تازه های بیماری ها و اختلالات

سلول بنیادی وسلول های خونی

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهمترین سلول داخل مغزاستخوان است که درمغزاستخوان تبدیل به همه نوع سلولی می شود .stem cell

اگر سلولهای stem cell از بین بروند در BM و در نتیجه در خون محیطی سلول نداریم یعنی empty blood, empty bone این حالت در آنمی آپلاستیک دیده می­شود.

اگربطورنرمال کارکند حاصل آن تولید سه رده سلول خونی ( گلبول قرمز، گلبول سفید،پلاکت) است. اگربیش ازحد کارکندمنجربه بیماری بدخیم خونی خواهدشد.

سلول های بنیادی دوویژگی دارند: انواع سلول های خونی رامی سازند و می توانند خودرابازتولید کنند.

روی هرسلول یک آنتی ژن بنام CD وجود دارد(مخفف خوشه تمایزکننده) که ویژگی خاصی به سلول می دهد.سلول های بنیادی فقط حامل CD34 هستند.

وقـتی سلول stem cell در BM تـمـایز مـی­یـابد به دو رده تبـدیـل می شود که این امر بصورت تصادفی اتفاق میافتد:

تکامل stem cell:

1- رده Lymphoid: که فقط رده سلولهای لنفوسیت راتولید میکند.

2- رده myeloid : که پیش سازسلول های ائوزینوفیل، بازوفیل،منوسیت،گلبول قرمزوپلاکت است.

این دورده سلولی بعد براساس نیاز بدن،تحت تاثیر فاکتور رشد و سیتوکین­های رشدی به رده های بعدی تبدیل می­شود.

رده لنفوئید: به دوسلول پره T cell و پره B cell تبدیل می شود . هریک نیزدرنهایت به سلول T و B تبدیل می شوند.سلول T شامل سلول هلپر(سلول کمک کننده) وسلول سیتوتوکسیک (سلول کش) می باشد. پلاسما سل رده­ای از B cell است که مسئول ساخت Ig هاست.

رده میلوئید: سایرسلول های خونی رامی سازد: پرواریتروبلاست که گلبول قرمزرامی سازد،مگاکاریوسیت که تبدیل به پلاکت می شود، میلومونوسیت که تولید سلول پولیمورف ، منوسیت ،ائوزینوفیل و بازوفیل می کند.

هریک ازاین سلول ها فاکتوررشد مخصوص به خودرادارند.اریتروپوئتین(EPO) در ساخت RBC و ترمبوپوئتین و IL11 در ساخت پلاکت، GCSF,GMCSF در فعال کردن میلوبلاست و ساخت گرانولوسیت­ها و IL5,3 در تکثیر ماکروفاژ و IL4 در افزایش B cell و IL5 در فعال کردن T cell و B cell نقش دارند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.