تازه های بیماری ها و اختلالات

لنفوسیت

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سلول مادرلنفوئید وسلول مادرمیلوئیدازسلول مادرمغزاستخوان حاصل می شوند.سلول مادرلنفوئید،تحت تاثیریکسری فاکتورها به سه گروه سلول تبدیل می شود:

  1. لنفوسیت T
  2. لنفوسیت B ( که خوددرنهایتبه پلاسماسل تبدیل می شود)
  3. لنفوسیت NK (قاتل طبیعی)

سیستم ایمنی دارای دوجزء مهم دفاعی شامل جزء سلولی وجزء همورال هستند.لنفوسیت ها، جزء سلولی این سیستم می باشندکه براساس یکسری آنتی ژن موجودبرسطح سلول ،مشخص می شوند.

سه گروه لنفوسيت‌ وجود داردکه هرکدام به زيرگروهائى تقسيم مى‌شود:

  1. لنفوسيت‌ T : تمايز اين سلول‌ها وابسته به تيموس ( T) است، اين سلول‌ها مسئول ايمنى سلولى هستند ، بعبارتی بطورمستقیم با سلول های بیگانه موجوددربدن برخورد می کنند.همچنین منشاء واکنش‌هاى افزايش حساسيت تأخيرى است.آنها هيچ ايمونوگلوبولينى (پادتن یاهمان آنتی بادی) را ترشح و يا حمل نمى‌کنند .

زمانى که لنفوسيت‌هاى T توسط آنتى‌ژن تحريک شوند، انواع مختلفى از مواد واسطه‌اى فعال را توليد مى‌کنند که مجموعاً لنفوکين ناميده مى‌شوند. از بين اين مواد فعال بيولوژيک مى‌توان به فاکتور نفوذپذيرى مويرگي، فاکتور کموتاکتيک، فاکتور فعال‌سازى ماکروفاژ، فاکتور ستوتوکسيک و همچنين اينترفرون اشاره کردSTEMCELL.

              انواع لنفوسیت T:

  • سلول های T کمکی (helper t-cells) : که درنابودی سلول های بیگانه، به سایرسلول ها کمک می کند.
  • سلول های T سیتوتوکسیک (cytotoxic T-cell ): که سلول بیگانه رامی کشند(سیتوتوکسیک)
  • سلول های T مهار کننده (suppressor): باعث مهارفعالیت سیستم ایمنی می شود.
  1. لنفوسيت‌هاىاز Bone Barrow به معنی مغزاستخوان گرفته شده است): در انسان تنها منشأ آنها مغز استخوان مى‌باشد و طول عمر کوتاهى در حدود ۴ تا ۵ روز دارند. در پاسخ به‌ تحريک آنتى‌ژنى تکثير مى‌يابند و توليد آنتى‌بادى‌هاى اختصاصى مى‌کنند. اين سلول‌ها به پلاسماسل متمايز مى‌شوند که بسيار اختصاصی مى‌باشند .

در موقعيت مقتضى پلاسماسل‌ها انواع مختلفى از ايمونوگلوبولين مثل IgD ،IgA-IgG-IgM و IgE را ترشح و آزاد مى‌کنند، که درواقع سلاح همورال بدن هستند.

  1. سلول های قاتل طبیعی ( NK): سلولهای کشنده طبيعی اولين خط دفاعی در از بين بردن سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ويروس می‌باشند.کاهش فعاليت اين سلولها می تواند با بروز،استقرار و گسترش بسياری از سرطانها، عفونتهای ويروسی ، سندرمهای نقص ايمنی و بيماريهای خودایمنیهمراه باشد. اصطلاح کشنده طبیعی، به این معنی می باشد که اگر این سلول ها را از خون یا طحال جدا کنند، بدون نیاز به فعال سازی اضافی، می توانند سلول های هدف مختلف را بکشند.

لنفوسیتوز(lymphocytosis): به افزایش تعداد سلول های لنفوسیت گفته می شود.شایعترین علت لنفوسیتوز، عفونت های ویروسی است .T.B CELL

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.