تازه های بیماری ها و اختلالات

بلوک مادرزادی قلب

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پیش آگهی بدتر وریسک کاردیومیوپاتی اتساعی تاخیری دربلوک مادرزادی قلب ، چنانچه طی دوران رحمی شناسائی شود به مراتب بیشتراززمانی است که درکودکی شناخته شود.

 

congenital heart block

وانگهی ریسک عود بلوک مادرزادی در بارداری بعدی بیشتر است ، زیرا انواع مادرزادی اغلب ناشی از آنتی بادی ضد قلبی هستند . بسیاری از این زنان دچار لوپوس اریتماتوس یا سایر بیماری های بافت همبندی بوده و یابعدها به آن مبتلا خواهندشد. در زنانی که آنتی SS-A دارند ، جنین آن ها تنهایک در20 مورد ، دچار بیماری قلبی می شود . تقریبا نیمی از موارد بلوک قلبی مادر زادی دراثر آنتی SS-A مادری است. اکثر نوزادان علامت دار که زنده می مانند ، ازبدوتولدنیازمندپیس میکرمی شوند . همه جنین ها به بلوک قلبی دچارنشده و آنتی SS-A ممکن است به سایربافت های قلب متصل شود . چنانچه میوکاردیت وسیع باشد ، پیش آگهی ضعیف خواهدبود. دیده شده اگراین آنتی بادی با افیوژن ، برادی آریتمی وفیبروالاستوزاندوکارد همراه باشد، وضعیت جنین بعدازتولدبشدت وخیم خواهدشد.گفته اندکه میوسیت ها ی مبتلا ناشی ازدرگیری با سلول های مادری است (میکروکیمیریسم ).

درمان جنین : درهفت مورد برای افزایش موقت ضربان قلب جنین هائی که تعداد ضربان قلبی زیر 60 داشتند ، ازتربوتالین استفاده کردند .پیس میکر جنینی ، یکی از روش های درمانی است . درمطالعه 50 جنین مبتلا به بلوک قلبی ، دیده اندکه تجویز استروئیدهای فلورینه در13 مورداز18 جنین تحت درمان ، موجب بهبودچشمگیرو رفع افوزیون پلور ، آسیت و هیدروپس شده است .البته هیچگونه مطالعه موثقی دراین موردوجودندارد.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.