تازه های بیماری ها و اختلالات

سندرم آسپیراسیون مکونیوم

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ناشی از استنشاق مایع آمنیون آغشته به مکونیوم (مدفوع جنین) هنگام زایما ن بوده و موجب پنومونیت شیمیایی همراه با التهاب بافت ریوی ، انسداد مکانیکی مجاری هوایی و هیپوکسی درنوزاد می گردد .

meconium baby

این سندرم درمواردشدیدمنجر به هیپرتانسیون پایدار ریوی ، سایر عوارض و مرگ خواهدشد. نوزادانی که بشدت مبتلا هستند، حتی درصورت درمان بموقع، با مرگ ومیر بالاوعوارض نرولوژیک (عصبی) درازمدت گرفتار هستند.

ریسک فاکتورها : مایع آمنیون تقریبا در20% زایمان های ترم آغشته به مکونیوم است . آسپیراسیون این مایع پیش از زایمان بسیارشایع است .مکونیوم رقیق با مکانیسم های فیزیولوژیک طبیعی ، براحتی ازریه پاک می شوند .ولی در برخی موارد، مکونیوم استنشاق شده پاک نشده ومنجربه سندرم آسپیراسیون مکونیوم می شود . این سندرم پس از زایمان طبیعی نیزدیده می شود ، ولی احتمال بروز آن در صورت غلیظ بودن مکونیوم ، پست ترم بودن و یا محدودیت رشد جنین به مراتب بیشتراست .بنابراین بارداری هایی که با کاهش حجم مایع آمنیون و فشردگی بند ناف یا نارسایی رحمی ـ جفتی همراه هستند، بیشترین ریسک سندروم رادارند، زیرادراین موارددفع مکونیوم دیده می شود.

پیشگیری :متأسفانه آسپیراسیون پاتولوژیک مکونیوم را با ثبت ضربان قلب جنین نمی توان پیش بینی کرد . درمطالعات اولیه توصیه شده بود که ساکشن اوروفارنکس (دهان وحلق) طی زایمان سرجنین ،ولی قبل ازخروج قفسه سینه ، می تواند ازشیوع سندرم آسپیراسیون مکونیوم کم کند .ولی رعایت کامل این شیوه ، نتوانسته است ازشیوع سندروم بکاهد.وانگهی این نوزادان بطورهمزمان دچارهیپرتانسیون ریوی هستند که مشخصه آن افزایش غیر طبیعی بافت عضلانی شرایین ، باشروع قبل از تولد ، می باشد . نتیجه گرفته شد که تنها جنین های مبتلا به آسفیکسی مزمن ، به سندرم آسپیراسیون مکونیوم دچار می شوند.بنابراین چنین تفسیرشده که آسفیکسی مزمن قبل از زایمان منجربه آسیب عروق ریه ، هیپرتانسیون ریوی و برقرار گردش خون جنینی می شود .طبق توصیه AAP و آکادمی زنان آمریکا ، در صورت آغشتگی مایع آمنیون به مکونیوم ، بطوررایج نیازی به ساکشن اوروفارنکس و نازوفارنکس نیست . ولی نوزادبا اختلال تنفسی را باید انتوبه و ساکشن کرد تا مکونیوم وسایرمواد آسپیره شده از زیر گلوت تخلیه شود .

آمنیوانفوزیون : هرگاه مکونیوم غلیظ بوده وکاهش متغیر و مکرر ضربان قلب وجود داشته باشد ، تزریق سالین (محلول نمکی) به حفره آمنیون می تواندمفیدواقع شود . متأسفانه این روش در جنین هایی که دچار سندرم آسپیراسیون مکونیوم شده اند ، تاثیری نداشته و موردتائید آکادمی زنان آمریکا نیست .

درمان : این نوزادان حتما باید دربخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری وتحت درمان دقیق قرارگیرند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.