه])، هیدروپس جنینی نامند .

Hydrops Fetalis

این وضعیت ناشی ازدوعلت ایمنی وغیرایمنی است . درنوع ایمنی ، نظیر ایزوایمونیزاسیون D، همولیز مزمن ومفرط منجربه آنمی شده و حاصل آن تحریک شدید هیپرپلازی اریتروئید در مغز استخوان ، طحال و کبد ، ودرنهایت اختلال عملکرد کبدی است . بزرگی قلب و خونریزی ریوی نیزدیده می شود . مایع درون قفسه سینه ، حفره شکم و پوست جنین انباشته می شود . جفت بشدت متورم، بزرگ و خمیری شده و کوتیلدون های بزرگ و برجسته همراه با ادم پرزها مشاهده می شود . گاهی تجمع مفرط مایع در پلورمنجربه نقص درتکامل ریه وبنابراین اختلال درتنفس نوزاد می شود . آسیت ، اسپلنومگالی و هپاتومگالی ، سبب دیستوشی شدید هنگام زایمان می شوند . تغییرات هیدروپیک شدید رامی توان براحتی باسونوگرافی مشاهده کرد.

پاتوفیزیولوژی هیدروپس ،کاملا مشخص نشده ولی احتمالا نارسایی قلبی بعلت آنمی شدید و هیپوکسی بوده ،و هیپرتانسیون پورت بعلت اختلال در پارانشیم پورت ( ناشی از خونسازی خارج از مغز استخوان) ، و کاهش فشار اونکوتیک (بعلت اختلال در عملکرد کبد و هیپو پروتئینمی) می باشد. شدت و مدت آنمی ، فاکتور اصلی در ایجاد و تاثیربر شت آسیت است . عوامل ثانویه شامل هیپوپروتئینمی بعلت آسیب کبدی و نشت اندوتلیوم مویرگی در اثر هیپوکسی بافتی است ، که منجربه دفع پروتئین و کاهش فشار اونکوتیک و در نهایت سبب تشدید هیدروپس می شود .

دربررسی نوزدانی که تحت ترانسفوزیون پس ازتولد بعلت هیدروپس قرارگرفتند ، فشاربالای وریدنافی ناشی ازهیدروپس طی 24 ساعت پس از ترانسفوزیون به حد طبیعی برگشته بود . باتوجه به آنکه هیپرتانسیون پورت به این سرعت برطرف نمی شود ، بنابراین افزایش فشارمی تواند ناشی از هیپوکسی میوکارد باشد . جنین مبتلا به هیدروپس ممکن است به دلیل آنمی شدید و نارسایی گردش خون در داخل رحم ، فوت شود . الگوی سینوزوئیدی ضربان قلب جنین ، ازعلائم آنمی شدید وتهدیدبه مرگ است . تغییرات هیدروپیک جفت ، ممکن است سبب پره اکلامپسی شود . جالب آن که مادر مبتلا به پره اکلامپسی ، دچار ادم شدیدی می شود که نظیرادم جنین است : این حالت را سندرم آینه ای می نامند .

نوزاد هیدروپیک چنانچه زنده باشد ، رنگ پریده ، شل و ادماتو واغلب نیازمند احیاء است . طحال و کبد بزرگ بوده ، وممکن است اکیموز وسیع یا پتشی پراکنده دیده شود . تنگی نفس و کلاپس گردش خون نیزمشاهده می شود .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.