خونریزی ازنوزاد

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این اختلال به صورت خونریزی خود بخودی داخلی یا خارجی ، درهرزمانی بعدازتولد، تظاهرمی کند . Bleedingtendenccy

بیماری هموراژیک در اغلب موارد ناشی ازکاهش فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین X,IX,VII,V )K ، پروترومبین و پروتئین های S , C ) می باشد . خونریزی زودرس طی 48 ساعت پس از تولد ، در نوزاد مادرانی دیده می شودکه طی بارداری داروی ضد تشنج مصرف کرده اند . کاهش فاکتورهای انعقادی ناشی از کاهش ساخت در کبد مادرو همچنین عبوراندک ویتامین K از راه جفت می باشد . بیماری هموراژیک کلاسیک ،که 2 تا 5 روز پس از تولد تظاهرمی کند ، در نوزادانی دیده می شود که هنگام تولد ویتامین K نگرفته اند . تغذیه نوزادتنها باشیرمادرمنجربه خونریزی تأخیری در هفته های 2 تا 12 می شود ، زیرا شیر مادرمقادیر اندکی ویتامین K دارد.سایر علل آن شامل هموفیلی ، سیفلیس مادر زادی ، سپسیس ، پورپورای ترومبوسیتوپنیک ، اریتروبلاستوز و خونریزی داخل جمجمه ای می باشد .

پروفیلاکسی :با تزریق عظلانی یک میلی گرم ویتامین K1 (فیتونادیون) دربدو تولد ، می توان از بیماری هموراژیک پیش گیری کرد .تجویزخوراکی به نوزاد، موثرنیست وباتجویزآن به مادر پیش از زایمان ، مقدارناچیزی ازدارو به جنین منتقل می شود. خونریزی فعال باتجویزوریدی ویتامین K ، درمان می شود.