تازه های بیماری ها و اختلالات

تمایل هموگلوبین به اکسیژن (منحنی اکسیژن)

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تمایل هموگلوبین به اکسیژن یعنی سهولتی که اکسیژن به هموگلوبین متصل می شود و این سهولت اتصال را به صورت P50 بیان می کنند

. P50 فشاری است که در آن 50 درصد هموگلوبین از اکسیژن اشباع شده باشد و این فشار برابر با 26 mmHg می باشد. در این حالت اگر میزان اشباع هموگلوبین را نسبت به فشار اکسیژن را روی نمودار قرار دهیم یک منحنی سیگموئیدی بدست می آید که به این منحنی تفکیک اکسیژن (ODC) گفته می شود. اگر به منحنی دقت شود در قسمتی که شیب منحنی خیلی تند می باشد نشان میدهد که در اختلاف فشار خیلی کمی هموگلوبین قادر است مقدار زیادی از اکسیژن را آزاد کند.

نکته:

ü      هموگلوبین تنها 25 درصد اکسیژن خود را ازدست می دهد.

ü      افزایش تمایل هموگلوبین به اکسیژن بدین معنی است که هموگلوبین اکسیژن را براحتی از دست نمی دهد.

ü      کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن بدین معنی است که هموگلوبین اکسیژن را براحتی از دست می دهد.

تنظیم تمایل هموگلوبین- اکسیژن

 فشار اکسیژن و دی اکسید کربن، Ph، 2,3DPG، حرارت و نوع هموگلوبین در تنظیم تمایل هموگلوبین به اکسیژن دخالت دارد. افزایش فشار O2 سبب افزایش تمایل هموگلوبین به اکسیژن می شود و در حالت دیگر افزایش فشار CO2 سبب کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن می شود.

  به هنگام افزایش متابولیسم در بافت، میزان تولید CO2 و حرارت در بافت افزایش می یابد که تمام این عوامل سبب کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن می گردد و سبب رهاسازی اکسیژن می گردد. از طرفی دیگر هنگام افزایش متابولیسم غلظت یون H+ در بافت افزایش می یابد که موازی با کاهش Ph می شود که سبب کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن می گردد از طرفی کاهش غلظت H+ سبب افزایش تمایل اکسیژن به هموگلوبین می گردد.

افزایش غلظت مولکول 2,3DPG سبب کاهش تمایل هموگلوبین به اکسیژن می گردد.

میزان تمایل هموگلوبین F نسبت به هموگلوبین A برای اکسیژن بیشتر می باشد که علت این مساله پایین بودن تمایل هموگلوبین F به 2,3DPG می باشد. این مساله در انتقال اکسیژن به جنین در هنگام بارداری دارای اهمیت می باشد.

با توجه به بالا بودن فشار اکسیژن در ریه ها ، اکسی هموگلوبین (ترکیب هموگلوبین با اکسیژن راگویند) در ریه ها تشکیل شده و پس از رسیدن به بافتها ، اکسیژن جدا شده و دی اکسید کربن به آن متصل می گردد. بدین ترتیب امکان حمل اکسیژن از ریه به بافتها و دی اکسید کربن از بافتها به ریه امکان پذیر می گرددo2 curve.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.