تازه های بیماری ها و اختلالات

کم‌خونی مگالوبلاستیک

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شایعترین نوع کم خونی ماکروسیتیک است که عامل آن کمبود ویتامین B12یا اسیدفولیک یا هردو می‌باشد.

کمبود فولات یا ویتامینB12 می‌تواند به رژیم غذائی نامناسب یا سوءجذب مربوط باشد. کمبود فولات طبیعتاً عوارض عصبی ایجاد نمی‌کند ولی کمبود ویتامینB12عوارض عصبی نیز ایجاد می‌کند.فقدان این دوویتامین سبب رشدناکافی هسته وبزرگ شدن سلول (مگالوبلاست) می شود.بنابراین سلولها بزرگ (ماکروسیت) وبیضوی (ماکرواوالوسیت ) بوده وسلول های نوتروفیل بزرگ باهسته های چندقطعه ای (هیپرسگمانته) هستند.تعدادسلول ها کاهش دارد(پان سیتوپنی). ميكروسيت ها و داكروسيت ها ديده مي شوندبازوفيلي منقوط،اجسام هاول ژولي، گلبولهاي قرمز هسته دار و يا مگالوبلاست ها ممكن است ديده شوند .گرانولوسيت ها اكثراً بيش از 5 لوب دارند( هيپرسگمانتاسيون).سلولهاي مغز استخوان مگالوبلاستيك هستند(بزرگتر از اندازه معمول با هسته غير طبيعي). کاهش پلاکت (ترومبوسیتوپنی ) می تواند دیده شود که منجربه خونریزی خواهدشد.البته گاهی بیماربدون آنکه دچارکمخونی شود، دچارعوارض عصبی ناشی ازکمبودویتامین ب12 نیزمی گرددویاحتی تغییرات گلبولی بدون بروزکمخونی دیده می شود.
هيپرپلازي شديد رده اريتروئيدي وجود دارد كه به علت خونسازي غير مؤثر موجب بروز كم خوني مي گردد .

دراین کمخونی ،بافت اریتروئیددرمغزاستخوان افزایش یافته ، چرخش آهن درپلاسما بیشترشده ،اوروبیلینوژن ادرارومدفوع افزایش می یابد.که همگی بیانگرافزایش اریتروپویز(خونسازی) است. البته کاهش رتیکولوسیت خون و کاهش آهن درهموگلوبین گلبول های قرمزنیزنشاندهنده ،ناموثربودن خونسازی (اریتروپویزناموثر) است.بعبارتی ، مغزاستخوان درحال فعالیت خونسازی است ،اما سلول های قرمزحاصله ازاین فعالیت ،عمرچندانی ندارند.بنابراین بیلی روبین غیرمستقیم وآهن سرم بیشترشده وتولید مونوکسیدکربن افزایش می یابد.

کمخونی ماکروسیت غیرمگالوبلاست

البته درنوعی ازکمخونی ماکروسیت ، سلول ها درشت نیستندکه اصطلاحا آن هارا غیرمگالوبلاستیک یا نورموبلاستیک (نان مگالونوسیت ) می گویند(هرسه به یک معنی هستند).علت این اختلال می تواند مصرف مفرط الکل،کمکاری تیروئید، بیماری های کبدی ویا ورود رتیکولوسیت به داخل جریان خون باشد. symptoms anemia

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.