تازه های بیماری ها و اختلالات

آسیب های عصبی

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نوزاد طی زایمان دچارآسیب های متعدددرسیستم عصبی می شود که مهمترین آن ها دراین مبحث مطرح می شود.

آسیب نخاعی :کش آمدن بیش از حد نخاع وخونریزی ناشی از آن ،بدنبال کشش بیش از حد طی زایمان رخداده که می تواند با شکستگی حقیقی یا جابجایی مهره همراه باشد .دربررسی 15 نوزاد مبتلا به آسیب در بخش فوقانی نخاع گردنی ، دریافتند که تمامی این آسیب ها با چرخش فورسپس طی زایمان ارتباط داشته است . آسیب نخاعی طی زایمان بریچ نیز روی می دهد . Erb duchenne klumpke

پلکسوپاتی براکیال :آسیب به شبکه عصبی بازوئی (پلکسوپاتی براکیال) نسبتاً شایع، یک مورد از 500 تا 1000 تولد،بوده وشامل سه نوع می باشد:

آسیب بخش فوقانی بازو،که اصطلاحا فلج ارب (Erb) یا دوشن (Duchenne) نام داشته وناشی از آسیب C5 و C6 وگاهی C7 می باشد. اختلال با فلج عضلات دلتوئید، اینفرااسپیناتوس وفلکسور ساعدتظاهرمی کند. بازوی مبتلا دروضعیت مستقیم و چرخش داخلی ، اکستانسیون آرنج ، فلکسیون مچ و انگشتان دست ، باقی می ماند . معمولاً عملکرد انگشتان سالم است . در نمایش ورتکس طبیعی برای زایمان شانه، عمدتا از کشش جانبی روی سر استفاده می شود.دراین وضعیت حتی اگرزایمان، دشوارنیزنباشد امکان بروز فلج ارب وجوددارد. آسیب قسمت تحتانی شبکه بازویی (T1 , C8) موجب فلج کلامپکه ( Klumpke ) می شود که بصورت شل شدن دست تظاهرمی کند. درگیری کامل تمامی ریشه های شبکه بازویی ، منجر به شل شدن هر دو بازو و هر دو دست می شود . در این نوع آسیب شدید ، ممکن است سندرم هورنر (Horner) شامل پتوز و میوز مردمک بعلت گسیختگی الیاف عصبی در زنجیره سمپاتیک گردنی، نیزدرهمان طرف مبتلا دیده شود. ریسک فاکتورهای اصلی برای آسیب شبکه بازوئی ، بالابودن وزن تولد و زایمان بریچ می باشد . آسیب ریشه های عصبی C5 و C6 ، معمولا با زایمان بریچ ارتباط دارد . آسیب های وسیع ترباگرفتاری C5 تا C7 و یا C5 تا T1 ، اغلب بدنبال زایمان های دشوار سفالیک روی می دهند . متأسفانه دیستوشی شانه را نمی توان بطورمطمئن پیش بینی کرد . آسیب عصبی دراغلب موارد با درمان محافظه کارانه برطرف شده ، ولی ضایعات پایدارناشی از کندگی ریشه عصب نیازمند جراحی است .

فلج عصب فاسیال (صورت) : به علت فشردگی عصب درحین خروج از سوراخ استیلوماستوئید(منفذعصب درخلف استخوان جمجمه) اتفاق می افتد . میزان بروز آن ، بسته به مطالعه ، کمتر از یک تا 5/7 مورد در هر 1000 نوزاد بوده است .فلج فاسیال ممکن است در زمان تولد یا اندکی پس از آن خودرانشان دهد . این ضایعه بیشتربدنبال زایمان خود بخودی یا سزارین ، وتنها در 20 درصد موارد بازایمان با فورسپس،دیده می شود . آسیب عصب فاسیال دراثرفشار تیغه خلفی فورسپس، وقتی به صورت مایل روی سرجنین قرار می گیرد ،ایجادمی شود. دراینصورت، فشردگی فورسپس روی پوست دیده خواهدشد.ضایعه عملا طی چندروزبهبودی می یابد. آسیب عصب کرانیال 6، همراه با فلج عضله رکتوس خارجی چشم ، بدنبال زایمان واژینال ابزاری دیده شده است .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.