تازه های بیماری ها و اختلالات

هیدروپس جنینی غیر ایمنی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هیدروپس به تجمع مایع بیش از حد در دو ناحیه ، یابیشتر، از بدن جنین گفته شده و اغلب با هیدرآمنیوس یا ضخیم شدن جفت همراه است .

hydrops fetalis symptoms

 

دلایل غیر ایمنی هیدروپس بسیار شایع تر ،87 % ، بوده ودوسوم موارد ناشی از اختلالات اینترنسیک جنین یا جفت بوده است .گاهی آسیت جنینی بدون سایرویژگی های هیدروپس وجوددارد، که پیش آگهی در این حالت به مراتب بهتر است . دربررسی 5437 حاملگی مبتلا به هیدروپس غیر ایمنی ، اختلالات قلبی ـ عروقی ، شامل اختلالات ساختاری و عملکردی، شایع بوده است (22%). گرچه ناهنجاری های کروموزومی ،13%، متنوع بودند ولی عوامل خونی ،10 %، معمولاًازمسیر پاتوفیزیولوژیک مشترک یکسانی تبعیت نموده که درنهایت منجر به آنمی و نارسایی قلبی ختم می شود .

اختلالاتی که سبب هیدروپس غیرایمون (در5437حاملگی) شده اند.
گروه درصد
قلبی عروقی 21.7
کروموزومی 13.4
خونی 10.4
عفونی 6.7
توراسیک 6.0
لنفاتیک 5.7
ترانسفوزیون قل قل 5.6
سندرومیک 4.4
مجرای ادراری 2.3
سایرموارد 6.0
ایدیوپاتیک 17.8

اتیولوژی : هیدروپس غیر ایمنی ، علت های بسیارمتنوع دارد. هیگروم کیستیک ، بخصوص زمانی که هیدروپس در سه ماهه اول یا اوایل سه ماهه دوم شناسائی شود، ازشایعترین علل بوده واکثراناشی ازآنوپلوئیدی می باشد. اختلالات قلبی در 20 تا 45 درصد از موارد هیدروپس غیر ایمنی دخالت دارد . نارسایی قلبی جنین ممکن است ناشی از آریتمی ، ناهنجاری شریانی ـ وریدی یا میوکاردیت ، بعلت مشکلات ایمنی یا عفونی ، باشد . یک سوم موارد هیدروپس ناشی ازناهنجاری های متعدد یا اختلالات کروموزومی است . در حاملگی چند قلو ، هیدروپس یک قل معمولاً ناشی از سندرم ترانسفوزیون قل ـ قل می باشد .دراینگونه موارد ، هیدروپس ناشی از نارسایی قلبی ، بعلت اضافه بار حجم و کاردیومیوپاتی هیپرتانسیو در قل گیرنده یا اختلال عملکرد میوکارد بعلت آنمی شدید در قل دهنده ، می باشد .

سایرعلل آنمی شدیدهمراه با هیدروپس ، عبارت است از : عفونت پاروویروس ، کوریوآنژیوم ، خونریزی حاد جنین به مادر ، و تالاسمی . اختلالات مادرزادی متابولیسم نظیر بیماری گوشه، گانگلیوزیدوز GMI ، و سیالیدوز نیزمی توانندسبب هیدروپس راجعه شوند . به ندرت ، ناهنجاری لنفاتیک می تواند منجربه شیلوتوراکس ایزوله یا آسیت شیلوس شود . شیلوتوراکس ازعلل قابل درمان هیدروپس است .

پیش آگهی :عموما پیش آگهی کلی هیدروپس جنینی چندان خوب نیست وهر چه دیرتراتفاق افتد ، بهتر است .

تشخیص: بررسی های آزمایشگاهی و سونوگرافی تنهادربرخی مواردمی تواند علت هیدروپس جنینی را ، بطورنمونه هیدروپس ناشی از ناهنجاری مادرزادی ، آریتمی یا عوارض دوقلویی ، مشخص کند. آزمایش خون مادر، براساس شرایط ، شامل الکتروفورز هموگلوبین ، رنگ آمیزی Kleihauer-Betke ، تست کومبس غیر مستقیم و تست سرولوژیک برای سیفیلس ، توکسوپلاسموز ، سیتومگالوویروس ، سرخجه و پاروویروس B19 می باشد. برای تعیین کاریوتیپ و بررسی عفونت ازآمنیوسنتزاستفاده می شود. حداکثر سرعت سیستولیک MCA ، می تواندبیانگر آنمی جنین باشد ، ودراینصورت نمونه گیری فوری از خون جنین توصیه می شود .

درمان : هیدروپس جنینی بندرت قابل درمان است . مثلا ، برخی تا کی آریتمی ها را می توان با دارو ، و آنمی شدید را با ترانسفوزیون خون درمان کرد . هیدروپس یک جنین در سندرم ترانسفوزیون قل ـ قل رامی توان با لیزر آناستوموزهای غیر طبیعی عروق ، کنترل نمود . ولی هیدروپس دراکثرمواردقابل درمان نبوده ودرنهایت موجب مرگ جنین یا نوزاد خواهدشد .چنانچه هیدروپس غیر ایمنی طول کشیده وا ختلالات قلبی و آنوپلوئیدی رد شده باشند ، بشرطی که جنین بتواندادامه حیات دهد، توصیه به زایمان می شود. درمورد جنین های بسیار پره ترم ،بهتراست منتظرماند. البته گاهی هیدروپس به طور خود بخودی بر طرف می شود .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.