تازه های بیماری ها و اختلالات

کمخونی همولیتیک چیست؟

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نوعی کمخونی است که ناشی ازتخریب (همولیز) گلبول قرمزوبنابراین کاهش طول عمرگلبول قرمزمی باشد.

همولیزمی توانددرون عروق یا خارج ازعروق (مانندطحال) باشد.بیماری می تواندارثی ویااکتسابی ،شدیدیاخفیف باشد.

علت ها:

 1. اختلالات گلبول قرمز:
 • اختلال غشاء گلبول قرمز:مانند اسفروسیتوزارثی،الپتوسیتوزارثی
 • اختلال در هموگلوبین:تالاسمی ها، کمخونی سلول داسی شکل
 • اختلال درآنزیم های سلولی :فاویسم
 1. عوامل خارج سلولی :
 • مسمومیت ها:مثل مسمومیت باسرب
 • بیماری های خودایمنی : که باعث کمخونی همولیتیک خودایمن می شود.
 • سندروم(نشانگان ) آگلوتینین سرد
 • سندورم همولیتیک اورمیک
 • پیاده روی طولانی مدت

یافته ها: در این نوع آنمی به دلیل همولیز معمولاً افزایش بیلی روبینخون، زردی و افزایش خونسازی در مغز استخوان را داریم. در طولانی مدت ممکن است سنگ کیسه صفرا و هایپرتانسیون ریوی نیز مشاهده شود.

کم خونی همولیتیک خود ایمنی(AIHA) : گونه‌ای از کم‌خونیاست که آنتی بادی (پادتن)خود شخص، علیه گلبول قرمزخون عمل می‌کنند . در این حالت گلبول‌های قرمز، تخریبشده منجر به کاهش غلظت خون می‌شود. طول عمر گلبول‌های قرمز که در حالت عادی ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز است، در موارد شدید این بیماری به چند روز کاهش می یابد. این بیماری به دوزیر گونه تقسیم می شود:

 1. کم خونی همولیتیک خود ایمنی گرم : دراین مورد،پادتن دردمای 40 درجه ،باعث تخریب گلبول قرمزمی شود.بنابراین بیمارهنگام تب، د چارکمخونی می شود.
 2. کم خونی همولیتیک خود ایمنی سرد : که پادتن دردمانی 37 درجه ، فعال است.بنابراین درشرایط عادی نیزسبب کمخونی می شود.

این اختلال رانبایدبا سایرعلل کمخونی های همولیتیک مثل فاویسم ویا سندروم آگلوتینین سرد اشتباه کرد.H Anemia 1H Anemia 2H Anemia 3

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.