تازه های بیماری ها و اختلالات

اختلالات ژنتیک

در . ارسال در اختلالات ارثی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فهرست کامل اختلالات ژنتیک

  • P – جهش نقطه‌ای، یا هرگونه افزوده‌شدن/حذف در درون یک ژن واحد
  • D – حذف یک یا چند ژن
  • C – اضافه بودن یک کروزوم کامل یا حذف کامل یک کروموزوم یا هر دو
  • T – بیماری‌های تکرار سه‌تایی: به طول ژن‌ها افزوده می‌شود.
 

نام اختلال

نوع جهش

کروموزوم

سندرم حذف 1p36

D

1p36

18q- دیستال

D

18p

کمبود ۲۱-هیدروکسیلاز

 

6p21.3

47,XXX
سندرم x سه‌تایی

C

X

47,XXY
سندرم کلاین‌فلتر

C

X

پورفیری ناشی از کمبود ۵-آلا دهیدراستاز
کمبود آلا دهیدراستاز

   

AAT
کمبود آلفا-۱ آنتی‌تریپسین

 

14q32

آسرولوپلاسمینمی

 

3p26.3

آکوندروژنسیس نوع دوم

 

12q13.11

آکندروپلازی

تعویض

4p16.3

آکروسفالی
سندرم اپرت

 

10q26.13

پورفیری متناوب حاد

   

کمبود آدنیلوسوکسینات لیاز

   

آدرنولکودیستروفی

   

سندرم آلاژیل

   

آلبینیسم[زالی]

   

بیماری الکساندر

   

بیماری ادرار سیاه

   

ALS
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

   

سندرم آلستروم

   

بیماری آلزایمر

   

آملوژنسیس ایمپرفکتا

   

سندرم عدم حساسیت به آندروژن

   

کم‌خونی

   

سندرم آنجلمن

   

آتاکسی تلانژکتازی

   

نوع دوم گانگلیوزیدوز هگزوزآمینیداز GM2
بیماری سندهوف

   

سندرم بیر-استونسن کیوتیس جایرتا

 

10q26

سندرم بنجامین

   

نقص بیوتینیداز

   

نقص‌های حین تولد

   

سندروم بلوم

 

15q26.1

سندرم برت-هاگ-دوبی

 

۱۷

سندرم شست پهن در دست و پا
سندرم روبینشتاین-طیبی

   

سندرم کاداسیل

P

۳

CGD اختلال گرانولوماتوز مزمن

   

دیسپلازی کمپوملیک

C

17q24.3-q25.1

بیماری کاناوان

   

سرطان

   

سندرم قلبی‌چهره‌ای کیلوی
نشانگان دی جرج

D

22q

CF[فیبروز سیستیک]

D (شایع‌ترین)؛
یا تعویض

CFTR (7q31.2)

بیماری شارکو-ماری-توث

   

سندرم چارج

   

کندرودیسپلازی به همراه دیپلازی
دیپلازی اتواسپوندیلومگااپیفیزیال

   

سندرم کاکین

   

سندرم کافین-لاوری

   

کلاژنوپاتی، نوع دوم و یازدهم

   

سندرم کاودن

   

کمبود CPO
کوپروپورفیری مادرزادی

   

سندرم فریاد گربه

D

5p

بیماری کرون

P

16q12

سندرم کروزون

 

FGFR2 (10q25.3-q26)

سندرم کروزون با آکانتوزیس نیگریکانس
سندرم کروزونودرمواسکلتال

   

سندرم کیوتیس جایرتا از نوع بیر-استونسن
سندرم بیر-استونسن کیوتیس جایرتا

   

هیپرکلسیوری ژنتیکی
بیماری دنت را بینید

 

Xp11.22

سندرم دی‌گراوچی

D

18p

نشانگان دی جرج

D

22q

نوروپاتی مادرزادی حرکتی دیستال

   

نشانگان اهلرز-دنلوس

   

کم‌خونی اریتروبلاستیک
بتا تالاسمی

   

FA
آنمی فانکونی

   

بیماری فابری

P

Xq22.1

ترومبوفیلیای فاکتور ۵ لایدن

   

آدنوم پولیپوز فامیلیال

   

دیس‌اتونومی فامیلیال

   

سندرم اف‌جی

   

آتاکسی فردریش

   

فاویسم

   

گالاکتوزمی کلاسیک

   

بیماری گوشه

   

گلایوم، شبکیه‌ای
تومور شبکیه

   

انسفالوپاتی گلایسین
Nonketotic hyperglycinemia

   

هموکروماتوز

   

ایکتیوز دلقکی‌شکل

   

هموفیلی

   

پورفیری کبدی‌خونی

   

کوپروپورفیری ارثی

P

3q12

تلانژکتازی خونریزی‌دهندهٔ ارثی (HHT)

   

میوپاتی ارثی اجسام انکلوزیونی

   

اگزوستوز چندگانه ارثی

   

پاراپلژی اسپاستیک ارثی
اسپاسیته

   

آتاکسی نخاعی ارثی
آتاکسی فردریش

   

HNPP
نوروپاتی ارثی با استعداد تبدیل به فلج فشاری

   

هموسیستینوری

   

بیماری هانتینگتون

T

4p16.3

سندرم پیری زودرس هاچینسون-گیلفورد
پیری زودرس

   

هایپراگزالوری اولیه

   

