تازه های بیماری ها و اختلالات

فاكتور II ( پروترومبين )

در . ارسال در خون شناسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نادرترین نوع کمبودفاکتورانعقادی می باشدودر2 نوع گزارش شده است:

  1. هیپوپروترومبینمی نوع 1 :فعالیت وسطح آنتی ژنیک فاکتور، کاهش دارد.یافته های بالینی بصورت خونریزی مخاطی ،هماتوم یاهمارتروز(تشکیل لخته خون داخل مفصل)می باشد.
  2. هیپوپروترومبینمی نوع2:فعالیت فاکتورپائین ،ولی سطح آنتی ژنیک نرمال است.یافته های بالینی ناچیزویا بصورت خونریزی خفیف است.

تست های PT و PTT طولاني است.امابهترین شیوه تشخیص، تست اختصاصی آن است.

درمان: كمپلكس پروترومبين یاتجویز پلاسمای تازه منجمد(FFP)

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.