پلی سیتمی و هیپرویسکوزیته

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پلی سیتمی(غلیظ شدن خون) و هیپرویسکوزیته( افزایش چسبندگی وغلظت خون) ، ازمشکلات بارداری هامی باشدکه می تواند برای جنین ونوزاد منجربه مشکلاتی گردد.

 

polycythemia

هردواختلال ،ناشی از هیپوکسی (کمبوداکسیژن)  مزمن داخل رحمی ، ترانسفوزیون (انتقال خون) حاد از جفت یا یکی از قل ها حین زایمان ، و یا بندرت ناشی از خونریزی مادری - جنینی می باشد . چنانچه هماتوکریت به بیش از 65 برسد، ویسکوزیته خون بشدت افزایش می یابد . علایم و نشانه های بیماری شامل پلتوره (قرمزشدن پوست) ، سیانوز(کبودی پوست) وعلائم نرولوژیک می باشد . یافته های آزمایشگاهی شامل هیپربیلی روبینمی (زردی) ، ترومبوسیتوپنی (کاهش تعدادپلاکت ها) ، اریتروسیت های قطعه شده و هیپوگلیسمی (کاهش قندخون) می باشد . درمان به منظور کاهش هماتوکریت ، باترانسفوزیون تعویضی پارسیل بکمک پلاسما صورت می گیرد . polycythemia