هایپر فنیل‌آلانینمیا

   

هایپوکندروژنز

   

هایپوکندروپلازی

 

4p16.3

سندرم آی‌سی‌اف
سندرم نقص ایمنی-ناپایداری سانترومر-ناهنجاری‌های چهره

 

20q11.2

اینکانتیننشیا پیگمنتی

P

Xq28

فلج اسپاسیتیک بالارونده ارثی با ظهور در شیرخوارگی

   

ایزودیسنتریک ۱۵

Inv dup

15q11-14

سندرم جکسون-وایس

   

سندرم ژوبر

   

جی‌پی‌ال‌اس
اسکلروز جانبی اولیه نوجوانان

 

ALS2

اختلال کلوئیدی

   

دیپلازی کنیست

   

بیماری کرابه

   

سندرم لش - نیهان

   

سندرم لی فرامنی

   

کمبود خانوادگی لیپوپروتئین لیپاز

   

سندرم مارفان

 

۱۵

سندرم مک‌کین-آلبرایت

 

20 q13.2–13٫3

سندرم مک‌لاود

 

X

مِدنیک

D

AP1S1

تب مدیترانه‌ای فامیلیال

   

بیماری منکس

   

عقب‌ماندگی ذهنی به‌همراه ناهنجاری‌های استخوانی-غضروفی

   

متهموگلوبینمی

   

متیل مالونیک اسیدمی

   

سندرم میکرو

 

2q21.۳

میکروسفالی

P

1q31 (ASPM)

سندرم مووات-ویلسون

   

موکوپلی‌ساکاریدوز (نوع 1)

   

سندرم میونکه

   

دیستروفی ماهیچه‌ای

   

دیستروفی ماهیچه‌ای از نوعِ دوشن و بکر

   

دیستروفی میوتونیک

   

فون رکلینگهاوزن

 

17q11.2

نوروفیبروماتوز نوع ۲

   

بیماری نیمن پیک

NPA, NPB, NPC1, NPC2,
اسفنگومیلین فسفودی‌استراز ۱

SMPD1

هیپرگلیسینمی غیرکتونی
انسفالوپاتی گلیسین

   

کری غیر سندرمی

   

نشانگان نونان

   

سندرم آگدن

P

X

اختلال استخوان‌زایی

   

دژنرسانس عصبی مرتبط با پانتوتنات کیناز

   

سندرم پاتو (تریزومی ۱۳(

   

کمبود پی‌سی‌سی
پروپیونیک اسیدمی

   

پی‌سی‌تی
پورفیری تأخیری جلدی

   

سندرم پندرد

   

سندرم پوتز-یگرز

   

سندرم فایفر

   

فنیل کتونوری

   

بیماری کلیه پلی‌کیستیک

P

16 (PKD1) یا 4 (PKD2)

پورفیری

   

نشانگان پرادرویلی

   

دیس کینزی اولیهٔ مژک‌ها (PCD)

   

پرفشاری ریوی

   

کمبود پروتئین C

   

کمبود پروتئین S

   

پروتوپورفیری
پروتوپورفیری اریتروپوئتیک

   

بیماری پریونی

   

بیماری گوشه کاذب

   

سودوگزانتوما الاستیکوم

   

سندروم رت

   

سندرم روبینشتاین-طیبی

   

سندرم شوارتز جمپل

   

SED مادرزادی
دیسپلازی اسپوندیلواپیفیزیال مادرزادی

   

کم‌خونی داسی‌شکل

P

11p15

سندرم عقب‌ماندگی ذهنی سیدریوس وابسته به X
به دلیل جهش در ژن PHF8

PD

Xp11.22

سندرم اسمیت- لملی- اوپیتز

   

سندرم اسمیت مجنیس

   

آتروفی عضلانی نخاعی

   

آتاکسی نخاعی‌مخچه‌ای

   

سندرم اس‌اس‌بی
SADDAN

   

سندرم استیکلر

   

سندرم استرادویک
دیسپلازی اسپوندیلو‌اپیمتافیزیال از نوع استرادویک

   

بیماری تی-سکس

   

کمبود تتراهیدروبیوپترین

   

دیسپلازی تاناتوفوریک

   

سندرم تریچر کالینز

 

5q32-q33.1

Trisomy 21 [نشانگان داون ]

   

کمپلکس توبروز اسکلروزیس (TSC)

 

TSC1, TSC2

سندرم ترنر

 

X

نشانگان آشر

   

پورفیری واریگیت

   

بیماری فان هیپل-لیندائو

   

سندرم واردنبرگ

   

سندرم وایزنباخر-تسویمولر

   

نشانگان ویلیامز

   

بیماری ویلسون

   

سندرم ولف-هیرشهورن

D

4p

گزرودرما پیگمنتوزوم

ERCC4

۱۵

عقب‌ماندگی ذهنی وابسته به کروموزوم X به همراه بزرگی بیضه‌ها
سندروم ایکس شکننده

   

آتروفی عضلانی نخاعی و بولبار وابسته به کروموزوم X
آتروفی عضلانی نخاعی و بولبار

   

X-SCID
نقص ايمنى مختلط شديد وابسته به کروموزوم X

   

XLSA[کم‌خونی سیدروبلاستیک وابسته به کروموزوم X]

 

X

سندرم XXXX

   

سندرم XXXXX

   

سندرم XYY[ سندرم جاکوب ]

   

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.