تازه های بیماری ها و اختلالات

فاکتورXII

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فاکتور دوازدهیا فاکتور هاگمن نام یکی از پروتئین‌های دخیل در انعقاد خوناستکه پس از فعال شدن در پی یکسری واکنش‌های پی در پی به انعقاد خون در مواقع لزوم کمک می‌نماید.

در مسیر داخلی انعقاد(Intrinstic pathway) در اثر صدمات بافتی و صدمه به سلول‌های اندوتلیال عروقی، بافت کلاژن زیر این عروق در تماس با پلاکت‌ها و فاکتورهای انعقادی قرار می‌گیرد که موجب فعالیت انها می‌گردد. فاکتور XII فعال شده (XIIa) یک سرین پروتئاز است که فاکتور XI را فعال می‌کند. فاکتورهای XI وXII به عنوان فاکتورهای تماسی معروفند. این زنجیره واکنشها موجب فعال شدن مسیر داخلی انعقاد خون می‌شوند. فاکتورهاگمن فعال شده همچنین موجب تبدیل پره کالیکرئین به کالیکرئینمی‌شود که کینینوژن را برای تولید برادی‌کینینمی‌شکند.بنابراین تست تشخیصی کمبوداین فاکتور، تست PTT ( همان تست فاکتورهای داخلی) می باشد.کمبودفاکتور12 یک اختلال شایع می باشدونیازی به درمان ندارد.factor XIIfactor XII

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.