تازه های بیماری ها و اختلالات

گلبول های قرمز

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


گلبول قرمزبه سلول های قرمز خون مشهورند.

و بیشترین درصد سلول های خونی را تشکیل می دهند. سلولهایی بدون هسته و مقعر الطرفین هستند. در شرایط طبیعی قطر آنها بطور متوسط ۷.۵ میکرون می باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از ۶ میکرون باشد میکروسیت و اگر بزرگتر از ۹ میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می شوند. حضور گویچه های قرمز با اندازه های مختلف در خون را آنیزوسیتوزیس(Anisicytosis ) و حضور گویچه های قرمز با اشکال متفاوت در خون را پویکیلو سیتوزیس (Poikilocytosis)می نامند. که در بیماری های مختلف دیده می شوند.

تعداد گویچه های قرمز در حالت طبیعی در خون زنان
۳.۶ تا ۵.۵ میلیون در هر میکرولیتر و در خون مردان 4.1 تا ۶ میلیون در هر میکرولیتر می باشد. نسبت حجم سلول های خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکریت می نامیم. هماتوکریت در زنان سالم و بالغ ۴۵- ۳۵ درصد و در مردان سالم و بالغ ۵۰- ۴۰ درصد می باشد.


ساختمان و کار گلبولهای قرمز

گلبولهای قرمز سلولهایی مقعرالطرفین و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مویرگها بهم چسبیده و به صورت میله ای استوانه ای درمی آیند که رولکس (Rouleaux) نامیده می شود.

شکل ویژه و انعطاف پذیری زیاد گویچه های قرمز را به پروتئین های محیطی ویژه ای نسبت می دهند که به سطح داخلی غشای اریترویسیت ها چسبیده اند. برخی از بیماریهای ارثی خون که ناشی ازنقص این پروتئین هامی باشد ، منجربه تولید گلبول های قرمزدراشکال بیضی یاکروی می شود(که دراینصورت بنام اووالوسیت واسفروسیت خوانده می شود).

درسطح غشاء گلبول قرمز، گیرنده هایی (رسپتورهایی) وجوددارد که گروه خونی رامشخص می کنند.همچنین این گلبول هاحاوی مولکول پیچیده ای به نام هموگلوبین می باشد. که از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگ دانه آهن دار به نام «هم» تشکیل شده است.

عمر گلبولهای قرمز ۱۲۰ روز می باشد. و پس از پایان این مدت بوسیله ماکروفاژهای طحال ، کبد و مغز استخوان فاگوسیته(بلعیده) می شوند. کاهش تعداد گویچه های قرمز در خون را کم خونی(Anemia) و افزایش گویچه های قرمز در خون را پلی سیتمی(Polycytemia )می نامند.

RBC

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.