تازه های بیماری ها و اختلالات

تفسیر آزمایش خون

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفسیر آزمایش خون

برای بررسی وضعیت خونی وابتلاء به بیماری ها، باید با اندکس های (شاخص های) خونی آشناشد:

RBC : مخفف کلمه سلول‌ قرمز خون است. این سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام هموگلوبین است که کمک می‌کند گلبول‌ قرمز، اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد. سلول های قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از ریه به بقیه سلول‌های بدن هستند.مقادیر طبیعی ان از 4 الی 6 میلیون در میلی متر معکب می باشد . این عدد برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.

HCT: میزان غلظت گلبول قرمز خون (RBC) را نشان می دهد وبه ان هماتو کریت گویند . میزان نرمال آقایان 41 الی 51 درصد و در خانوم ها 36 الی 45 درصد و در نوزادان 50الی 62 درصد می باشد.که کاهش آن نشان دهنده ی کم خونی می باشد. هماتوکریت بالاتر از ۶۰ درصد و پایین‌تر از ۱۵ درصد ،نگران کننده است.

MCV: نشاندهنده ی میانگین حجم  گلبولهای قرمزمیباشد. واحدآن فمتولیتراست .مقدارنرمال آن 80 الی 96 فمتولیترمیباشدکه اگرازاین حدکمتر باشد یعنی گلبول قرمز کوچکتر از حد نرمال است که به آن میکروسیت گویند.اگرازاین عددبیشترباشد یعنی اندازه گلبولهای قرمزبزرگترازحدنرمال می باشد ، که به آن ماکروسیت ویا مگالوسیت گویند. 

MCH: میانگین هموگلوبین در سلول را گویند که واحد ان پیگو گرم است و مقدار نرمال 27 الی 33 می باشد که  بازهم اگرکمترازاینعدد باشد، بیانگرکمخونی است. 

MCHC: میانگین غلظت هموگلوبین در سلول را گویند که مقدارنرمالان از 33 الی 36 می باشد.

Hgb   : اندازه‌گیری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان‌هنده تعداد گلبول‌های قرمز است.مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی‌لیتر است و برای خانم‌ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی‌لیتر طبیعی محسوب می‌شود.هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می‌آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.

شمارش WBC : که نشاندهنده ی تعداد سلول های سفید بدن می باشد.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول‌سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی‌لیتر خون طبیعی است. محدوده خطر: WBC کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ می باشد، که بیانگربیماری است.

PLT : پلاکت ها یا همان PLT که در روند انعقاد و تشکیل لخته ی خونی و کنترل خونریزی نقش دارند که مقدار نرمال آن بین 150 تا 400 هزار می باشد. مقدارکمتراز150 هزار بیانگرکاه شپلاکت می باشد که نیازمند بررسی است.RBC

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.