تازه های بیماری ها و اختلالات

خون چیست؟

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خون یک بافت همبنداست که ازعناصرسلولی ومایع بین سلولی که عناصرسلولی درآن جای گرفته اندتشکیل شده است.

عناصرسلولی خون: شامل گلبول قرمز( RBC)، گلبول سفید( WBC )، وپلاکت( Plt) ومایع بین سلولی بنام پلاسما می باشد.

اولین مکانی که خون سازی درآن انجام می شود کیسه زرده دوران جنینی است. این مکان درروزنوزدهم پس ازلقاح فعالیت می کند. اماکیسه زرده فقط گلبول قرمزوآنهم برای یک ماه ونیم تولید می کند.پس ازآن کبد به فعالیت تولید خون ادامه می دهدبگونه ای که درنیمه نخست جنینی (چهارونیم ماهگی)، مهمترین عضو خونساز، کبداست. پس ازآن طحال کارخونسازی راادامه می دهد.همزمان با طحال ، غددلنفاوی نیزفعالیت خونسازی دارند.

درزمان تولد ، خون فقط توسط مغزاستخوان تولید می شود وسایرمراکزخونسازی فعالیت ندارند.خونسازی درمغزاستخوان تاپایان عمرادامه می یابد. درکودکان درتمام استخوان ها ،ودربزرگسالان فقط دراستخوان های پهن( جناغ، مهره ها، دنده ها، لگن ، سرفمور)، خون تولید می شود.غددلنفاوی درطول عمل به تولید وتکثیرلنفوسیت کمک می کند.

منشاء سلولهای خونی یک سلول اولیه به نام سلول زایا(stem cell ) می باشد.


blood.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.