تازه های بیماری ها و اختلالات

اختلالات هموگلوبین

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اختلال هموگلوبین می تواندبعلت ساختان غیرطبیعی باشد که آن را هموگلوبینوپاتی نامندویا بعلت کاهش تولید که اصطلاحا تالاسمی خوانده می شود.

هموگلوبینوپاتی : به انواع مختلفی از بیماری‌ها گفته می‌شود که در آن‌ها هموگلوبین ساختمان طبیعی خود را ندارد.

معمولاً یک نقص ژنتیکی موجب تولید نادرست زنجیره گلوبیندر ترکیب هموگلوبین گلبول قرمزمی‌شود.هموگلوبینوپاتی ها یک اختلال ارثی تک ژن هستند ودراکثرموارد،وراثت آنها ازنوع وراثت اتوزوم می باشد.درهموگلوبینوپاتی ها،اختلال درساختارپروتئین گلوبین دیده می شود،ولی درتالاسمی ها، کاهش تولیدپروتئین نرمال گلوبین دیده می شود.البته گاهی ،ایندووضعیت باهم رخ می دهند.

صرف نظرازتعریف ،خواه هموگلوبینوپاتی ویا تالاسمی، هردو باعث کمخونی می شوند.hemoglobin

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.